Газета «Консультант Кадровика», № 23 (155) 2017

 • 269
  • 36
  • 146
   • 40
   • 51
   • 1
   • 25
   • 24
  • 53
   • 1
   • 3
   • 27
   • 15
  • 9
   • 5
   • 3
   • 0
   • 1
  • 5
  • 3
  • 10
  • 7

Що день прийдешній нам готує?

Дізнайтеся, який день парламент додав до переліку офіційних святкових і неробочих днів, а який — виключив з нього, з’ясуйте, які розміри мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму очікують нас у 2018 році, а також ознайомтеся з позицією Державної служби України з питань праці щодо процедури здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю юридичними особами та фізичними особами, які використовують найману працю.

Трудові правовідносини

Звільнення за систематичне невиконання обов’язків: особливості та порядок дій

Якщо працівник систематично не виконує свої обов’язки згідно з трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, то, звичайно, будь-якому роботодавцеві це не буде подобатися, і тому він, за наявності достатніх підстав для цього, може прийняти рішення щодо звільнення такого працівника. Тож ознайомтеся з вимогами трудового законодавства щодо проведення такого звільнення, аби воно було правомірним, зокрема:

 • Наявність належних підстав
 • Етапи процедури звільнення
 • Зразки необхідних документів
 • Приклади практичних ситуацій

Кадрове діловодство

Штатний розпис: складення, затвердження, внесення змін

Дізнайтеся, для чого штатний розпис потрібен відділу кадрів, бухгалтерії й керівнику підприємства, хто, коли та яким чином має його складати і затверджувати, а також як правильно, за необхідності, вносити зміни до цього документа.

Професійна класифікація

Атестація щодо вільного володіння державною мовою: зміни до порядку

Понад півроку тому Уряд затвердив Порядок атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою. І ще не всі вивчили нюанси його застосування, як нещодавно були запроваджені зміни до цього нормативного акта — тож довідайтеся, які саме та як вони вплинули на організацію даного процесу в цілому.

Управління персоналом

Підбираємо персонал: методи і типові помилки

З’ясуйте, які методи підбору персоналу є найпоширенішими на практиці, а які — так званими «нетрадиційними» методами, та оберіть з якоїсь однієї чи з обох цих груп кілька таких, що підійдуть саме вашому підприємству.

Зворотний зв’язок

Чи потрібно подавати звіт № 3-ПН до центру зайнятості, якщо працівника прийнято на роботу на півставки, а інші півставки — вакантні?

Маємо намір прийняти на роботу нового працівника, але він не може надати трудову книжку, оскільки загубив її під час переїзду з одного місця проживання до іншого — чи можна оформити йому нову трудову книжку?

На який максимальний період можна працівника тимчасово перевести на іншу посаду (в межах одного підприємства)?

Як у штатному розписі слід назвати посаду працівника служби охорони ― «Охоронець», «Охоронник» чи «Сторож»?

Наше підприємство перейменоване (вже є рішення загальних зборів ТОВ) — чи потрібно оформлювати ще й внутрішній наказ про зміну назви підприємства та вносити записи про це до трудових книжок працівників?

Відповіді на ці та інші запитання читайте на сторінках нашої газети.

Правила ділового мовлення

Пароніми — це слова, близькі за звуковим складом і вимовою, але різні за значенням. Досить часто їх плутають і застосовують недоречно, а щоб цього уникнути, необхідно чітко розрізняти значення на перший погляд схожих слів. Ознайомтеся з найпоширенішими парами паронімів і нюансами їхнього значення та не припускайтеся прикрих помилок як у мовленні, так і на письмі.

Календар кадровика

У кожному номері газети — календар кадровика на два місяці із зазначенням усіх святкових і неробочих днів та тих, в які тривалість робочого дня зменшується на одну годину, підсумком робочого часу при 40-годинному робочому тижні, а також важливими датами, в які слід не забути привітати рідних та друзів зі святами або ж подати відповідні звіти до державних органів.

Нормативно-правові акти

З кожним номером — вкладка з нормативними актами, яку можна легко вирвати з газети, робити поряд з текстом необхідні записи та зберігати в окремій теці. Наразі — постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження форм заяв для отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства» від 15 листопада 2017 р. № 858  та наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи» від 8 серпня 2017 р. № 192.