Газета «Консультант Кадровика», № 13 (169) 2018

 • 493
  • 41
  • 239
   • 67
   • 73
   • 12
   • 41
   • 41
  • 121
   • 19
   • 22
   • 41
   • 29
  • 56
   • 22
   • 9
   • 12
   • 13
  • 9
  • 4
  • 13
  • 10

Тематичний номер: Охорона праці: все, що зацікавить кадровика

Трудові правовідносини

Обов’язки, права та відповідальність роботодавця і працівників у сфері охорони праці

Створення роботодавцем служби охорони праці не означає, що після цього лише її працівники будуть опікуватися усіма питаннями з охорони праці на підприємстві — відповідні обов’язки у цій сфері залишаться і у роботодавця, а також і в інших працівників. Ознайомтеся з такими обов’язками і відповідними правами та відповідальністю — ці знання стануть у нагоді кадровикам під час участі у підготовці різної організаційної та кадрової документації на підприємстві.

Кадрове діловодство

Створення служби охорони праці: порядок і документація

Дізнайтеся, як створити службу охорони праці на конкретному підприємстві, які організаційні документи для цього слід оформити, а також на кого покласти відповідні обов’язки з охорони праці, якщо на підприємстві працює менше 50 осіб і відповідно до законодавства службу з охорони праці створювати не обов’язково.

Положення про відділ охорони праці: розробка та оформлення

Довідайтеся, як правильно розробити і оформити Положення про відділ охорони праці, який виконує функції служби охорони праці на окремому підприємстві, враховуючи специфіку його виробництва і видів діяльності, чисельності працівників, умов праці та інших факторів, а також визначити структуру служби охорони праці, її чисельність, основні завдання, функції й права її працівників відповідно до законодавства.

Розробка посадових інструкцій працівників служби охорони праці

При розробці й затвердженні посадових інструкцій працівників служби охорони праці слід дотримуватися як загальних для всіх посадових інструкцій вимог нормативно-правових та нормативно-технічних актів сфери діловодства та професійної класифікації, так і специфічних вимог нормативно-правових актів сфери охорони праці. Ознайомтеся саме з такими «специфічними» вимогами відповідних нормативних документів до посадових інструкцій працівників служби охорони праці, а також згадайте і «загальні» вимоги до усіх посадових інструкцій.

Охорона праці

Нещасні випадки на виробництві: порядок розслідування та обов’язки роботодавця

Державна політика в галузі охорони праці спрямована, зокрема, і на запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням, а серед законодавчо закріплених за роботодавцем обов’язків є й необхідність забезпечення усунення причин, що призводять до нещасних випадків. Разом з цим, незважаючи на відповідні заходи з боку держави та роботодавців, нещасні випадки на виробництвах все ж таки інколи бувають, і тоді роботодавець зобов’язаний організувати відповідне розслідування та вести облік таких випадків. Дізнайтеся, що саме слід робити у разі, якщо на вашому підприємстві стався нещасний випадок, а також з’ясуйте:

 • Що таке нещасний випадок
 • Коли проводити розслідування
 • Як скласти повідомлення роботодавця
 • Порядок утворення і роботи комісії
 • Особливості спеціального розслідування