Важливі дати січня

 • 245
  • 21
  • 138
   • 38
   • 54
   • 1
   • 22
   • 16
  • 55
   • 3
   • 3
   • 28
   • 18
  • 12
   • 5
   • 5
   • 0
   • 2
  • 4
  • 3
  • 6
  • 6
 • 1 Новий рік (святковий день).
 • 2вихідний день (оскільки святковий день припадає на неділю, вихідний переноситься на на- ступний після свят- кового дня).
 • 6останній день подання до органу держстатистики:

— звіту з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за грудень 2016 року (за формою, затвердженою нака- зом Держстату від 21 липня 2015 р. № 172);

— звіту з праці за формою № 1-ПВ (квар- тальна) за січень – грудень 2016 року (за формою, затвердже- ною наказом Держста- ту від 21 липня 2015 р. № 172);

передсвятковий день (тривалість ро- бочого дня змен- шується на одну годину).

 • Різдво Христове (релігійне свято та неробочий день, закріплений на законодавчому рівні).
 • 9вихідний день (оскільки неробочий день припадає на суботу, вихідний пе- реноситься на нас- тупний після неробо- чого дня).
 • 14 — Старий Новий рік (Новий рік за Юліанським календа- рем).
 • 19 — Хрещення Господнє.
 • 21 ― Міжнародний день обіймів. 
 • 22 ― День Соборності України (встановлено Указом Президента України від 13 листопада 2014 р. № 871/2014).
 • ​​25 ― День студентів (Тетянин День).
 • 26 — Всесвітній день митниці (традицій- но).
 • 27 ― День пам’яті Голокосту (оголо- шено Генеральною Асамблеєю ООН у 2005 році).
 • 28 — Китайський Новий рік (2017 — рік Червоного Вогняного Півня, який є симво- лом оновлення, а за китайськими тради- ціями це означає, що він буде вдалим для креативних людей, які прагнуть до успіху і не бояться змін).