Газета «Консультант Кадровика», № 20 (176) 2018

Трудові правовідносини

Звільнення працівника за власним бажанням

Хоча в Україні рівень безробіття й досі залишається на високому рівні, роботодавцям все ж таки досить часто доводиться звільняти працівників за їхнім власним бажанням. Але порядок, строки та умови такого звільнення можуть залежати як від виду трудового договору з працівником, так і від деяких інших обставин. Ознайомтеся з певними деталями звільнення за власним бажанням, дізнавшись, зокрема, про:

  • Строк попередження та правила обчислення
  • Право працівника на відкликання своєї заяви
  • Варіанти формулювань у кадрових документах
  • Можливість оспорювання: підстави та приклади

Кадрове діловодство

Працівники охорони: робота змінами «доба через три»

Для працівників охорони досить часто встановлюють графік роботи в режимі «доба через три», що, з одного боку, надає їм можливість заощадити час на проїзд до місця роботи й назад та скористатися трьома вільними від роботи днями для власних справ, а з іншого — передбачає 24-годинну робочу зміну, внаслідок чого виникають запитання, пов’язані як взагалі з правомірністю зміни такої тривалості, так і з визначенням перерви на обід, табелюванням, оплатою праці. З’ясуйте, яким чином можна вирішити такі проблеми в межах правового поля і найпростішими для роботодавця способами.

Соціальний захист

«Лікарняні» та «декретні»: рік після змін і нещодавні новації

Минуло трохи більше року, як завершено реорганізацію шляхом злиття двох фондів соціального страхування (від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань і з тимчасової втрати працездатності) у єдиний Фонд соціального страхування України, який протягом цього року привів у відповідність до законодавства нормативну базу, що стосується соцстрахування. Також нещодавно було затверджено новий порядок отримання страхувальниками матеріального забезпечення й нову форму заяви-розрахунку. Дізнайтеся, що ж таки суттєво змінилося і яких змін ще можна очікувати.

Професійна класифікація

Класифікатор професій: структура, коди, застосування

Ознайомтеся зі структурою Класифікатора професій, без знання якої дуже важко здійснювати ефективний пошук у ньому найбільш підходящих професійних назв робіт, дізнайтеся, за яким принципом присвоюється коди кожній з професій, а також що робити у разі, якщо потрібна вам назва роботи містить одне чи кілька слів у дужках.

Управління персоналом

Планування робочого часу

Сьогодні майже кожна людина, яка займає будь-яку більш менш відповідальну посаду, стикається проблемою з браку часу. Вирішити її допоможе планування робочого дня — інструмент, який є не банальним переліком справ, які потрібно виконати в певній черговості, а можливістю обирати, що потрібно зробити, навіщо і коли саме. Дізнайтеся, як за допомогою грамотного планування можна не тільки структурувати все, що ви робите за день, а й звільнити свій час.

Зворотний зв’язок

Працівниця перебувала у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку й кілька місяців тому вийшла на роботу — яким чином тепер обчислювати її робочий рік для надання відпусток?

Вводимо ще одну штатну одиницю інспектора з кадрів. Але одна з працівниць, яка обіймає посаду інспектора з кадрів, перебуває у «декретній» відпустці, а на період її відпустки було прийнято за строковим договором іншого працівника. Як тепер зробити так, аби саме він обіймав іншу посаду інспектора з кадрів постійно, а за строковим договором узяти нового працівника?

Збираємося переводити кількох працівників на роботу до представництва нашого підприємства, яке розташоване в іншому населеному пункті. Чи маємо ми компенсувати вартість такого переїзду не лише самим працівникам, а й їхнім дружинам та дітям?

Чи зобов’язаний роботодавець надати відпустку працівниці, якщо у школі, де навчається її малолітня дитина, оголошено карантин (але сама дитина не захворіла)?

Календар кадровика

У кожному номері газети — календар кадровика на два місяці із зазначенням усіх святкових і неробочих днів та тих, в які тривалість робочого дня зменшується на одну годину, підсумком робочого часу при 40-годинному робочому тижні, а також важливими датами, в які слід не забути привітати рідних та друзів зі святами або ж подати відповідні звіти до державних органів.

Нормативно-правові акти

З кожним номером — вкладка з нормативними актами, яку можна легко вирвати з газети, робити поряд з текстом необхідні записи та зберігати в окремій теці. Наразі — постанова Кабінету Міністерств України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій» від 5 вересня 2018 р. № 715 та постанова Фонду соціального страхування України «Про затвердження Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України» від 19 липня 2018 р. № 12.