Газета «Консультант Кадровика», № 10 (214) 2020

Законодавство
Огляд змін
Актуально
Етапи карантину
Класифікатор професій: фемінітиви та інші зміни
Підвищення мінімальної зарплати: внесення змін до штатного розпису

Робочий час
Режим роботи: загальні поняття
У практичній діяльності, а також у різних нормативно-правових актах та профільній літературі кадровикам часто доводиться зустрічатися із таким поняттям, як «режим роботи» або інколи більш «повним» практично синонімічним поняттям «режим роботи (праці) та відпочинку». Що означають на практиці ці поняття, від чого може залежати режим роботи працівника та якими є вимоги щодо організації режимів роботи — читайте у статті.
«Стандартний» режим роботи
Встановлення оптимального режиму роботи та відпочинку є одним із найважливіших завдань для покращення організації праці, участь у якій беруть багато кадровиків, а також інших фахівців з управління персоналом. Більшість підприємств застосовують так званий стандартний режим роботи. Про нього — у статті.
Неповна тривалість робочого часу
За угодою між працівником і роботодавцем як під час прийняття на роботу, так і згодом може встановлюватись неповний робочий день або неповний робочий тиждень, коли працівник повинен відпрацювати неповну тривалість робочого часу. Про особливості встановлення неповної тривалості робочого часу працівнику, а також його відмінності від скороченого робочого часу ми і розповімо в цій статті.
Скорочений робочий час
На більшості підприємств відповідно до ч. 1 ст. 50 КЗпП встановлена нормальна тривалість робочого часу тривалістю 40 годин на тиждень. Разом із тим в окремих випадках зазначена норма може бути й іншою, зокрема, меншою (скороченою). Більш детально такі випадки ми й розглянемо в цій статті.
Шаблони і форми
Приклад Положення про табельний облік використання робочого часу
Зразок трудового договору з надомником

Робочий час
Виклик на роботу: можливість застосування
Дедалі частіше роботодавці намагаються використовувати так звані нетипові форми зайнятості, передбачені чинним законодавством. Це, зокрема, гнучкий режим робочого часу, дистанційна або надомна робота тощо. Дещо законодавці намагаються враховувати, а у деяких випадках про їх запровадження йдеться в нормативно-правових актах, які затверджено ще за радянських часів, і які на сьогодні морально застаріли. Однак сучасність диктує свої правила, тому значної актуальності набуває така форма використання праці, як робота за викликом. Про можливість і правомірність її застосування — у статті.
Режим гнучкого робочого часу і неповний робочий час
У статті буде наведено варіант працевлаштування жінки, яка має дітей, за сумісництвом із неповним робочим часом. За її бажанням робота має відбуватися лише у зручний для неї час — три робочі дні, які щотижня змінюватимуться. В цій ситуації має бути запроваджений гнучкий режим робочого часу. Крім цього, за згодою сторін або за певних умов працівнику може бути встановлений неповний робочий час. А от чи можна його поєднувати із гнучким режимом роботи — розглянемо у статті.
Дистанційна робота з гнучким режимом роботи
Відносно нещодавно (до березня поточного року) основні питання організації надомної роботи, яка фактично є одним із варіантів дистанційної роботи, регулювалися нормативно-правовими актами часів СРСР. А встановлюючи гнучкий режим роботи, орієнтувалися передусім на Методичні рекомендації щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 04.10.2006 р. № 359. Але після внесення змін до ст. 60 КЗпП, зазначені питання чіткіше прописані у чинному законодавстві.
Корисні поради
Зворотний зв’язок
Робочий час
Дистанційна (надомна) робота
Сьогодні чимало сфер національної економіки, у т. ч. ринок праці, торкнулася фінансова криза та різні санітарно-епідеміологічні обмеження. Ці обставини актуалізують питання правовідносин у сфері дистанційної зайнятості працівників. Все більш поширеними стають нестандартні форми зайнятості. Зокрема, інноваційною формою зайнятості може стати укладення трудових договорів про надомну або дистанційну роботу.
Гнучкий режим роботи
Досить актуальним є використання працівниками свого права на встановлення гнучкого режиму роботи. Як відомо, нещодавно до трудового законодавства з цього приводу були внесені зімни. Тож про правила застосування гнучкого режиму робочого часу, його встановлення (в т. ч. у період поширення епідемії), організацію роботи та скасування розповімо у статті.
Алгоритми та додатки
Календар кадровика 

Номер на profpressa.com: 

https://profpressa.com/vydannya/consultant-kadrovyka/