Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 12.12.2013 р. № 04-06/А-3118з-1285

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

Л И С Т

від 12.12.2013 р. № 04-06/А-3118з-1285

 

Щодо видачі листка непрацездатності по догляду у період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Виконавча дирекція Фонду розглянула звернення від 22.11.2013 р. № К-01/771 щодо надання інформації про видачу листка непрацездатності по догляду у період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та повідомляє.

Статтею 51 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III (далі ― Закон № 2240) передбачено, що підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності (тема: листок непрацездатності).

Порядок, умови видачі та продовження листків непрацездатності визначено Інструкцією про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 р. № 455, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.12.2001 р. за № 1005/6196 (далі ― Інструкція № 455).

Згідно з пунктом 3.11. Інструкції № 455 якщо мати або інша працююча особа, яка доглядає за хворою дитиною, перебуває у цей час у щорічній (основній чи додатковій) відпустці у зв’язку з навчанням або творчій відпустці, у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відпустці без збереження заробітної плати, то листок непрацездатності (тема: листок непрацездатності) видається з дня, коли мати або інша працююча особа, яка здійснює догляд за хворою дитиною, повинна стати до роботи.

Пунктом 3.13. Інструкції № 455 чітко регламентований порядок видачі листка непрацездатності працюючій особі, яка здійснює догляд за дитиною віком до 3 років, у період коли мати (опікун, інший член сім’ї) перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Відповідно до зазначеного пункту Інструкції листок непрацездатності (тема: листок непрацездатності) по догляду за дитиною віком до 3 років може бути виданий працюючій особі, яка здійснює догляд за дитиною віком до 3 років, у випадку пологів або хвороби матері (опікуна, іншого члена сім'ї, який перебуває у відпустці для догляду за дитиною віком до 3 років), а також у випадку, коли вона доглядає за другою хворою дитиною.

Таким чином, у наведеному у зверненні випадку батьку може бути виданий листок непрацездатності (тема: листок непрацездатності) по догляду лише за дитиною віком до 3 років на період, коли мати, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, доглядає іншу хвору дитину.

Застосування інших норм Інструкції № 455 при видачі листків непрацездатності по догляду за хворою дитиною можливо лише у разі, якщо ніхто із працюючих членів сім’ї не перебуває у відпустці для догляду за дитиною віком до 3 років.

Одночасно повідомляємо, що пунктом 5 статті 35 Закону № 2240 передбачено надання допомоги по тимчасовій непрацездатності застрахованій особі, яка здійснює догляд за дитиною, лише в разі захворювання матері або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 18 років. Іншого чинним законодавством не передбачено.

 

Заступник директора                                                                                                         Т. Нагорна