Кадри — 2021: головні зміни для кадровика.
  • Нові ДСТУ з 01.09.2021 по оформленню кадрових документів.

  • Норми робочого часу на 2022 рік, нове державне свято, перенесення днів.

  • Електронні &Паперові лікарняні: вже з 01.10.2021, практичні ситуація (звільнені працівники, помилкові дані тощо).

  • Новий порядок внесення роботодавцями відомостей про трудову діяльність працівників: чергові зміни, окремі трудові записи.

  • Прийняття та звільнення працівників по-новому: покрокові дії.

Система KadrEX — це база актуальних відповідей та готових практичних рішень із кадрових та HR-питань. Для того, щоб знайти відповідь на запитання, не потрібно витрачати ваш дорогоцінний час. Редактори системи KadrEX уже підготували для вас готові зразки наказів, звітів, положень, посадових інструкцій та інших необхідних для роботи документів.

Тема прийняття та звільнення працівників є однією з найпопулярніших, однак особливого ажіотажу вона набула після внесення Законами № 1213 та № 1217 змін до КЗпП. Тож у статті покроково розглянемо етапи працевлаштування та звільнення працівників і звернемо увагу на їх особливості.  

 

Крок 1. Подання документів під час працевлаштування

Документи, які подає майбутній працівник, поділяються на обов’язкові для всіх і обов’язкові лише для деяких категорій громадян. 

 

Отже, скановані копії:

  • мають виготовлятися в кольоровому форматі з оригіналів трудової книжки та документів про стаж;
  • повинні містити всі сторінки трудової книжки у хронологічному порядку та поля відповідних документів;
  • мають бути придатні для сприйняття їх змісту, зокрема дані про серію та номер бланків документів;
  • рекомендована роздільна здатність під час сканування має становити 300 dpi, формат зображення — jpg або pdf;

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України наказом від 05.05.2021 р. № 913-21 затвердило типові форми трудових договорів про надомну та дистанційну роботу.

Наказ набрав чинності 16.07.2021 р.

Доки діє перехідний період, записи до трудових книжок можна вносити та корегувати. Як відомо, порядок виправлення неправильних або неточних записів, внесених до трудової книжки, визначено п. 2.10 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці, Міністерства юстиції та Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 р. № 58 (далі — Інструкція № 58).

Останнім часом, для більшості фахівців, які стикаються у роботі із листками непрацездатності, актуальною є тема щодо електронних листків непрацездатності (далі — Е-ЛН) та Електронного реєстру листків непрацездатності (далі — Е-Реєстр).

За які порушення можуть притягатися до відповідальності працівники підприємств, установ, організацій (далі — підприємств) усіх форм власності? Якщо такі порушення стосуються трудового права, то покарання за них визначає Кодекс законів про працю України (далі — КЗпП).

Сторінки

Підписатися на Потік головної сторінки