• 225
  • 29
  • 130
   • 38
   • 45
   • 1
   • 21
   • 18
  • 44
   • 1
   • 1
   • 24
   • 14
  • 6
   • 2
   • 3
   • 0
   • 1
  • 3
  • 3
  • 3
  • 7

Держпраці наказом від 22 червня 2017 р. № 76 затвердила Порядок повідомної реєстрації інспекційних відвідувань та рішень інспектора праці про відвідування роботодавця, згідно з яким інспекційні візити будуть реєструватися шляхом внесення Держпраці або її територіальним органом відомостей про інспектора праці та об’єкт відвідування до відповідного Реєстру.

Подання інформації про відвідування подаватимуть засобами телекомунікаційного зв’язку або шляхом службового листування.

З 1 травня 2018 р. кандидати на посади державної служби категорії «А» повинні будуть надати документ, що підтверджує володіння однією з офіційних мов Ради Європи — англійською чи французькою.

Зараз кандидати в держслужбовці повинні надавати атестат про володіння українською мовою, який можна отримати або на підставі відмінних оцінок із університету, або за результатами спеціального іспиту.

Останніми днями в Україні температура повітря сягає понад + 30 ºС у затінку. Держпраці нагадала, що за таких умов роботодавцям необхідно вжити належні профілактичні заходи й відкоригувати час роботи своїх працівників, аби не допустити їх перегріву.

Державними санітарними нормами «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень (ДСН 3.3.6.042-99)» регламентовано норми мікроклімату в межах робочої зони виробничих приміщень, закладів, установ, незалежно від їх форми власності та підпорядкування.

З 1 серпня 2017 р. розпочав роботу Фонд соціального страхування України, який було утворено шляхом об’єднання Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Про це повідомили низка обласних виконавчих дирекцій та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Роботодавцям, які створюють нові робочі місця, частково компенсують витрати, пов’язані із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — ЄСВ).

Відповідну постанову «Про внесення змін до бюджету Пенсійного фонду України на 2017 рік» № 531 Уряд прийняв на засіданні 19 липня 2017 р..

Сторінки