Важливі дати вересня

 • 244
  • 30
  • 141
   • 44
   • 48
   • 1
   • 23
   • 21
  • 47
   • 1
   • 2
   • 26
   • 14
  • 7
   • 3
   • 3
   • 0
   • 1
  • 3
  • 3
  • 6
  • 7
 • 1 ― День знань ― привітайте зі святом своїх дітей та їх вчителів.

 • 2 ― День нотаріату (встановлено Указом Президента України від 22 лютого 2010 р. № 211/2010).

 • — День під- приємця (щорічно відзначається у пер- шу неділю вересня згідно з Указом Пре- зидента України від 5 жовтня 1998 р. № 1110/98). 

 • 7останній день подання до органу державної статисти- ки звіту з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за серпень 2017 року (за фор- мою, затвердженою наказом Держстату від 10 червня 2016 р. № 90).

 • — Міжнародний день солідарності журналістів.

 • 9 ― Всесвітній день надання першої ме- дичної допомоги.

 • 10 ― День танкістів (відзначається щоріч- но у другу неділю вересня згідно з Указом Президента України від 29 серпня 1997 р. № 922/97);

​— День працівників нафтової, газової та нафтопереробної про- мисловості (щорічно відзначається у другу неділю вересня згідно з Указом Президента України від 12 серпня 1993 р. № 302/93).

 • 16 ― День фарма- цевтичного праців- ника (відзначається щорічно у третю су- боту вересня згідно з Указом Президента України від 7 вересня 1999 р. № 1128/99);

— День винахідника і раціоналізатора (що- річно відзначається у третю суботу вересня згідно з Указом Прези- дента України від 16 серпня 1994 р. № 443/94).

 • 17 ― День рятівника (встановлено Указом Президента України від 12 вересня 2008 р. № 830/2008);

― День працівника лісу (щорічно відзна- чається у третю неділю вересня згідно з Указом Президента України від 28 серпня 1993 р. № 356/93).

 • 21 ― Міжнародний день миру.    

 • 22 ― День осіннього рівнодення (трива- лість дня і ночі стають рівними, вва- жається астрономіч- ним початком осені).

 • 24 — День машино- будівника (щорічно відзначається у чет- верту неділю верес- ня згідно з Указом Президента України від 8 вересня 1993 р. № 361/93).

 • 27 — День туризму (встановлено Указом Президента України від 21 вересня 1998 р. № 1047/98).