• 225
  • 29
  • 130
   • 38
   • 45
   • 1
   • 21
   • 18
  • 44
   • 1
   • 1
   • 24
   • 14
  • 6
   • 2
   • 3
   • 0
   • 1
  • 3
  • 3
  • 3
  • 7

23 лютого 2018 р. набула чинності постанова Уряду від 18 грудня 2017 р. № 1104, якою затверджено Перелік органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Президент України підписав Указ «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2018 році» від 15 лютого 2018 р. № 33/2018.

Цим Указом встановлено, що чергові призови громадян України на строкову військову службу буде проведено у квітні–травні та у жовтні–листопаді 2018 року.

Днями набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів» від 7 грудня 2017 р. № 2234-VIII.

Цим Законом запроваджено нові засоби примусового виконання рішень щодо боржників, які мають заборгованість зі сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців.

Уряд постановою від 31 січня 2018 р. № 33 затвердив Критерії оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на працевлаштування окремих категорій працівників та створення нових робочих місць.

Державна допомога на працевлаштування є допустимою, зокрема, коли надається з метою сприяння працевлаштуванню та створенню нових робочих місць або ж спрямована на відшкодування суб’єктам господарювання витрат на працевлаштування відповідних категорій громадян.

Держпраці нагадала строки та періодичність виплати зарплати, а також роз’яснила, що буде в разі їх недотримання.

Згідно зі ст. 115 КЗпП і ст. 24 Закону «Про оплату праці» зарплата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або актом роботодавця, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, і не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Сторінки