Газета «Консультант Кадровика», № 18 (198) 2019

Корисні поради для роботи

Час настановних занять і «навчальних» відпусток

Вересень є традиційним місяцем для настановних навчань у вищих навчальних закладах, тому незабаром на кадровиків очікує початок хвилі заяв з проханнями про надання «навчальних» відпусток. Згадаємо, які ще документи слід вимагати від працівників, які принесуть свої заяви на додаткові відпустки у зв’язку з навчанням, та як ці відпустки документально оформити.

Трудові правовідносини

Гарантії, права та повноваження членів профспілкових органів на підприємстві

Керівникам підприємств, установ, організацій, а також їх кадровикам під час прийняття багатьох кадрових рішень доводиться брати до уваги і думку профспілкової організації на підприємстві, яка іноді може і не співпадати з думкою відповідного керівника. Внаслідок цього деякі керівники намагаються створити «штучні труднощі» для діяльності профспілок на підприємстві, і, зокрема, для окремих працівників підприємства, яких обрано до виборних профспілкових органів, щоб їм «помститися» або «примусити» їх бути більш «лояльними» до керівництва підприємства та його думки. Але чинним законодавством (у т. ч. з метою запобігання подібним випадкам) передбачені широкі права та гарантії для працівників, обраних до виборних профспілкових органів, які зобов’язані вра-ховувати керівники та кадровики підприємств у своїх взаємовідносинах з профспілками.

«Сторонні» обов’язки кадровика

Служба безпеки на підприємстві: її функції та взаємодія з відділом кадрів

У попередньому номері ми розглянули основні завдання та обов’язки структурного підрозділу, який забезпечує безпеку діяльності підприємства. Наразі дізнаймося, як саме має взаємодіяти служба безпеки з іншими структурними підрозділами, зокрема, кадровим, маркетинговим, фінансово-економічним, юридичним та інформаційно-комунікаційним (комп’ютерним) відділами. Якщо на підприємстві не утворена служба безпеки у вигляді окремого структурного підрозділу, деякі її функції (обов’язки) можуть бути покладені і на відділ кадрів та/або його окремих працівників — про те, як правильно це зробити, також йдеться в цьому матеріалі.

Кадрове діловодство

Особливості оформлення зведених наказів

Якщо на підприємстві, установі, організації працює не багато працівників, то підготовка проєктів різних наказів кадровиками не є для них занадто важкою справою. Але якщо кількість працівників досить велика й, до того ж, на підприємстві відчутна плинність кадрів, то на підготовку всіх окремих наказів кадровикам вже може і не вистачити робочого часу. Допомогти у цьому випадку може оформлення так званих зведених наказів. Дізнайтеся, які саме накази належать до зведених, які кадрові рішення можна об’єднати в одному зведеному наказі, як правильно оформити заголовок та текст такого наказу, а також як ознайомити зі зведеним наказом усіх працівників, яких він стосується.

Професійна класифікація

Класифікатор професій і трудові книжки: розгляд практичних ситуацій

Кадровикам часто доводиться вирішувати як питання щодо відповідності назв посад (професій) Національному класифікатору України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» під час внесення записів до трудових книжок, так і деякі інші питання більш загального характеру, пов’язані з веденням трудових книжок. Розглянемо наразі деякі з подібних ситуацій та ознайомимося зі способами їх вирішення на практичних прикладах.

Зворотний зв’язок

Працівникові було видано лікарняний 10.09.2019 р., але наступного дня (11.09.2019 р.) його вже було звільнено з роботи (за власним бажанням). Виникають одразу три запитання: 1) Чи правомірним є таке звільнення? 2) Чи потрібно оплачувати повністю листок непрацездатності (тема: листок непрацездатності)? 3) Чи потрібно включати весь час лікарняного до стажу для щорічної відпустки?

Приймаємо на роботу нового працівника, але потрібно, аби він першу половину дня працював на одній посаді, а другу — на іншій. Яким чином це можна правильно оформити?

Під час прийняття на роботу нового працівника виявлено невідповідність прізвища у трудовій книжці тому, що записано в паспорті (прізвище змінено). Хто повинен внести до трудової книжки відповідні зміни — працівники відділу кадрів нашого підприємства чи попереднього роботодавця (а може й взагалі найпершого його роботодавця, де, відповідно, і заповнювали титульний аркуш трудової книжки)?

Відповіді на ці та інші запитання читайте на сторінках нашої газети.

Календар кадровика

У кожному номері газети — календар кадровика на два місяці із зазначенням усіх святкових і неробочих днів та тих, в які тривалість робочого дня зменшується на одну годину, підсумком робочого часу при 40-годинному робочому тижні, а також важливими датами, в які слід не забути привітати рідних та друзів зі святами або ж подати відповідні звіти до державних органів.

Нормативно-правові акти

З кожним номером — вкладка з нормативними актами, яку можна легко вирвати з газети, робити поряд з текстом необхідні записи та зберігати в окремій теці. Наразі — постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю» від 21 серпня 2019 р. No 823.