Доплата за вислугу років

 • 196
  • 26
  • 115
   • 36
   • 43
   • 1
   • 17
   • 14
  • 35
   • 1
   • 1
   • 19
   • 13
  • 5
   • 2
   • 3
   • 0
   • 0
  • 3
  • 3
  • 2
  • 7
15 повідомлень / 0 new
Останнє повідомлення
Оксана
Доплата за вислугу років

Чи включати в науково-педагогічний стаж відпустку по догляду за дитиною, якщо відпустка по догляду за дитиною була в період навчання в аспірантурі?

Консультант Кад...
Так, включати.

Відповідно до п. 5 Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. № 78, до стажу педагогічної роботи для виплати надбавок за вислугу років зараховується, зокрема, час перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також відпустка без збереження заробітної плати, надана згідно з ч. 6 ст. 179 Кодексу законів про працю України (у разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку). З огляду на викладене, відпустка по догляду за дитиною зараховується до науково-педагогічного стажу, що дає право на виплату надбавки за вислугу років, незалежно від того, що у цей час Ви ще й навчалися в аспірантурі.
Водночас, зверніть увагу, що якби Ви не перебували у відпустці по догляду за дитиною, то сам по собі стаж навчання в аспірантурі для виплати надбавки за вислугу років до стажу науково-педагогічної роботи не був би включений.

Ксенія
Доплата за вислугу років фахівцям із соціальної роботи ЦСССДМ

Чи поширюється на фахівців із соціальної роботи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді наказ Мінсоцполітики від 16.06.2011 №239 "Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення"? (в п.3 Порядку зазначені тільки фахівці із соціальної роботи: із соціальної допомоги вдома, з фізичної реабілітації)

Консультант Кад...
Так, поширюється.

У зазначеному Вами Порядку серед інших посад вказано "фахівців із соціальної роботи (із соціальної допомоги вдома, з фізичної реабілітації)". Вас, мабуть, ввело в оману доповнення у дужках - але воно лише означає, що цей Порядок поширюється і на фахівців із соціальної роботи, і на фахівців із соціальної допомоги вдома, і на фахівців з фізичної реабілітації (тобто, щоб не повторювати перше однакове для усіх посад слово, можливі варіанти були викладені у дужках).

Ніка Германюк
Доплата за вислугу років

Питання перше. Чи включається до педагогічного стажу період під час якого я працювала в школі лаборантом та за наказом викладала інформатику?. В наказі прописано: "Лаборанту школи передати 6 годин інформатики в 10-11 класах з 01.03.2004 по 31.05.04 у звьязку з виробничою необідністю".
Питання друге. Один день викладання по заміні включається до педагогічного стажу? В наказі щодо заміни прописано "Лаборанту школи оплатити 6 годин замін інформатики в 10-11 класах за 27 лютого 2004".
Дякую за відповідь

Консультант Кад...
У першому випадку зараховується, у другому - ні.

Відповідно до п. 2 Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженого постановою КМУ від 31.01.2001 р. № 78, до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років педагогічним працівникам зараховується час роботи на посадах, передбачених переліком, затвердженим постановою КМУ від 14 червня 2000 р. № 963, до якого, зокрема, включено посади викладачів усіх спеціальностей.
Оскільки у першому випадку Ви, працюючи лаборантом, виконували педагогічну роботу у тому ж самому навчальному закладі понад три місяці обсягом понад ніж на 0,25 посадового окладу (такий висновок можна зробити із вказаного Вами навантаження), то ця робота зараховуватиметься до педагогічного стажу (абз. 2 п. 4 вищезгаданого Порядку № 78).
У другому випадку Ви лише один день заміщали тимчасово відсутнього працівника (отже, про обсяг роботи на чверть посадового окладу не може бути й мови), тому цей день не зараховуватиметься до педагогічного стажу.

Тетяна1981
Доплата за вислугу років

У мене таке питання: я із 2002 по 2005 рік працювала у коледжі програміст­ом (основне місце) і мала більше 180 годин інформатик­и. З 2005 тільки викладаю на повну ставку годин. На даний час відділ кадрів відмовляєт­ься враховуват­и ці три роки у педагогічн­ий стаж. Чи правомірно­ це?

Консультант Кад...
Цей час має бути включено до педстажу.

До педстажу для виплати надбавки за вислугу років зараховується час роботи на посадах, передбачених Переліком, затвердженим постановою КМУ від 14 червня 2000 р. № 963, до якого входять і посади викладачів усіх спеціальностей, тобто й інформатики. Порадьте своїм кадровикам перечитати п. 4 Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженого постановою КМУ від 31.01.2001 р. № 78. У цьому пункті прямо вказано, що "Працівникам підприємств, установ, організацій, які крім основної роботи займалися викладацькою роботою у навчальних закладах обсягом не менше ніж 180 годин на навчальний рік, до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років зараховуються місяці, протягом яких проводилася викладацька робота".

Іра Ра
Оплата кабінету інформатики

Доброго дня, скажіть будь-ласка, як олачуються навчальні кабінети у школі, зокрема, кабінет інформатики. Кабінет рахується за мною, я отримую за нього якісь 5%, хоча наскільки мені відомо їх має бути більше.

Консультант Кад...
Так, має бути 10-13%.

За завідування навчальними кабінетами згідно з п. 41 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 №102, учителям, іншим працівникам загальноосвітніх навчальних закладів провадиться додаткова оплата у розмірі 10-13 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). Конкретний розмір доплат встановлюється керівником навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом.

slavka.slavka
Доброго дня. Підскажіть будь

Доброго дня. Підскажіть будь-ласка.
Як проводиться індексація заробітної плати за квітень - травень 2014року? Чи були якісь зміни?

Консультант Кад...
Так, у травні проводитеметься індесація.

Нагадаємо, що грошові доходи населення індексуються згідно із Законом України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 р. № 1282-XII (у редакції Закону України від 06.02.2003 р. № 491-ІV) та Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078.
Індекс споживчих цін (ІСЦ) для проведення індексації обчислюється наростаючим підсумком на основі щомісячних індексів споживчих цін за даними Державної служби статистики України. Право на проведення індексації настає, якщо величина ІСЦ перевищить установлений поріг індексації (101 %).
У разі підвищення заробітної плати (п. 5 Порядку № 1078) місяць підвищення вважається базовим і індексація в цьому місяці не проводиться, якщо сума підвищення заробітної плати перевищує суму індексації, що має нараховуватись у місяці підвищення. З наступного за базовим місяцем розраховується новий індекс для проведення подальшої індексації.
У багатьох працівників (зокрема, це типово для бюджетної сфери) розмір посадового окладу встановлено на рівні мінімальної зарплати. А вона, як відомо, востаннє збільшувалася в грудні 2013 р. Тоді її було встановлено в сумі 1218 грн. Тож у таких працівників базовий місяць для індексації — грудень 2013 р. (місяць останнього підвищення мінімальної зарплати).
Зважаючи на зростання індексу споживчих цін упродовж січня – березня 2014 р., у травні 2014 р. у таких працівників настане право на індексацію їх заробітної плати.
Отже, заробіток працівників, у яких зарплата востаннє підвищувалася у зв’язку зі зростанням мінімальної зарплати у грудні 2013 р., індексуватиметься у травні 2014 р. у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2014 р. — 1218 грн) на величину приросту індексації 3,0% (1,002 (індекс січня 2014 р.) × 1,006 (індекс лютого 2014 р.) × 1,022 (індекс березня 2014 р.) - 1 = 0,03019).
Тобто сума індексації для них у травні 2014 р. становитиме: 1218 грн × 3,0% = 36,54 грн.

slavka.slavka
Доброго дня. Перше питання :

Доброго дня. Перше питання : Якщо людина призначена на тимчасову заміну на період відпустки по догляду за дитиною до 3-х років основного працівника. Чи потрібно платити індекс? Друге питання: І якщо призначені на строкові накази...Чи таким теж платити?

drak
Звісно, проводити.

Адже на працівників, які працюють за строковим трудовим договором, у повній мірі поширюється трудове законодавство, а згідно з Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078, індексації, зокрема, підлягає оплата праці найманих працівників підприємств у грошовому виразі, яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, а також інші компенсаційні виплати, що мають постійний характер (у даному випадку під "постійним" мається на увазі не безстроковий трудовий договір, а виплати, які не є разовими - тобто, зрозуміло, що, наприклад, премія за якийсь достроково виконаний проект індексації не підлягатиме).

Тетяна Тетяна
Вислуга років.

Доброго дня. Цікавить таке питання. Чи зберігається вислуга років, якщо людина переходить на іншу роботу, в іншу організацію, хоча сфера діяльності одна - наприклад соціальна : центр зайнятості - територіальний центр. Підкажіть, де є якісь роз'яснення.
Дякую.