Важливі дати липня

 • 243
  • 31
  • 144
   • 43
   • 46
   • 1
   • 23
   • 21
  • 45
   • 1
   • 1
   • 25
   • 14
  • 6
   • 2
   • 3
   • 0
   • 1
  • 3
  • 3
  • 4
  • 7
 • 1 — День архітектури України (встановлено Указом Президента України від 17 червня 1995 р. № 456/95).

 • 2 — День Військово-Морських Сил Зброй- них Сил України і День працівників морського та річко- вого флоту (щорічно відзначаються у пер- шу неділю липня згідно з Указами Президента України від 12 червня 2015 р. № 331/2015 і № 332/2015).

 • 4 — День судового експерта (встановле- но Указом Президен- та України від 10 червня 2009 р. № 424/2009).

 • 7останній день подання до органу держстатистики: 

— звіту з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за червень 2017 року (за формою, затвердженою нака- зом Держстату від 10 червня 2016 р. № 90);

— звіту з праці за формою № 1-ПВ (квар- тальна) за II квартал 2017 року (за формою, затвердженою нака- зом Держстату від 10 червня 2016 р. № 90).

 • 8 ― День родини (встановлено Указом Президента України від 30 грудня 2011 р. № 1209/2011).
 • 9 — День рибалки (відзначається щоріч- но у другу неділю липня згідно з Указом Президента України від 22 червня 1995 р. № 464/95).

 • 11 ― Всесвітній день народонаселення (запроваджено Орга- нізацією Об’єднаних Націй).
 • 15 — День україн- ських миротворців (встановлено пос- тановою Верховної Ради України від 21 травня 2013 р. № 292-VII).  
 • 16 ― День бухгалте- ра (встановлено Ука- зом Президента Ук- раїни від 18 червня 2004 р. № 662/2004);

— День працівників металургійної та гір- ничодобувної проми- словості (щорічно від- значається у третю неділю липня згідно з Указом Президента України від 3 червня 1993 р. № 187/93).

 • 20 — День шахів (встановлено поста- новою Верховної Ра- ди України від 1 листопада 2011 р. № 3985-VI). 

 • 28 ― День хрещення Київської Русі – України (встановлено Указом Президента України від 25 липня 2008 р. № 668/2008);

— День системного адміністратора (наразі це свято офіційно ще не встановлено, але безліч компаній його традиційно відзнача- ють в останню п’ятни- цю липня вже понад 15 років).

 • 29 — День Сил спеціальних опера- цій Збройних Сил України (встановлено Указом Президента України від 26 липня 2016 р. № 311/2016).
 •  30 — День працівників торгівлі (відзначається щоріч- но в останню неділю липня згідно з Указом Президента України від 5 червня 1995 р. № 427/95).