• 196
  • 26
  • 115
   • 36
   • 43
   • 1
   • 17
   • 14
  • 35
   • 1
   • 1
   • 19
   • 13
  • 5
   • 2
   • 3
   • 0
   • 0
  • 3
  • 3
  • 2
  • 7

Наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах» від 6 червня 2017 р. № 794 оновлено форми документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах.

Оновлені форми застосовуватимуться починаючи з 2017 – 2018 навчального року.

Мінсоцполітики України наказом від 31 травня 2017 р. № 918 затвердило новий Порядок розроблення та затвердження кваліфікаційних характеристик професій, які включаються до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Зокрема, встановлено, що кваліфікаційні характеристики професій (посад) мають складатися з таких розділів: «Завдання та обов’язки», «Повинен знати», «Кваліфікаційні вимоги». За необхідності можуть бути додатково наведено розділи «Спеціалізація» та «Приклади робіт».

Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10 липня 2017 р. № 579 затверджено Методику планування заходів з евакуації, яка встановлює загальні вимоги до розроблення документів щодо планування заходів з евакуації населення та матеріальних і культурних цінностей із зон надзвичайних ситуацій.

Згадана Методика поширюються як на центральні органи виконавчої влади, місцеві держадміністрації та органи місцевого самоврядування, так і на суб’єкти господарювання.

Держпраці наказом від 22 червня 2017 р. № 76 затвердила Порядок повідомної реєстрації інспекційних відвідувань та рішень інспектора праці про відвідування роботодавця, згідно з яким інспекційні візити будуть реєструватися шляхом внесення Держпраці або її територіальним органом відомостей про інспектора праці та об’єкт відвідування до відповідного Реєстру.

Подання інформації про відвідування подаватимуть засобами телекомунікаційного зв’язку або шляхом службового листування.

З 1 травня 2018 р. кандидати на посади державної служби категорії «А» повинні будуть надати документ, що підтверджує володіння однією з офіційних мов Ради Європи — англійською чи французькою.

Зараз кандидати в держслужбовці повинні надавати атестат про володіння українською мовою, який можна отримати або на підставі відмінних оцінок із університету, або за результатами спеціального іспиту.

Сторінки