Важливі дати лютого

 • 196
  • 26
  • 115
   • 36
   • 43
   • 1
   • 17
   • 14
  • 35
   • 1
   • 1
   • 19
   • 13
  • 5
   • 2
   • 3
   • 0
   • 0
  • 3
  • 3
  • 2
  • 7
 • 1останній день подання до органу держслужби зайня- тості інформації про зайнятість і праце- влаштування грома- дян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевла- штуванню, за 2016 рік (за формою, затвердженою нака- зом Мінсоцполітики від 16 травня 2013 р. № 271).
 • — Міжнародний день бармена.

 • останній день подання до органу держстатистики звіту з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за січень 2017 року (за новою формою, за- твердженою наказом Держстату від 10 червня 2016 р. № 90).

 • — Міжнародний день стоматолога.

 • 13 — Всесвітній день радіо.

 • 14 — День Святого Валентина та усіх закоханих.

 • 15 — День вша- нування учасників бойових дій на тери- торії інших держав (встановлено Указом Президента України від 11 лютого 2004 р. № 180/2004).

 • 17 — День спонтан- ного прояву доброти.

 • 20 — День Героїв Небесної Сотні (вста- новлено Указом Пре- зидента України від 11 лютого 2015 р. № 69/2015);

― День соціальної справедливості (вста- новлено Указом Пре- зидента України від 4 листопада 2011 р. № 1021/2011).

 • 21 — Міжнародний день рідної мови.

 • 28 останній день подання до органу держстатистики звіту про травматизм на виробництві за фор- мою 7-тнв (річна) у 2016 році (за фор- мою, затвердженою наказом Держстату від 18 серпня 2014 р. № 242).