Газета «Консультант Кадровика», № 1 (217) 2021

Законодавство
Огляд змін
Документація
Вступ
На більшості підприємств дедалі частіше можна зустріти самостійно розроблені так звані локальні нормативні акти. Призначення таких актів полягає в тому, щоб заповнити прогалини чинного трудового законодавства, пристосувати законодавчі норми до конкретних умов праці (у певного роботодавця) з урахуванням потреб та інтересів працівників і роботодавця. Ці акти називаються локальними документами підприємства та вважаються видом нормативно-правових актів, які ухвалюються роботодавцем, як правило, в узгоджувально-договірному порядку з колективом працівників (профспілкою) з метою правового регулювання відносин з питань праці в межах нормативних актів трудового законодавства.
Колективний договір
Як відомо, деякі норми чинного КЗпП установлюють лише загальні умови, порядок або гарантії трудових відносин. А от конкретизувати означені норми має право роботодавець через їх фіксацію у колективному договорі. Зокрема, можна встановити розмір премій і доплат, більший обсяг пільг і гарантій, порівняно з мінімальними, передбаченими законодавством, тощо. Отже, чи потрібен колективний договір на підприємстві та чи обов’язково його укладати? На ці та інші запитання знайдете відповіді у статті.
Штатний розпис
Здебільшого на підприємствах ведеться штатний розпис, адже це універсальний документ, який має бути на будь-якому підприємстві. Про те, як його створити, на що варто звернути увагу під час цього процесу та які існують нюанси його зміни та використання — читайте у статті.
Шаблони і форми
Зразок колективного договору підприємства
Приклад правил внутрішнього трудового розпорядку
Зразок штатного розпису підприємства
Приклад положення про структурний підрозділ
Зразок посадової інструкції

Документація
Положення про структурні підрозділи
Що таке положення про структурний підрозділ і чи потрібне воно на підприємстві? На ці запитання розгорнуті відповіді надані у статті. Водночас зауважимо, що такі положення дають змогу правильно ставити підрозділам завдання, розподіляти між ними певні функції, налагоджувати ефективні взаємозв’язки. До розробки положень про структурні підрозділи тою чи іншою мірою (залежно від специфіки конкретного підприємства) залучаються
працівники відділу кадрів, тому вони мають добре орієнтуватися в цьому питанні.

Посадові (робочі) інструкції
Тема розробки посадових інструкцій досить поширена серед питань, які надходять до Центру кадрових консультацій. І хоча різні аспекти цієї проблеми вже неодноразово висвітлювалися на сторінках нашої газети, запитання щодо порядку складання, оформлення та затвердження посадових інструкцій все ще продовжують надходити.
Корисні поради
Зворотний зв’язок
Документація
Правила внутрішнього трудового розпорядку
Як це не дивно, але в деяких кадровиків іноді виникають сумніви щодо обов’язковості наявності на підприємстві, в установі, організації правил внутрішнього трудового розпорядку. Це виникає у тих випадках, коли зі всіма працівниками укладаються ґрунтовні письмові трудові договори. Начебто все необхідне для регулювання трудових відносин можна прописати безпосередньо у трудовому договорі, і тому правила внутрішнього трудового розпорядку, як документ, можуть сприйматися зайвими. Про потребу в ньому, розробку, затвердження та оформлення розповімо у статті.
Алгоритми та додатки
Календар кадровика
Календар кадровика на 2021 рік

 

 

Номер на profpressa.com: 

https://profpressa.com/vydannya/consultant-kadrovyka/