Газета «Консультант Кадровика», № 1 (205) 2020

Загальні питання
Загальні питання проведення атестації
Щоб визначити рівень кваліфікації, знань, практичних навичок та ділових якостей працівників, а також встановити їх відповідність посадам, на яких вони працюють, на підприємствах проводиться атестація працівників.
Керівники
Атиестація керівників підприємства
Під час атестації працівників в окремих видах діяльності та/або працівників, які належать до окремих професійних категорій, слід враховувати не лише вимоги Закону No 4312, але і деяких спеціальних нормативно-правових актів. Однією з таких категорій можуть бути керівники підприємств.
Заклади охорони здоров’я
Атестація працівників у закладах охорони здоров’я

У порівнянні з атестаціями працівників на звичайних підприємствах, атестація працівників у закладах охорони здоров’я, зокрема медичних і фармацевтичних працівників, має свою специфіку та регулюється окремими нормативно-правовими актами.
Сфера культури
Атестація персоналу у сфері культури

Порядок атестації працівників у сфері культури, крім Закону № 4312, також регулюється Положеннями № 44 та № 31.
Робітники
Кваліфікаційна атестація робітників підприємства

Відповідно до Закону № 4312 робітники, як і інші професійні групи працівників (керівники, професіонали, фахівці та технічні службовці), можуть проходити атестацію, якщо це передбачено колективним договором або в інших локальних нормативних документах підприємства.
Негативні наслідки
Звільнення за результатами атестації
Для оцінки професійної кваліфікації працівників та її відповідності виконуваній працівником роботі, роботодавець проводить атестацію працівників. Від її результатів залежить подальша діяльність працівника на підприємстві, адже працівника можна визнати не відповідним займаній посаді. А роботодавець, у свою чергу, може прийняти рішення про звільнення такого працівника.
Оцінювання
Оцінювання персоналу та його зв’язок з атестацією
Для визначення професійної придатності працівника до певного виду робіт проводиться його атестація. Для цього можуть використовуватися різні інструменти та методи оцінювання, або іншими словами — своєрідної «діагностики» працівника, за умови що вони відповідають вимогам чинного законодавства.
Зворотний зв’язок
Чи має підприємство проводити атестацію персоналу?
На державному підприємстві планується атестація керівних працівників. Чи підлягає атестації керівник відділу, яка є одинокою матір’ю та виховує дитину віком до 14 років?
Чи є атестація підставою для відображення у штатному розписі робітників (електрозварників) різних розрядів?

Роз’яснення
Алгоритми та додатки

Календар кадровика на січень
У кожному номері газети — календар кадровика на два місяці із зазначенням усіх святкових і неробочих днів та тих, в які тривалість робочого дня зменшується на одну годину, підсумком робочого часу при 40-годинному робочому тижні, а також важливими датами, в які слід не забути привітати рідних та друзів зі святами або ж подати відповідні звіти до державних органів.
Календар кадровика на 2020 рік