№4 (16) 2012 / До нас їде ревізор!

Контроль за дотриманням законодавства про працю

 • 267
  • 35
  • 152
   • 48
   • 51
   • 1
   • 25
   • 23
  • 51
   • 1
   • 2
   • 26
   • 15
  • 8
   • 4
   • 3
   • 0
   • 1
  • 4
  • 3
  • 7
  • 7

Дотримання роботодавцями та відповідальними посадовими особами підприємства норм трудового права має важливе значення не лише з моральної точки зору, а й з матеріальної — адже  порушення ними вимог трудового законодавства може потягнути за собою адміністративну та навіть кримінальну відповідальність. На сьогоднішній день контроль за дотриманням роботодавцями вимог  законодавчих актів, у тому числі й щодо оформлення трудових відносин з працівниками, покладено на ряд органів державної влади, а саме: спеціально уповноважений орган — Державну інспекцію України з питань праці, яка є правонаступником прав та обов’язків Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю, що діяв у системі Міністерства праці та соціальної політики України, органи прокуратури та державної податкової служби (щодо правильності нарахування працівникам заробітної плати).