№14 (146) 2017 / Кадрове діловодство

Чи необхідна атестація робочих місць за умовами праці?

Досить часто перед кадровиками постає питання: як виявити шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища, що дозволяють працівникам претендувати на пільги та компенсації? Відповідь очевидна ― провести атестацію робочих місць за умовами праці. Отож, з’ясуйте, як правильно і швидко організувати відповідний процес та які документи при цьому необхідно оформити.

Здавалося б, усім учасникам трудових відносин має бути зрозумілим, що у кожного працівника повинно бути своє робоче місце, де необхідно створити нешкідливі та безпечні умови праці. Проте, як свідчить практика, і роботодавець, який повинен про це потурбуватися, і працівник, який має бути обізнаний щодо умов праці на своєму трудовому місці, не завжди переймаються «усією цією бюрократією», особливо, якщо мова йде не про професії з «пільгових списків». Але працівник може отримати право на пенсію за віком на пільгових умовах, тільки якщо це буде належним чином підтверджено.

Головною метою атестації робочих місць за умовами праці (далі ― атестація робочих місць) є регулювання відносин між роботодавцем та працівниками щодо реалізації їхніх прав на охорону здоров’я і безпечні умови праці, пільги й компенсації за роботу в несприятливих умовах. І справді, у промислових галузях не буває робітників без робочого місця і, безумовно, на кожному робочому місці необхідно створити нешкідливі та безпечні умови праці або забезпечити дію механізму щодо їхньої компенсації. Про це і повинен потурбуватися роботодавець, але не просто через власні особисті переконання, моральні принципи і т. д. — з’ясовувати наявність шкідливих факторів виробництва його зобов’язує законодавство. Передусім мова, йде про такі нормативні акти як:

― Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII (далі ― Закон № 2694);

― постанова Кабінету Міністрів України (далі ― КМУ) «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» від 1 серпня 1992 р. № 442 (далі ― Постанова № 442);

— Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджені постановою Міністерства праці України (далі — Мінпраці)від 1 вересня 1992 р. № 41 і Головним державним санітарним лікарем України (далі ― Методичні рекомендації № 41).

Зокрема, ст. 7 Закону № 2694 встановлює право працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Згідно з цією статтею працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, безоплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою. Крім того, такі працівники мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, що надаються в порядку, визначеному законодавством. У ст. 7 Закону № 2694 також передбачено, що протягом дії укладеного з працівником трудового договору роботодавець повинен, не пізніш як за 2 місяці, письмово інформувати працівника про зміни виробничих умов та розмірів пільг і компенсацій, з урахуванням тих, що надаються йому додатково.

Враховуючи, що на деяких керівників у справах, які потребують значних зусиль та витрат часу й не приносять прибутку, найбільш переконливо діють міри відповідальності, слід спочатку дещо нагадати.

Відповідальність за непроведення атестації робочих місць

Загальний випадок та деякі нюанси стосовно наслідків нехтування адміністрацією підприємства вимогами законодавства щодо необхідності проведення атестації робочих місць наведено у Таблиці.

Таблиця

Діі (бездіяльність) роботодавця

Наслідки

Непроведення атестації робочих місць

 

― порушення законодавства про охорону праці, зокрема Постанови № 442, порушник — керівник підприємства може бути притягнений до адміністративної відповідальності у вигляді сплати штрафу (ч. 1 ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

― порушення прав працівників, у працівника є підстава розривати трудовий договір за власним бажанням без відпрацювання двотижневого строку (ч. 3 ст. 38 Кодексу законів про працю України (далі ― КЗпП), а також звернутися до суду (ст. 221 КЗпП);

― якщо заподіяно шкоду здоров’ю працівника, керівник підприємства може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за ст. 271 Кримінального Кодексу України.

Атестація не проводилася, але підприємство несе витрати на виплату компенсацій і надання гарантій працівникам (додаткові відпустки, підвищена оплата праці, спецодяг і т. ін.)

При перевірці можуть виникнути питання з приводу правомірності таких виплат (якщо роботодавець перебуває на бюджетному фінансуванні), а також проблеми з їх оподаткуванням.

Підприємство не проводить атестацію і не надає працівникам належні гарантії та компенсації

Кожний «шкідливий» працівник може звернутися до суду і вимагати відшкодування матеріального і морального збитку. У такому разі відсутність проведення атестації не тільки не врятує роботодавця від відповідальності, а навпаки стане доказом його провини.

 

Отже, щоб уникнути не тільки нервових потрясінь, а й судових позовів, керівництву підприємства краще й дешевше виконати відповідні вимоги законодавства.

Порядок проведення атестації робочих місць

У будь-якому разі адміністрація підприємства повинна вивчити норми охорони та гігієни праці щодо свого виробництва, а також проаналізувати наступне:

― Список № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджений постановою КМУ від 24 червня 2016 р. № 461 (далі ― Постанова № 461);

― Список № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджений Постановою № 461;

― Списки виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, затверджені постановою КМУ від 17 листопада 1997 р. № 1290;

― Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затверджений постановою КМУ від 21 лютого 2001 р. № 163.

Знайшовши в цих документах роботи, фактори, професії, які є на робочих місцях конкретного підприємства, роботодавець проводить атестацію таких місць. Причому атестація повинна проводитися незалежно від того, є роботодавець юридичною особою чи приватним підприємцем. Відповідний наказ керівника підприємства наведено у Зразку.

Зразок

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОТИГОРОШКО»

 

НАКАЗ

 

10.07.2017 р.                                                 м. Полтава                                                   № 84-аг

 

Про проведення атестації

робочих місць за умовами праці

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» від 1 серпня 1992 р. № 442 та Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою Міністерства праці України від 1 вересня 1992 р. № 41, для організації та проведення чергової атестації робочих місць за умовами праці в ПрАТ «Котигорошко», з метою регулювання відносин між адміністрацією і працівниками закладу у галузі реалізації прав на здорові та безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, інші пільги і компенсації за роботу в несприятливих умовах праці,

 

НАКАЗУЮ:

1. Створити атестаційну комісію у складі:

― Голова комісії ― Кіяшко В. Г.головний інженер;

― Секретар комісії ― Кравченко М. О., заступник начальника виробничого відділу;

Члени комісії:

― Марченко Ж. В., голова виборного органу первинної профспілкової організації;

— Вірченко Б.С., начальник відділу кадрів;

― Величко Л. М., інженер з охорони праці;

― Петренко О. В., юрисконсульт.

2. Атестаційній комісії, керуючись нормативно-правовими актами з питань атестації робочих місць, організувати та провести до 1 вересня 2017 р. атестацію робочих місць за умовами праці ПрАТ «Котигорошко».

3. Голові атестаційної комісії визначитися з атестованою у встановленому порядку лабораторією, що проводитиме інструментальні заміри шкідливих факторів виробничого середовища та трудового процесу, і укласти з нею договір до 15 липня 2017 р..

4. Контроль за своєчасним і якісним проведенням атестації робочих місць залишаю за собою.

 

Директор                                                  Микитько                                       Р. С. Микитько

 

З наказом ознайомлені:

10.07.2017 р.                                            Кіяшко                                               В. Г. Кіяшко

10.07.2017 р.                                         Кравченко                                     М. О. Кравченко

10.07.2017 р.                                          Марченко                                       Ж. В. Марченко

10.07.2017 р.                                          Вірченко                                           Б. С. Вірченко

11.07.2017 р.                                           Величко                                           Л. М. Величко

11.07.2017 р.                                          Петренко                                        О. В. Петренко

 

Підприємствам, перелік професій на яких не зазначений в Списках професій з небезпечними або шкідливими умовами праці, слід звернутися до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я  України (далі ― МОЗ) від 8 квітня 2014 р. № 248.

У процесі атестації робочих місць можуть виникнути певні нюанси, а також «ціна питання» примушує приділяти належну увагу складу членів атестаційної комісії. Склад і повноваження атестаційної комісії визначаються наказом по підприємству в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на п’ять років, за умови, якщо впродовж цього часу на підприємстві не змінювалися докорінно умови і характер праці.

Атестаційна комісія здійснює наступні функції:

― проводить організаційне i методичне керівництво та контроль за ходом проведення роботи на всіх етапах;

― організовує виготовлення планів розташування обладнання по кожному підрозділу з їх експлуатацією, визначає межу робочих місць (робочих зон) та надає їм відповідний номер;

― складає перелік робочих місць, що підлягають атестації;

― порівнює застосовуваний технологічний процес, склад обладнання, використовувані сировину i матеріали із передбаченими у проекті;

― визначає обсяг необхідних досліджень шкідливих i небезпечних факторів виробничого середовища та організує їх дослідження;

― прогнозує та виявляє наявність шкідливих i небезпечних факторiв на робочих місцях;

― встановлює згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі ― ДКХП) відповідність найменування професій i посад працівників, зайнятих на цих робочих мiсцях, характеру фактично виконуваних робіт;

― складає Карту умов праці на кожне враховане робоче місце або групу аналогічних робочих мiсць;

― проводить атестацію i складає перелік робочих місць, виробництв, професiй та посад з несприятливими умовами праці;

― організовує розробку заходів щодо покращення умов праці та оздоровлення працівників.

На великих підприємствах із цеховою структурою інколи створюють кілька цехових атестаційних комісій. Найбільш ефективним є залучення для проведення атестації організацій (науково-дослідних установ, експертно-технічних центрів тощо), які спеціалізуються на комплексному виконанні зазначених вище робіт, включаючи виконання санітарно-гігієнічних досліджень та оформлення результатів.

Такі організації (а саме їхні лабораторії) мають бути атестовані МОЗ та акредитовані в Україні відповідно до встановленого порядку. Так, лабораторно-інструментальні дослідження фізичних, хімічних, біологічних, визначення психофізіологічних факторів проводяться у процесі роботи працівників в характерних (типових) виробничих умовах, при справних і ефективно діючих засобах колективного та індивідуального захисту тощо.

При цьому, зокрема, визначаються:

― рівні запиленості та загазованості шкідливими хімічними речовинами;

― рівні вібрації;

― рівні звукового тиску (шуму, ультразвуку, інфразвуку);

― рівні неіонізуючого випромінювання;

― параметри мікроклімату у приміщенні та ззовні приміщення;

― біологічні фактори;

― важкість і напруженість праці, робоча поза;

― рівні освітлення;

― змінність роботи.

Результати досліджень робочих місць за умовами праці оформлюються відповідними протоколами, форми яких затверджена наказом МОЗ від 21 квітня 1999 р. № 91). На підставі даних протоколів досліджень заповнюється один із основних документів атестації — Карта умов праці.

Карта умов праці

Карта умов праці оформляється на кожне визначене робоче місце або групу аналогічних місць відповідно до вимог Інструкції щодо заповнення Карти умов праці при проведенні атестації робочих місць, затвердженої 20 листопада 1992 р. за № 06-41-48 Мінпраці та МОЗ.

Карта умов праці є узагальнюючим документом результатів атестації, в якій, зокрема, наводяться:

— сумарна кількість шкідливих або небезпечних факторів з кожного рівня відхилення від нормативу;

— гігієнічна оцінка умов праці, що визначає, до якого класу і якого рівня відносяться умови та характер праці на даному робочому місці;

— оцінка технічного та організаційного рівня робочого місця;

— висновок комісії про віднесення робочого місця до конкретного виду умов праці (з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці, зі шкідливими та важкими умовами праці, зі шкідливими умовами праці).

На підставі комплексної оцінки умов праці в Карті умов праці зазначаються й рекомендації щодо поліпшення умов праці, їх економічне обґрунтування, а також пропозиції щодо встановлення пільг і компенсацій за роботу в шкідливих та небезпечних умовах.

Карта умов праці підписується всіма членами атестаційної комісії і з її змістом ознайомлюють працівників, щодо робочого місця яких проводилася атестація.

За результатами атестації складається перелік:

― робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пільги і компенсації, передбачені законодавством;

― робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких пропонується встановити пільги і компенсації за рахунок коштів підприємства;

― робочих місць з несприятливими умовами праці, на яких необхідно здійснити першочергові заходи щодо їх поліпшення.

Запис до трудової книжки

Перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пільги і компенсації, зокрема, на пільгове пенсійне забезпечення, передбачене законодавством, підписується головою атестаційної комісії за погодженням з профспілковим комітетом й затверджується наказом по підприємству. Витяги з наказу додаються до трудової книжки працівників, професії і посади яких внесено до переліку. Матеріали атестації робочих місць є документами суворої звітності і зберігаються на підприємстві протягом 50 років.

Нагадаємо, що у ст. 62 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р. № 1788-XII передбачено, що основним документом, який підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. Відповідно до п. 2.14. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58 (далі — Інструкція № 58), якщо працівник має право на пенсію за віком на пільгових умовах, запис у трудовій книжці робиться на підставі наказу, виданого за результатами атестації робочих місць, і має відповідати найменуванню Списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. Показники, зазначені у цих Списках, обов’язково повинні бути підтверджені у Карті умов праці робочого місця за результатами атестації і можуть записуватися у дужках. Тобто, запис до трудової книжки може бути таким: «Підтверджено право на пенсію за віком на пільгових умовах за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим постановою КМУ від 24 червня 2016 р. № 461 (Список № 1, розділ ІІІ підрозділ 1)».

До трудової книжки також вкладається витяг з наказу по підприємству, яким було затверджено перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пільги і компенсації, зокрема на пільгове пенсійне забезпечення. Оскільки це витяг, а не копія наказу, то рекомендується завіряти наказ «згідно з оригіналом» та ставити підпис і печатку. Інструкція № 58 передбачає внесення запису про атестацію робочого місця лише тим працівникам, які мають право на пенсію на пільгових умовах за Списками виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Таким чином, атестація робочих місць є обов’язковою за наявності шкідливих та небезпечних умов. У всіх інших випадках це право роботодавця, а не його обов’язок. Однак проводити атестацію рекомендовано у будь-якому випадку, оскільки:

1) роботодавець не володіє спеціальними знаннями для самостійного визначення шкідливості та небезпечності умов праці;

2) непроведення атестації робочих місць може спричинити штрафи, призупинення роботи підприємства до усунення порушень у сфері охорони праці та кримінальну відповідальність.

Працівники на виробництві також мають бути зацікавлені в атестації робочих місць, тому що її проведення є правовою підставою надання на підприємстві компенсацій та гарантій для працівників із шкідливими і небезпечними умовами праці (доплат до заробітної плати, додаткових оплачуваних відпусток, спеціального харчування тощо).

Олександр НОСІКОВ,

консультант з кадрового діловодства