№20 (200) 2019 / Складні питання для профі

Коментар до Порядку надання відпустки при народженні дитини

Постановою КМУ від 07.07.2021 р. № 693 було затверджено Порядок надання відпустки при народженні дитини (далі — Порядок № 693). Нагадаємо, що він був розроблений на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька у догляді за дитиною» від 15.04.2021 р. № 1401-ІХ, яким було внесено зміни до Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки).

Тож Порядок № 693 визначає механізм та умови надання одноразової оплачуваної відпустки при народженні дитини. Вона надається одноразово тривалістю, що визначається працівником у письмовій заяві про її надання, але не може перевищувати 14 календарних днів. Зауважимо, що до цих днів не враховуються святкові та неробочі дні.

Відпустка надається не пізніше ніж протягом трьох місяців з дня народження дитини та має бути використана працівником не пізніше 104-го дня з дня народження дитини. Ця норма потребує додаткового роз’яснення. На думку автора, якщо дитина народилася, наприклад, 01.07.2021 р., то право подати заяву про надання цієї відпустки працівник має до 01.10.2021 р., а перебувати в ній — до 12.10.2021 р.


Хто має право на відпустку

На відпустку при народженні мають право:

  • чоловік, дружина якого народила дитину;
  • батько дитини, який не перебуває в зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, за умови, що вони спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (тобто перебувають у так званому громадянському шлюбі);
  • баба або дід, або інший повнолітній родич дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною, мати чи батько якої є одинокою матір’ю (одиноким батьком). Зверніть увагу, що цим правом можуть скористатися лише родичі в разі, якщо матір (батько) є одинокою(-им).

Згідно з п. 2 Порядку № 693 під іншим повнолітнім родичем дитини маються на увазі лише повнолітній рідний брат або сестра народженої дитини. Тобто іншим особам, які належать до категорії «родичі», як у випадках надання інших видів відпусток, відпустка при народженні дитини не надається.

 

Які документи подаються для отримання відпустки

Чоловік, дружина якого народила дитину, під час подання заяви про надання відпустки повинен пред’явити документ, необхідний для державної реєстрації народження дитини (довідка з пологового будинку), або свідоцтво про народження дитини та свідоцтво про шлюб.

Батько дитини, який не перебуває в зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, під час подання заяви про надання відпустки повинен пред’явити документ, необхідний для державної реєстрації народження дитини або свідоцтво про народження дитини, довідку про реєстрацію місця проживання.

Баба, дід або інший повнолітній родич дитини, батько (мати) якої є одиноким(-ою), під час подання заяви про надання відпустки повинні пред’явити документ, необхідний для державної реєстрації народження дитини, або свідоцтво про народження дитини, а також заяву одинокого батька (матері), в якій засвідчується невикористання ним (нею) такої відпустки та зазначається особа, що фактично здійснюватиме догляд за дитиною. Така заява складається в довільній формі.

 

Приклад заяви одинокої матері
про надання відпустки при народженні дитини бабусі

Директору ТОВ «Сонячне»
Бабченку О. М.
Даценко Г. І.

 

Заява

 

Я, Даценко Галина Іванівна, мати новонародженої дитини, яка народилася 07.07.2021 р., підтверджую, що доглядати за дитиною мені допомагатиме мати Даценко Ірина Василівна.

 

14.07.2021 р.                                                                                                            Даценко

 

Визначення понять «одинока матір» і «одинокий батько»

У Порядку № 693 КМУ нарешті навів визначення понять «одинока матір» та «одинокий батько», яких до сих пір не було, що викликало багато труднощів під час надання соціальної відпустки «на дітей». Однак, як зазначено в Порядку № 693, наведені терміни вживаються стосовно дитини, у зв’язку з народженням якої надається відпустка. У той же час, на думку автора, це визначення все ж таки можна застосовувати за аналогією.

Одинока мати:

  • мати, у актовому записі про народження дитини якої відомості про чоловіка як батька дитини внесені в установленому порядку за її вказівкою;
  • мати дитини, батько якої помер, відповідно до рішення суду позбавлений батьківських прав, визнаний безвісно відсутнім або оголошений померлим, якщо ця дитина не була усиновлена іншим чоловіком.

Одинокий батько — батько дитини, матір якої померла, відповідно до рішення суду позбавлена батьківських прав, визнана безвісно відсутньою або оголошена померлою, якщо ця дитина не була усиновлена іншою жінкою.

 

Підтвердження статусу «одинокий (одинока) батько (матір)»

Для підтвердження статусу «одинока матір» необхідно надати копію витягу з Реєстру про державну реєстрацію народження дитини чи довідки про народження із зазначенням відомостей про батька дитини відповідно до ст. 135 Сімейного кодексу України від 10.01.2002 № 2947-III або свідоцтво про смерть батька дитини чи рішення суду про позбавлення його батьківських прав, визнання безвісно відсутнім чи оголошення померлим.

Щоб підтвердити статус «одинокий батько» потрібно надати свідоцтво про смерть матері дитини або рішення суду про позбавлення її батьківських прав, визнання безвісно відсутньою чи оголошення померлою.

 

Інші особливості Порядку № 693

Працівник, який протягом трьох місяців з дня народження дитини був звільнений та працевлаштований на інше підприємство (в установу, організацію) чи до фізичної особи, яка використовує працю, до заяви про надання відпустки повинен додати також довідку про її невикористання на попередньому місці роботи. Така довідка складається в довільній формі на бланку попереднього роботодавця. Оскільки працівник може й не знати про такі особливості, рекомендуємо кадровику надавати йому таку довідку під час звільнення.

Звертаємо увагу, що в разі народження двох і більше дітей від однієї вагітності тривалість відпустки не збільшується.

Граничний строк виплати заробітної плати працівникам за час відпустки не може перевищувати трьох днів з дня її початку. Тобто відпускні необхідно виплатити не пізніше ніж через три дні (на думку автора, робочих) після надання відпустки. При цьому норма щодо обов’язковості виплати відпускних (зокрема, і в разі надання соціальної відпустки) не пізніше ніж за три дні до початку відпустки в разі її надання згідно зі ст. 19-1 Закону про відпустки не застосовується.

Також Порядком № 693 передбачено, що відпустка при народженні дитини не підлягає грошовій компенсації та поділу на частини.

Крім того, законодавство не містить застережень, що відпустка при народженні дитини має надаватися батьку чи іншому родичу лише у разі коли мати (одинокий батько) перебуває у трудових відносинах. Тобто, таку відпустку можна надати й в тому випадку коли мати не працює чи є приватним підприємцем.

 

Ще більше корисної інформації на KadrEX