Газета «Консультант Кадровика», № 17 (197) 2019

Складні питання для профі

Як оформлюються відносини з волонтерами

Різну роботу для підприємств, установ та організацій виконують, переважно, працівники (тобто фізичні особи, які працюють за трудовим договором) або громадяни чи фізичні особи – підприємці, які можуть виконувати певну роботу за договорами цивільно-правового характеру. Проте для окремих організацій певну роботу на безоплатній основі можуть виконувати і так звані волонтери. Тож ознайомтеся з правовою основою їхньої діяльності, особливостями оформлення відносин з ними, а також дізнайтеся:

  • Хто такий волонтер та як ним стати
  • Які є напрями волонтерської діяльності
  • Коли відшкодовувати волонтерам витрати
  • Який договір та як слід укладати з волонтером

«Сторонні» обов’язки кадровика

Служба безпеки на підприємстві: її функції та взаємодія з відділом кадрів

Охорону майна, комерційних таємниць і працівників забезпечують на підприємствах, зазвичай, служби безпеки, які у процесі роботи взаємодіють практично з усіма структурними підрозділами. На тих же підприємствах, де немає відокремленої служби безпеки, окремі її функції може виконувати і відділ кадрів. Дізнайтеся, якими є основні завдання та обов’язки структурного підрозділу, який забезпечує безпеку діяльності підприємства, а також як мають взаємодіяти між собою служба безпеки та відділ кадрів.

Професійна класифікація

Обираємо назви посад і професій у сфері охорони праці

Згідно із законодавством практично на усіх підприємствах у тому чи іншому вигляді мають утворюватися служби охорони праці. У зв’язку з цим на практиці багатьом кадровикам доводиться вирішувати різні питання відповідності назв посад у таких службах Класифікатору професій. Ознайомтеся з кількома прикладами вирішення проблемних ситуацій, які виникли у кадровиків під час пошуку підходящих назв посад і професій для працівників, які опікуються на підприємстві питаннями охорони праці.

Управління персоналом

Кадрове планування: принципи та види

Система роботи з кадрами має бути спланована таким чином, щоб постійно домагатися збільшення кількості працівників, які володіють відповідними знаннями та навичками, а також продуктивно виконують свою роботу. З’ясуйте, як досягнути такої мети за допомогою раціонального кадрового планування, при якому потрібно не просто розрахувати кількість працівників на підприємстві чи в його окремих структурних підрозділах й знайти більш-менш підходящих осіб на вільні посади, а й ретельно виписати програму щодо підбору нових кваліфікованих працівників та професійного розвитку тих, які вже працюють на підприємстві.

Зворотний зв’язок

Який відділ на підприємстві має готувати проєкт штатного розпису та на підставі яких актів його слід розробляти?

На нашому підприємстві введена посада «Заступник директора – начальник відділу кадрів» — чи відповідає вона вимогам Класифікатора професій?

Чи обов’язково вести на підприємстві штатно-посадову книгу — адже інформація в ній практично дублюватиме штатний розпис підприємства?

Відповідно до якого Порядку (№ 1232 чи № 337) необхідно складати форми актів Н-5 та Н-1, якщо розслідування було розпочато до набуття чинності нового Порядку?

Нещодавно виявили, що на підприємстві немає Правил внутрішнього трудового розпорядку — чи обов’язково їх затверджувати, якщо в нас з кожним працівником укладається трудовий договір у письмовій формі?

Чи може працівниця, яка народила другу дитину, перебуваючи у відпустці для догляду за першою дитиною (до досягнення нею трирічного віку), оформити додаткову відпустку як мати двох дітей віком до 15 років?

Відповіді на ці та інші запитання читайте на сторінках нашої газети.

Календар кадровика

У кожному номері газети — календар кадровика на два місяці із зазначенням усіх святкових і неробочих днів та тих, в які тривалість робочого дня зменшується на одну годину, підсумком робочого часу при 40-годинному робочому тижні, а також важливими датами, в які слід не забути привітати рідних та друзів зі святами або ж подати відповідні звіти до державних органів.

Нормативно-правові акти

З кожним номером — вкладка з нормативними актами, яку можна легко вирвати з газети, робити поряд з текстом необхідні записи та зберігати в окремій теці. Наразі — наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження форми звітності № 1-ПА «Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні» та Порядку її подання» від 3 червня 2019 р. № 851 та лист Міністерства соціальної політики України «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2020 рік» від 29 липня 2019 р. № 1133/0/206-19.