Газета «Консультант Кадровика», № 13 (145) 2017

 • 267
  • 35
  • 152
   • 48
   • 51
   • 1
   • 25
   • 23
  • 51
   • 1
   • 2
   • 26
   • 15
  • 8
   • 4
   • 3
   • 0
   • 1
  • 4
  • 3
  • 7
  • 7

Тематичний номер: Звільнення з роботи

Трудові правовідносини

Підстави та загальний порядок звільнення працівників

Ознайомтеся з передбаченим трудовим законодавством загальним порядком звільнення працівників, а також можливими підставами для розірвання трудових відносин.

Погоджуємо звільнення з профспілковим органом

З’ясуйте правове становище профспілок, аби мати уявлення, з яких питань до них має звертатися роботодавець, та дізнайтеся, в яких випадках і яким чином слід отримувати згоду профспілкових органів на звільнення працівників.

Ліквідація підприємства: що це і як вона «зачіпає» кадровиків?

Довідайтеся, як відрізнити ліквідацію підприємства від його реорганізації (злиття, приєднання тощо), коли колишнє підприємство також фактично «зникає», а також як провести звільнення працівників, якщо підприємство таки ліквідується.

Кадрове діловодство

Звільняємо працівника за прогул: поетапні дії кадровика

Ознайомтеся з покроковим алгоритмом дій кадровика у разі неявки певного працівника на роботу, починаючи від виявлення його відсутності й закінчуючи оформленням звільнення працівника за прогул без поважних причин.

Звільнення працівників, пов’язаних зі збереженням матеріальних цінностей

З’ясуйте, в яких випадках та які додаткові документи потрібно оформлювати у разі звільнення матеріально-відповідальних осіб і деяких інших професійних категорій працівників, обов’язки яких пов’язані зі збереженням матеріальних цінностей та/або документації підприємства.

Соціальний захист

Звільнення працівників, для яких передбачені соціальні гарантії

Дізнайтеся, яким категоріям працівників надаються додаткові гарантій і переваги під час звільнення з ініціативи роботодавця та які саме особливості звільнення передбачені для них трудовим законодавством.

Зворотний зв’язок

Чи можна працівника, який працює за сумісництвом, звільнити у зв’язку з можливістю прийняття на роботу основного працівника на цю посаду?

Працівник, який звільняється за власним бажанням, вимагає, аби йому видали копію наказу про звільнення, але відмовляється написати про це заяву — чи повинні ми йому видавати копію наказу за таких обставин?

Чи може працівник вимагати розірвання строкового трудового договору протягом тижня, якщо його було укладено на час відсутності основного працівника (на період його відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку)?

Працівник подав заяву про звільнення за угодою сторін, з якою роботодавець погодився (написав на заяві резолюцію «Згоден» та видав відповідний наказ) — чи може працівник відкликати свою заяву про звільнення напередодні дня звільнення, якщо роботодавець не погоджується на її відкликання?