Газета «Консультант Кадровика», № 17 (149) 2017

 • 269
  • 36
  • 146
   • 40
   • 51
   • 1
   • 25
   • 24
  • 53
   • 1
   • 3
   • 27
   • 15
  • 9
   • 5
   • 3
   • 0
   • 1
  • 5
  • 3
  • 10
  • 7

Що день прийдешній нам готує?

Ознайомтеся з новим обов’язком усіх підприємств — зобов’язанням створення комісії з евакуації та розроблення і затвердження плану з евакуації, а також довідайтеся, з яких розділів мають складатися кваліфікаційні характеристики професій (посад) та у яких випадках мають розроблятися нові кваліфікаційні характеристики відповідно до оновленого порядку їх розроблення і затвердження.

Трудові правовідносини

Матеріальна допомога на оздоровлення працівника

З’ясуйте, яким чином слід документувати надання працівникові допомоги на оздоровлення, чи можна включити пункт про виплату такої допомоги до наказу про надання щорічної відпустки, чи потрібно надавати допомогу на оздоровлення працівникові, який звільняється та отримує компенсацію за невикористану відпустку, а також чи оподатковується така матеріальна допомога.

Кадрове діловодство

Медичні огляди працівників: якими бувають, хто і коли їх проходить?

Під час прийняття на роботу, в процесі роботи та у разі настання певних подій для відповідних категорій працівників мають проводитися різні медичні огляди, в організації яких, як правило, беруть участь і кадровики. Тож ознайомтеся з вимогами чинного законодавства, пов’язаними з медичними оглядами працівників, зокрема:

 • Види медичних оглядів
 • Організація та проведення
 • Оформлення документації
 • Особиста медична книжка

Атестація працівників: хто залишається у виграші?

Атестація працівників підприємства досить часто ними сприймається як своєрідний «дамоклів меч», за допомого якого роботодавець може звільнити «непотрібних» працівників. Слід визнати, що інколи так і буває. Проте цей законодавчо встановлений захід має й інше спрямування ― як дієвий інструмент у роботі з підвищення кваліфікації персоналу. Тож розглянемо організаційні аспекти процедури атестації працівників у наявному сьогодні правовому полі.

Професійна класифікація

Навігатор по галузевим випускам Довідника кваліфікаційних характеристик

Наразі триває робота над осучасненням кваліфікаційних характеристик, а також певних випусків Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП) — більшість з них оновлюється, а деякі втрачають чинність й замінюються новими. У зв’язку з цим перед кадровиками весь час постає питання, де знайти ту чи іншу кваліфікаційну характеристику, чи є ще чинним якийсь випуск ДКХП, які вихідні дані наказу, яким його було затверджено. Тож наведемо довідкову інформацію щодо оновлених баз та всіх чинних на сьогодні галузевих випусках ДКХП.

Зворотний зв’язок

Працівник, якого прийнято на роботу за сумісництвом два місяці тому, вимагає, аби йому у вересні вже надали відпустку (одночасно з його відпусткою за основним місцем роботи). Але ж повноцінну відпуску він ще «не заробив» — чи повинні ми за таких обставин надати йому відпустку повної тривалості?

Чи може працівник брати щорічну відпустку лише по одному – два дні, додаючи їх до вихідних (директор не заперечує, оскільки у працівника великий обсяг роботи й замінити його нема ким)?

Працівника було прийнято на роботу за строковим трудовим договором, останнім днем якого є 4 вересня 2017р.. Але працівник захворів і йому було видано листок непрацездатності з 28 серпня 2017 (ще не закритий). Коли його можна буде звільнити — 4 вересня 2017 р. чи в останній день перебування на лікарняному?

Чи оплачується лікарняний працівниці, якщо вона захворіла під час перебування у додатковій відпустці «на дітей»?

Відповіді на ці та інші запитання читайте на сторінках нашої газети.

Правила ділового мовлення

Дізнайтеся, як визначити рід того або іншого іменника (адже деякі закінчення, наприклад «–а», притаманні як жіночому роду, так і чоловічому та середньому), а також ознайомтеся з правилами встановлення роду іменників-абревіатур.

Календар кадровика

У кожному номері газети — календар кадровика на два місяці із зазначенням усіх святкових і неробочих днів та тих, в які тривалість робочого дня зменшується на одну годину, підсумком робочого часу при 40-годинному робочому тижні, а також важливими датами, в які слід не забути привітати рідних та друзів зі святами або ж подати відповідні звіти до державних органів.

Нормативно-правові акти

З кожним номером — вкладка з нормативними актами, яку можна легко вирвати з газети, робити поряд з текстом необхідні записи та зберігати в окремій теці. Наразі — новації законодавства, з якими слід бути обізнаними кадровикам, а саме: наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Методики планування заходів з евакуації» від 10 липня 2017 р. № 579 (адже відтепер такі заходи повинні будуть здійснюватися на кожному підприємстві) й наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження кваліфікаційних характеристик» від 31 травня 2017 р. № 918.