Газета «Консультант Кадровика», № 1 (181) 2019

Тематичний номер: Робота поза межами підприємства

Трудові правовідносини

Надомна праця: використання і оформлення

Використання надомної праці може сприяти підвищенню ефективності діяльності багатьох підприємств, особливо у сфері малого та середнього бізнесу. Але є у надомної праці й певні недоліки на кшталт труднощів, пов’язаних з дистанційним контролем за роботою працівників. Дізнайтеся, в яких випадках є сенс залучати до виконання робіт надомників, як правильно організувати надомну працю і підготувати необхідні документи.

Кадрове діловодство

Службові відрядження: кадрова документація

Кадровики тих підприємств, де працівники направляються у відрядження досить часто, зазвичай, добре обізнані з цією процедурою, натомість як кадровикам, які стикаються з відрядженнями лише час від часу, іноді важко знайти відповідь на деякі питання. До того ж, порядок направлення у відрядження працівників підприємств, які не фінансуються з бюджету, жодним нормативним актом не врегульовано, тому таким підприємствам слід самостійно розробити своє внутрішнє Положення про відрядження. З’ясуйте, як це зробити, а також оформити й іншу документацію для направлення працівника у відрядження.

Роз’їзний (пересувний) характер роботи: відмінності від службових відряджень

Працівникам, робота яких часто пов’язана з різними поїздками і яким часто з різних причин доводиться виконувати свої професійні обов’язки поза місцем розташування їх підприємства, як правило, або оформлюються поїздки у службові відрядження, або їх робота «класифікується» як така, що має роз’їзний (пересувний характер). Довідайтеся, як не сплутати відрядження з роз’їзним характером роботи, які гарантії і компенсації передбачені для працівників в останньому випадку, а також ознайомтеся з правилами оформлення роз’їзного (пересувного) характеру роботи.

Робота вахтовим методом

За формальними ознаками вахтовий метод організації праці також дещо нагадує відрядження, оскільки в обох цих випадках працівник для виконання своїх трудових обов’язків змушений їхати на досить віддалену відстань від місця свого проживання. Однак між ними є цілий ряд принципових відмінностей. Дізнайтеся, яких саме, а також з’ясуйте, яким чином можна запровадити цю форму організації праці, зважаючи на те, що вона не врегульована безпосередньо у нормах Кодексу законів про працю України.

Професійна класифікація

Працівники з роз’їзним і пересувним характером робіт та з роботою в дорозі чи за виїздами

Їздити у службові відрядження час від часу можуть будь-які працівники, а от роз’їзний (пересувний) характер роботи може бути встановлений лише для деяких професійних категорій, які передбачені у відповідних нормативно-правових актах та/або колективному договорі чи інших локальних нормативних актах підприємства. Дізнайтеся, які ж професійні категорії працівників можуть мати роз’їзний і пересувний характер робіт, ознайомтеся із завданнями і обов’язками деяких з них, а також з певними нюансами, пов’язаними з їхньою діяльністю, зокрема:

  • Приклади класифікаційних груп
  • Різниця у роз’їзних і пересувних роботах
  • Працівники, що виконують роботу в дорозі
  • Варіанти оформлення роботи за виїздами
  • Типові професії і витяги з посадових інструкцій

Календар кадровика на 2019 рік

У кожному першому номері року газети «Консультант Кадровика» — робочий календар на поточний рік із зазначенням усіх святкових і неробочих днів та тих, в які тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому тижні зменшується на одну годину.