Доплата за вислугу років

Форуми: 

Чи включати в науково-педагогічний стаж відпустку по догляду за дитиною, якщо відпустка по догляду за дитиною була в період навчання в аспірантурі?

Так, включати.

Відповідно до п. 5 Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. № 78, до стажу педагогічної роботи для виплати надбавок за вислугу років зараховується, зокрема, час перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також відпустка без збереження заробітної плати, надана згідно з ч. 6 ст. 179 Кодексу законів про працю України (у разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку). З огляду на викладене, відпустка по догляду за дитиною зараховується до науково-педагогічного стажу, що дає право на виплату надбавки за вислугу років, незалежно від того, що у цей час Ви ще й навчалися в аспірантурі.
Водночас, зверніть увагу, що якби Ви не перебували у відпустці по догляду за дитиною, то сам по собі стаж навчання в аспірантурі для виплати надбавки за вислугу років до стажу науково-педагогічної роботи не був би включений.

Доплата за вислугу років фахівцям із соціальної роботи ЦСССДМ

Чи поширюється на фахівців із соціальної роботи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді наказ Мінсоцполітики від 16.06.2011 №239 "Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення"? (в п.3 Порядку зазначені тільки фахівці із соціальної роботи: із соціальної допомоги вдома, з фізичної реабілітації)

Так, поширюється.

У зазначеному Вами Порядку серед інших посад вказано "фахівців із соціальної роботи (із соціальної допомоги вдома, з фізичної реабілітації)". Вас, мабуть, ввело в оману доповнення у дужках - але воно лише означає, що цей Порядок поширюється і на фахівців із соціальної роботи, і на фахівців із соціальної допомоги вдома, і на фахівців з фізичної реабілітації (тобто, щоб не повторювати перше однакове для усіх посад слово, можливі варіанти були викладені у дужках).

Доплата за вислугу років

Питання перше. Чи включається до педагогічного стажу період під час якого я працювала в школі лаборантом та за наказом викладала інформатику?. В наказі прописано: "Лаборанту школи передати 6 годин інформатики в 10-11 класах з 01.03.2004 по 31.05.04 у звьязку з виробничою необідністю".
Питання друге. Один день викладання по заміні включається до педагогічного стажу? В наказі щодо заміни прописано "Лаборанту школи оплатити 6 годин замін інформатики в 10-11 класах за 27 лютого 2004".
Дякую за відповідь

У першому випадку зараховується, у другому - ні.

Відповідно до п. 2 Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженого постановою КМУ від 31.01.2001 р. № 78, до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років педагогічним працівникам зараховується час роботи на посадах, передбачених переліком, затвердженим постановою КМУ від 14 червня 2000 р. № 963, до якого, зокрема, включено посади викладачів усіх спеціальностей.
Оскільки у першому випадку Ви, працюючи лаборантом, виконували педагогічну роботу у тому ж самому навчальному закладі понад три місяці обсягом понад ніж на 0,25 посадового окладу (такий висновок можна зробити із вказаного Вами навантаження), то ця робота зараховуватиметься до педагогічного стажу (абз. 2 п. 4 вищезгаданого Порядку № 78).
У другому випадку Ви лише один день заміщали тимчасово відсутнього працівника (отже, про обсяг роботи на чверть посадового окладу не може бути й мови), тому цей день не зараховуватиметься до педагогічного стажу.

Доплата за вислугу років

У мене таке питання: я із 2002 по 2005 рік працювала у коледжі програміст­ом (основне місце) і мала більше 180 годин інформатик­и. З 2005 тільки викладаю на повну ставку годин. На даний час відділ кадрів відмовляєт­ься враховуват­и ці три роки у педагогічн­ий стаж. Чи правомірно­ це?

Цей час має бути включено до педстажу.

До педстажу для виплати надбавки за вислугу років зараховується час роботи на посадах, передбачених Переліком, затвердженим постановою КМУ від 14 червня 2000 р. № 963, до якого входять і посади викладачів усіх спеціальностей, тобто й інформатики. Порадьте своїм кадровикам перечитати п. 4 Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженого постановою КМУ від 31.01.2001 р. № 78. У цьому пункті прямо вказано, що "Працівникам підприємств, установ, організацій, які крім основної роботи займалися викладацькою роботою у навчальних закладах обсягом не менше ніж 180 годин на навчальний рік, до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років зараховуються місяці, протягом яких проводилася викладацька робота".

Оплата кабінету інформатики

Доброго дня, скажіть будь-ласка, як олачуються навчальні кабінети у школі, зокрема, кабінет інформатики. Кабінет рахується за мною, я отримую за нього якісь 5%, хоча наскільки мені відомо їх має бути більше.

Так, має бути 10-13%.

За завідування навчальними кабінетами згідно з п. 41 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 №102, учителям, іншим працівникам загальноосвітніх навчальних закладів провадиться додаткова оплата у розмірі 10-13 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). Конкретний розмір доплат встановлюється керівником навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом.

Так, у травні проводитеметься індесація.

Нагадаємо, що грошові доходи населення індексуються згідно із Законом України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 р. № 1282-XII (у редакції Закону України від 06.02.2003 р. № 491-ІV) та Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078.
Індекс споживчих цін (ІСЦ) для проведення індексації обчислюється наростаючим підсумком на основі щомісячних індексів споживчих цін за даними Державної служби статистики України. Право на проведення індексації настає, якщо величина ІСЦ перевищить установлений поріг індексації (101 %).
У разі підвищення заробітної плати (п. 5 Порядку № 1078) місяць підвищення вважається базовим і індексація в цьому місяці не проводиться, якщо сума підвищення заробітної плати перевищує суму індексації, що має нараховуватись у місяці підвищення. З наступного за базовим місяцем розраховується новий індекс для проведення подальшої індексації.
У багатьох працівників (зокрема, це типово для бюджетної сфери) розмір посадового окладу встановлено на рівні мінімальної зарплати. А вона, як відомо, востаннє збільшувалася в грудні 2013 р. Тоді її було встановлено в сумі 1218 грн. Тож у таких працівників базовий місяць для індексації — грудень 2013 р. (місяць останнього підвищення мінімальної зарплати).
Зважаючи на зростання індексу споживчих цін упродовж січня – березня 2014 р., у травні 2014 р. у таких працівників настане право на індексацію їх заробітної плати.
Отже, заробіток працівників, у яких зарплата востаннє підвищувалася у зв’язку зі зростанням мінімальної зарплати у грудні 2013 р., індексуватиметься у травні 2014 р. у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2014 р. — 1218 грн) на величину приросту індексації 3,0% (1,002 (індекс січня 2014 р.) × 1,006 (індекс лютого 2014 р.) × 1,022 (індекс березня 2014 р.) - 1 = 0,03019).
Тобто сума індексації для них у травні 2014 р. становитиме: 1218 грн × 3,0% = 36,54 грн.

Доброго дня. Перше питання :

Доброго дня. Перше питання : Якщо людина призначена на тимчасову заміну на період відпустки по догляду за дитиною до 3-х років основного працівника. Чи потрібно платити індекс? Друге питання: І якщо призначені на строкові накази...Чи таким теж платити?

Звісно, проводити.

Адже на працівників, які працюють за строковим трудовим договором, у повній мірі поширюється трудове законодавство, а згідно з Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078, індексації, зокрема, підлягає оплата праці найманих працівників підприємств у грошовому виразі, яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, а також інші компенсаційні виплати, що мають постійний характер (у даному випадку під "постійним" мається на увазі не безстроковий трудовий договір, а виплати, які не є разовими - тобто, зрозуміло, що, наприклад, премія за якийсь достроково виконаний проект індексації не підлягатиме).

Вислуга років.

Доброго дня. Цікавить таке питання. Чи зберігається вислуга років, якщо людина переходить на іншу роботу, в іншу організацію, хоча сфера діяльності одна - наприклад соціальна : центр зайнятості - територіальний центр. Підкажіть, де є якісь роз'яснення.
Дякую.

Надбавка за вислугу років

Доброго дня!
Скажіть,будь ласка, чи буде зараховуватися надбавка за вислугу років в ОМС працівнику, якщо він звільнився у в'язку з виходом на пенсію, а через два роки знову повернувся на роботу в ОМС, чи зараховується перервний стаж до цієї надбавки?(на який документ,закон, постанову мені посилатися). Дякую!

Надбавка за педагогічний стаж для працівника МВС

Доброго дня! Щиро прошу відповісти на питання. З 1996 по 2015 рік перебував на службі в органах внутрішніх справ. У 2015 (як і більшість працівників МВС) - був звільнений за скороченням штатів. При цьому перебував на службі у навчальному закладі системи МВС України. Оскільки, з 2015 року на тій самій посаді доцента я вже перебуваю як цивільна особа за контрактом, мені не враховують до педагогічного стажу мій стаж служби в МВС? ЧОМУ? Прошу дати відповідь з посиланням на нормативну базу. Дякую за відповідь.

Вислуга рокіа вчителю.

Доброго вечора!я працюю вчителем у школі з 23.02.2015, 23.02.2018 буде 3 роки мого пед стажу.коли я маю право на надбавку у 10%?і хто це моніторить?чи повинен я повідомити адміністрацію школи?чи потрібно писати заяву?)

доплата за вислугу років

Доброго дня. Підкажіть будь ласка, чи надає право на надбавку за вислугу років тренеру-викладачу ДЮСШ період роботи на посадах:
1. педагога-організатора у загальноосвітній школі;
2. керівника гуртка клубу профкому при ЖЕО;
3. інструктора спортивної аеробіки у Центрі молодіжних трудових об'єднань міськкому комсомолу.
Дякую за відповідь.

додаткова відпустка за вислугу років

Доброго дня. У липні 2018 року звільнився з державної служби і перейшов на роботу в орган місцевого самоврядування. 21 серпня 2018 року стаж держслужби становитеме 16 років. Попередню відпустку за вислугу 15 років отримав на попередньому місці роботи у вересні минулого року. Коли я маю право на наступну додаткову відпустку і чи повинні мені були виплатити компенсацію за невикористану додаткову відпустку на попередньому місці роботи. Також на попередньому місці роботи мені був присвоєний 11 ранг (до прийняття нового закону про держслужбу. На новому місці роботи в органі місцевого самоврядування мені присвої ли 12 ранг???????

Доброго дня скажіть будьласка

Доброго дня скажіть будьласка я звільнилась з роботи за власним бажанням де пропрацювала 11 років , з 1 липня по 19 липня я працювала ,з 20 липня я звільнилась мені не заплатили разову допомогу за вислугу років яка становить 20% кажуть що не виплачується. Чи це правда чи ні і куда можна звернутись за допомогою.

Пропрацьовано 11 років на

Пропрацьовано 11 років на посаді соціальний робітник, за стаж - керівник відповів "не положено", але в наказі Міністерства соц. політики сказано, що соціальні працівники мають право на надбавку за стаж.
Виникає питання соц. робітник і соц. працівник - це не одне, виплата не нараховується?
Дякую.

Невикористана відпустка педагога

Доброго дня.Допоможіть,будь ласка,розібратись.З вересня 2007 працювала в спецшколі-інтернаті при неповному навантаженні вихователем.У липні 2008 пішла у декретну відпустку.У берещні 2011 звільнилася та працювала держслужбовцем.1 лютого 2012 повернулася до школи на повну ставку на посаду вчителя.У липні 2012 мені налали відпустку повної тривалості(56днів) і всі наступні роки йшла у відпуск згідно графіку.У липні 2016 вдруге пішла у декрет(не використавши відпуск).У серпні 2018 вийшла на роботу зразу у відпустку28 днів,щоб з вересня приступити до роботи.Питання:чи вірно мені порахували невикористану відпустку?Бухгалтер говорить,що відпуска у липні 2012 була надана авансом,так як не минуло 6 міс.з мого прийняття на роботу.Чи вірно все враховано?Та який час вважається прийняттям на роботу?Який період береться для обчислення доплати за стаж?Щиро вдячна за відповідь

Щодо виплати за вислугу років

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, якщо працівник знаходиться у відпустці для догляду за дитиною, а в цей час настало чергове право на виплату доплати за вислугу років (стаж досягнув 15 р.). Чи можливо встановити цю доплату в період перебування працівника у соціальній відпустці?

Вислуга років

Скажіть, будь ласка...
Я працюю в одному і тому ж навчальному закладі з 2002 року. Зокрема, з 2002 по 2005 рік я працював на посаді завідувача лабораторією (на яку зараховується педагогічний стаж). З 2005 року я був переведений на посаду викладача і працюю на цій посаді і до нині (на цій посаді в мене нараховувався науково-педагогічний стаж). Проте з 2014 року я по-сумісництву працюю ще й заступником директора інституту (що теж вважається педагогічною посадою).
Питання ось у чому!
На посаді викладача я вже отримую 20-ти відсоткову доплату за вислугу років. Але на посаді заступника директора - лише 10%. Це пояснюють у відділі кадрів тим, що я працював на педагогічній посаді лише 7 років (з 2002 по 2005 + з 2014 і до нині).
Скажіть, будь ласка... Чи правильний такий обрахунок?

Вислуга років

Добрий день) скажіть будь ласка, чи входить робота вихователя дитячого садка в радгоспі з 1979 по 1988роки до нарахування надбавки за вислугу років?

Вислуга років

Доброго дня! Підскажіть будь ласка, чи сумується вислуга років для виплати надбавки за вислугу років на посаді тренера-викладача в спортивній школі та вчителем в загальноосвітній школі?

Вислуга років

Доброго дня! Підскажіть будь ласка, чи сумується вислуга років для виплати надбавки за вислугу років на посаді тренера-викладача в спортивній школі та вчителем в загальноосвітній школі?

Аспирантура и педагогический стаж

Добрый день! Подскажите пожалуйста, я в 2009 году поступила в аспирантуру на очную форму обучения. Во время учебы была в двух декретах общим сроком 5 лет, после окончания декрета доучивалась. Итого аспирантура+декрет+ аспирантура = 8 лет стажа. После окончания аспирантуры ушла работать в школу на основное место работы и в университете работала на 0,15 ставки по совместительству. На сегодняшний день в школе проработала больше 2х лет. И вот в чем вопрос, какой у меня педагогический стаж??? И есть ли разница между научно-педагогическим и педагогическим стажем?

Аспирантура и педагогический стаж

Добрый день! Подскажите пожалуйста, я в 2009 году поступила в аспирантуру на очную форму обучения. Во время учебы была в двух декретах общим сроком 5 лет, после окончания декрета доучивалась. Итого аспирантура+декрет+ аспирантура = 8 лет стажа. После окончания аспирантуры ушла работать в школу на основное место работы и в университете работала на 0,15 ставки по совместительству. На сегодняшний день в школе проработала больше 2х лет. И вот в чем вопрос, какой у меня педагогический стаж??? И есть ли разница между научно-педагогическим и педагогическим стажем?