№4 (16) 2012 / До нас їде ревізор!

Контроль за дотриманням законодавства про працю

Дотримання роботодавцями та відповідальними посадовими особами підприємства норм трудового права має важливе значення не лише з моральної точки зору, а й з матеріальної — адже  порушення ними вимог трудового законодавства може потягнути за собою адміністративну та навіть кримінальну відповідальність. На сьогоднішній день контроль за дотриманням роботодавцями вимог  законодавчих актів, у тому числі й щодо оформлення трудових відносин з працівниками, покладено на ряд органів державної влади, а саме: спеціально уповноважений орган — Державну інспекцію України з питань праці, яка є правонаступником прав та обов’язків Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю, що діяв у системі Міністерства праці та соціальної політики України, органи прокуратури та державної податкової служби (щодо правильності нарахування працівникам заробітної плати).