№19 (199) 2019 / Трудові правовідносини

Надання відпусток педагогам — 2022

Вичерпний перелік посад педагогічних і науково-педагогічних працівників міститься у Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженому постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 963. Крім того, посади педагогічних і науково-педагогічних працівників наводяться у Порядку № 346.

Згідно із вказаними нормативами до педагогічних і науково-педагогічних працівників належать, зокрема, працівники та керівники:

 • закладів дошкільної освіти;
 • закладів позашкільної освіти;
 • закладів загальної середньої освіти, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів;
 • закладів вищої освіти, закладів післядипломної освіти, закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
 • інших закладів освіти та установ, що провадять освітню діяльність;
 • лікувально-профілактичних та санаторно-курортних закладів, будинків дитини;
 • центрів реабілітації осіб з інвалідністю, дітей.

Які види відпусток передбачені для педагогів

Згідно із законодавством педагоги, як і всі інші працівники, мають право на кілька видів відпусток, одні з яких є оплачуваними, а інші — безоплатними (таблиця 1).

 

Таблиця 1. Види відпусток для педагогів
 
Оплачувані відпустки
Неоплачувані відпустки
Щорічна оплачувана відпустка
Відпустка без збереження зарплати, що надається в обов’язковому порядку
Щорічні додаткові відпустки, передбачені законодавством
Додаткова відпустка у зв’язку з навчанням
Творча відпустка — для закінчення дисертації, написання підручників, наукових праць тощо
Відпустка без збереження зарплати, що надається за домовленістю сторін
«Спортивна» відпустка — для підготовки до спортивних змагань національного чи міжнародного значення
Cоціальні відпустки — відпустки, що надаються майбутнім матерям, а також одному із батьків, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства, тощо

 

 

 

Також у колективному договорі навчального закладу (переважно приватної форми власності) або в трудових договорах із працівниками можуть бути додатково передбачені інші види відпусток, окрім вказаних у таблиці 1.

 

Щорічна основна відпустка

Тривалість відпустки

Тривалість щорічної основної відпустки для педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників регулюється нормами Порядку № 346. Порівняно із працівниками більшості інших професій, педагоги мають право на користування продовженою оплачуваною відпусткою — до 56 календарних днів.

Тривалість щорічної основної відпустки залежить від посади, яку обіймає педагогічний або науково-педагогічний працівник, та типу навчального закладу або закладу (установи, організації) іншого напряму, в якому працівник працює. Також на тривалість відпустки за деякими посадами впливають обсяги виконання педагогічної роботи.

Конкретна тривалість щорічної основної відпустки педагогічних і науково-педагогічних працівників наведена в додатку до Порядку № 346. У таблиці 2 наведемо тривалість щорічної основної відпустки для найбільш поширених посад працівників закладів та установ освіти.

 

Таблиця 2. Тривалість щорічної основної відпустки працівників закладів та установ освіти
 
Тип закладу
Посада працівника
Тривалість щорічної основної відпустки
Заклад дошкільної освіти
Директор, завідувач, вихователь-методист, музичний керівник, практичний психолог
42 к. дн.
Вихователь, асистент вихователя, учитель-логопед
56 к. дн.
Заклад позашкільної освіти
Директор, заступник директора, завідувач відділу, керівник гуртка, вихователь, методист, педагог-організатор
42 к. дн.
Заклад загальної середньої освіти
Директор, заступник директора з навчально-виховної роботи, вихователь, вчителі всіх спеціальностей, керівник гуртка, практичний психолог, асистент вчителя, асистент вихователя
56 к. дн.
Майстер виробничого навчання
42 к. дн.
Заклад вищої освіти, заклад професійної (професійно-технічної) освіти
Ректор, директор, завідувач, проректор (заступник директора), діяльність яких пов’язана з навчально-виховним або науковим процесом
56 к. дн.
Декан факультету, завідувач відділення, аспірантури, що одночасно виконують у закладі вищої освіти педагогічну роботу обсягом не менш як 1/3 відповідної річної норми
Викладач, педагог професійного навчання, керівник фізичного виховання, науково-педагогічний працівник, практичний психолог
Вихователь, керівник гуртка, майстер виробничого навчання, методист, старший майстер закладу професійної освіти
42 к. дн.
Директор, заступник директора, що не виконують педагогічної роботи в закладі професійної (професійно-технічної) освіти
Ректор, директор, завідувач, проректор (заступник директора), вчений секретар, декан факультету, завідувач: відділення, аспірантури, виробничої практики, що не виконують педагогічної роботи в закладі вищої освіти, закладі післядипломної освіти
28 к. дн.
 

 

Із таблиці 2 зрозуміло, як місце роботи педагога впливає на тривалість його щорічної відпустки. Так, щорічна основна відпустка для працівника на посаді практичного психолога у дошкільному навчальному закладі становить 42 календарних дні, а в загальноосвітньому навчальному закладі — 56 календарних днів.

Також бачимо, що в закладах вищої, професійно-технічної освіти працівники на керівних посадах, залежно від (не)виконання педагогічної роботи, можуть мати право на відпустку тривалістю від 28 до 58 календарних днів.

Нагадаємо, що:

 • тривалість щорічної основної відпустки розраховується в календарних днях, незалежно від режиму та графіка роботи працівника;
 • святкові та неробочі дні не враховують під час розрахунку тривалості відпустки. Тобто якщо на період відпустки припадають святкові та неробочі дні, її тривалість збільшується на кількість таких днів;
 • вихідні дні (субота, неділя) до тривалості щорічної відпустки включаються як звичайні календарні дні. Тому на кількість вихідних днів, які припадають на період відпустки, відпустка не продовжується.

Особам, які працюють у закладі (установі) на умовах неповного робочого часу, у т. ч. особам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, надається щорічна основна відпустка повної тривалості.

 

Тривалість щорічної відпустки у період воєнного стану

У зв’язку із запровадженням у нашій країні з 24.02.2022 р. воєнного стану трудові відносини в цей період регулюються Законом № 2136. Частиною першою ст. 12 Закону № 2136 встановлено, що під час діє воєнного стану щорічна основна оплачувана відпустка надається всім працівникам, у т. ч. педагогам, тривалістю 24 календарних дні. Тобто роботодавець має право обмежити тривалість відпустки на період воєнного стану, але не зобов’язаний. Невикористана частина відпустки має бути надана педагогу після закінчення воєнного стану.

 

Право на відпустку та періоди надання

Пунктом 2 Порядку № 346 встановлені спеціальні правила надання щорічної основної відпустки повної тривалості педагогічним і науково-педагогічним працівникам у перший, другий та наступні роки роботи в закладі. При цьому головну роль відіграє тип закладу, де працює педагог.

Так, у перший рік роботи в закладі щорічна основна відпустка повної тривалості, визначеної в додатку до Порядку № 346, надається керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам:

 • навчальних закладів та навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів — у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу;
 • усіх інших закладів — після закінчення шести місяців безперервної роботи.
Отже, до педагогів навчальних закладів не застосовується правило надання у перший рік роботи щорічної основної відпустки тривалістю, визначеною пропорційно до відпрацьованого часу, як це передбачено для інших працівників. Зокрема, Міністерство соціальної політики України в листі від 10.02.2015 р. № 51/13/116-15 зазначає, що для цього немає правових підстав.

У другий та наступні роки роботи, як випливає з п. 2 Порядку № 346, у цьому питанні також слід виходити із того, в якому закладі працює педагог. Так, керівним, педагогічним і науково-педагогічним працівникам:

 • навчальних закладів та навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів щорічна основна відпустка надається у період літніх канікул. Але в разі необхідності санаторно-курортного лікування щорічна основна відпустка або її частина цим працівникам може надаватися протягом навчального року, якщо це передбачено колективним договором;
 • усіх інших закладів — у будь-який період року згідно з графіком відпусток.
Отже, щорічна основна відпустка надається педагогам переважно влітку. Але є окремі випадки, які слід передбачити колективним договором, коли її можуть надати в інший канікулярний час: під час осінніх, зимових чи весняних канікул.

 

Графік відпусток

Щорічні відпустки педагогічним і науково-педагогічним працівникам усіх закладів надаються згідно з графіком відпусток. Під час складання цього внутрішнього документа враховуються як інтереси закладу, так і особисті інтереси працівників. У графіку вказують періоди надання відпусток усім працівникам, зокрема й тим, яким щорічну основну відпустку належить надавати в літній канікулярний період.

Законодавством не визначено формату графіка надання відпусток, тому кожний заклад освіти може розробити власну довільну форму. Під час розроблення та затвердження графіка відпусток слід керуватися загальними правилами надання відпусток, встановленими частинами 10 і 11 Закону про відпустки.

Вимоги встановлювати дату початку та завершення відпустки у графіку немає, але ці дати мають погодити між собою працівник та керівник закладу. Своєю чергою, сам керівник закладу освіти має погодити надання йому щорічної основної відпустки з вищим органом управління (п. 3 Постанови № 346).

З графіком відпусток ознайомлюють усіх працівників закладу (установи). Яким чином це зробити, вирішує адміністрація закладу. Наприклад, графік відпусток можна розмістити на інформаційній дошці або оголосити на загальних зборах (якщо в документі передбачена колонка під підпис, де працівники засвідчують, що вони ознайомилися з ним).

 

Поділ, перенесення та відкликання з відпустки

Щорічна основна відпустка педагогічних і науково-педагогічних працівників може бути поділена на частини та перенесена на інший період. Також педагога можуть відкликати із щорічної відпустки.

Поділ щорічної відпустки на частини відбувається за правилами, встановленими у частині першій ст. 12 Закону про відпустки, а саме:

 • основна частина має становити 14 або більше днів відпочинку (як правило, під час літніх канікул);
 • інші частини можуть бути якої завгодно тривалості;
 • усі частини відпустки мають бути використані протягом робочого року;
 • невикористана частина відпустки переноситься на літні канікули або може бути компенсована в грошовому еквіваленті.

Перенесення щорічної відпустки педагогічного працівника проводиться відповідно до ст. 11 Закону про відпустки. Ініціатором перенесення може бути і працівник, і керівник закладу освіти. Також підставою для перенесення відпустки можуть бути певні обставини.

Отже, щорічна відпустка педагогічного працівника переноситься на інший період у таких випадках:

 • на вимогу працівника (частина перша ст. 11 Закону про відпустки):
  •  якщо він за два тижні до встановленого графіком строку не отримав письмового повідомлення про відпустку;
  •  якщо йому не були виплачені вчасно відпускні;
    
 • у разі виникнення таких обставин (частина друга ст. 11 Закону про відпустки):
 • тимчасова непрацездатність педагогічного працівника;
 • виконання громадських або державних обов’язків, для яких закон передбачає увільнення від роботи;
 • настання строку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;
 • збіг щорічної відпустки з відпусткою у зв’язку з навчанням;
   
 • якщо надання щорічної відпустки працівнику в раніше обумовлений період може несприятливо позначитися на нормальному ході роботи закладу освіти і за умови, що частину відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів буде надано у поточному робочому році.  
 • з ініціативи керівництва закладу (частина третя ст. 11 Закону про відпустки):

Щорічна відпустка за ініціативою роботодавця, як виняток, може бути перенесена на інший період тільки за письмовою згодою працівника та за погодженням із профспілкою (за її наявності) або уповноваженої трудовим колективом особи.

Невикористана частина щорічної відпустки може надаватися після закінчення дії причин, які її перервали. Працівник, який бажає не продовжити свою відпустку, а перенести невикористану частину відпустки на інший період, має звернутися до керівника закладу із заявою, в якій вказати нові дати відпустки, або перенести її на інший період, погодивши це питання із керівником усно.

Відкликання зі щорічної відпустки допускається за згодою педагогічного працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна закладу та в інших випадках, передбачених законодавством (частина третя ст. 12 Закону про відпустки).

 

Допомога на оздоровлення

Згідно з частиною першою ст. 57 Закону № 2145 держава забезпечує педагогічним і науково-педагогічним працівникам, зокрема, виплату допомоги на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) під час надання щорічної відпустки. Ця законодавча норма під час воєнного стану не скасована.

Тож педагогічні працівники мають право на матеріальну допомогу на оздоровлення в разі надання щорічної відпустки і під час дії воєнного стану.

Слід враховувати, що для окремих категорій педагогічних працівників, які мають відповідні звання (старший викладач, викладач-методист) або працюють у спеціалізованих закладах (із особливим режимом, з особами з інвалідністю або дітьми, які мають вади в розумовому або фізичному розвитку, тощо), посадові оклади формуються з урахуванням підвищень. У штатному розписі в графі «Посадовий оклад» щодо таких працівників зазначають посадовий оклад з урахуванням підвищення. Отже, допомогу на оздоровлення цим працівникам виплачують зважаючи на підвищені оклади.

Якщо за бажанням педагогічного працівника щорічна відпустка поділяється на частини, то допомога виплачується один раз до будь-якої із частин за бажанням працівника (лист Міністерства соціальної політики України від 19.09.2017 р. № 2416/0/101-17). Допомогу на оздоровлення не можна ділити на частини.

Згідно із законодавством заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується до її початку. Враховуючи це, допомогу на оздоровлення також потрібно виплатити в зазначений строк.

Інші види відпусток

Щорічна додаткова відпустка за ненормований робочий день

Частиною другою ст. 8 Закону про відпустки встановлено, що щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається працівникам з ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою.

У додатку 1 до Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та Профспілками працівників освіти і науки України на 2021−2025 роки (далі — Галузева угода) наведено Орієнтовний перелік посад працівників з ненормованим робочим днем системи Міністерства освіти і науки України, яким може надаватися додаткова відпустка (далі — Перелік). До Переліку включені, зокрема, посади керівника установи, його заступників та помічників, практичного психолога, соціального педагога, перекладача-дактилолога.

Згідно з п. 1.4. Галузевої угоди її положення діють безпосередньо та поширюються на працівників закладів освіти і здобувачів освіти, які перебувають у сфері дії сторін Угоди, і є обов’язковими для включення до колективних договорів, угод нижчого рівня.

Отже, заклади освіти повинні передбачити у своїх колективних договорах надання додаткової щорічної відпустки за ненормований робочий день тим педагогічним працівникам, посади яких включені до Переліку.

Щодо надання зазначеної додаткової відпустки педагогічним працівникам на інших посадах, яких немає в Переліку, то заклад освіти приватної форми власності може передбачити в колективному договорі право на таку відпустку і їм.

Під час надання додаткової відпустки слід враховувати, що відповідно до ст. 10 Закону про відпустки загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів. Тобто якщо працівник має право на щорічну основну відпустку тривалістю 56 календарних днів, то додаткова відпустка за ненормований робочий може надаватися йому тривалістю не більше як три календарних дні.

 

Відпустка працівникам з дітьми

Додаткова відпустка працівникам з дітьми надається (ст. 19 Закону про відпустки):

 • одному з батьків, які мають двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або які усиновили дитину;
 • матері (батьку) особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;
 • одинокій матері;
 • батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері;
 • особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;
 • одному із прийомних батьків.

Отже, педагогічний працівник, який належить до однієї із вказаних категорій, має право на додаткову соціальну відпустку «на дітей» тривалістю 10 календарних днів на рік без урахування святкових і неробочих днів. За наявності кількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів. 

До особливостей надання такої відпустки можна віднести те, що вона:

 • надається як за основним місцем роботи, так і за місцем роботи за сумісництвом;
 • може надаватися необов’язково в літній період, а й під час осінніх, зимових чи весняних канікул;
 • надається незалежно від дати народження дитини — до чи після;
 • не поділяється на частини, але може бути перенесена або продовжена;
 • керівник закладу не має права відкликати працівника з цієї відпустки;
 • у разі звільнення виплачується грошова компенсація за невикористані дні відпустки.

 

Навчальна відпустка

Педагогічним працівникам, які навчаються без відриву від роботи у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, відповідно до ст. 15 Закону про відпустки надаються додаткові оплачувані відпустки:

 • на період настановних занять, складання заліків та іспитів;
 • на період складання державних іспитів;
 • на період підготовки та захисту дипломного проєкту (роботи).

Тривалість відпустки залежить від рівня акредитації навчального закладу, а також від того, на якому курсі навчається працівник-студент.

Для отримання навчальної відпустки працівник-студент має надати керівництву закладу довідку-виклик (ф. № Н-5.01, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 13.02.2019 р. № 179) та написати заяву про надання відпустки.

Відповідно до законодавства планування навчального процесу належить до компетенції навчальних закладів, тобто саме вони мають право розподіляти встановлену законом тривалість навчальної відпустки протягом навчального року. Це вказує на те, що керівництво закладу, де працює педагогічний працівник, зобов’язане надати йому додаткову відпустку у зв’язку з навчанням саме в той час, який визначено навчальним закладом.

На відміну від щорічної відпустки, навчальна відпустка не підлягає поділу на частини, перенесенню на інший період, продовженню на святкові та неробочі дні. Також за невикористані дні такої відпустки не виплачується грошова компенсація.

Відпустка працівникам-«чорнобильцям»

Згідно з п. 22 ст. 20 та п. 1 ст. 21 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р. № 796-XII педагогічні працівники зі статусом 1 та 2 категорії громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають право на додаткову відпустку тривалістю 14 робочих (16 календарних) днів на рік.

На цю відпустку не поширюються норми Закону про відпустки, передбачені для щорічних відпусток, зокрема, така відпустка:

 • надається працівникам-«чорнобильцям» тільки за основним місцем роботи;
 • не продовжується на кількість святкових і неробочих днів, що припадають на її період, а також на дні тимчасової непрацездатності працівника;
 • не ділиться на частини;
 • має бути використана працівником-«чорнобильцем» протягом календарного року, оскільки її перенесення на наступний рік законодавством не передбачено;
 • не замінюється грошовою компенсацією.

 

Відпустка без збереження заробітної плати

Законом про відпустки передбачено два види відпусток без збереження зарплати:

 • відпустка, що надається працівнику в обов’язковому порядку (ст. 25 Закону про відпустки);
 • відпустка, що надається за згодою сторін (ст. 26 Закону про відпустки).

Тривалість «обов’язкової» відпустки залежить від підстави, за якою вона надається працівнику. Тривалість відпустки без збереження зарплати за угодою сторін обмежена 15 календарними днями на рік. Але ст. 12 Закону № 2136 встановлено, що протягом періоду дії воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження зарплати за згодою сторін без обмеження строку.

 

Документальне оформлення відпустки

Як зазначалося вище, першою документальною підставою для надання педагогічному працівнику відпустки є затверджений графік відпусток. Керівник закладу зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше як за два тижні до встановленого графіком терміну (частина 11 ст. 11 Закону про відпустки).

Якщо працівник йде у відпустку в обумовлений графіком термін, подання заяви про надання відпустки не є обов’язковим. Але працівнику, який має намір піти у відпустку в інший період або в якого виникла потреба її поділити, необхідно подати керівнику закладу заяву про її перенесення або поділ. У заяві працівник вказує дату початку щорічної відпустки та її тривалість. Зазначати дату закінчення відпустки необов’язково.

Надання відпусток оформлюється наказом керівника закладу (додаток 1). Типова форма № П-3 «Наказ (розпорядження) про надання відпустки» затверджена Наказом № 489. Ця форма має рекомендований характер, тому можна складати наказ про надання відпусток у довільній формі.

Матеріальна допомога на оздоровлення до щорічної відпустки надається за окремим наказом керівника закладу (додаток 2), зважаючи на те, що законодавством встановлені різні строки зберігання наказу про відпустку та наказу про надання матеріальної допомоги.

Під час щорічної відпустки працівника кадрова служба закладу робить відмітки в табелі використання робочого часу (типова форма № П-5, затверджена Наказом № 489), проставляючи протягом усього періоду відпустки (в т. ч. у вихідні дні) такі буквені коди:

 • «В» (або «08») — основна щорічна відпустка;
 • «Д» (або «09») — додаткова щорічна відпустка;
 • «Ч» (або «10») — додаткова «чорнобильська» відпустка;
 • «Н» (або «12») — додаткова відпустка у зв’язку з навчанням;
 • «ДБ» (або «14») — додаткова відпустка без збереження зарплати в обов’язковому порядку;
 • «ДО» (або «15») — додаткова оплачувана відпустка працівникам, що мають дітей;
 • «НО» (або «18») — відпустка без збереження зарплати за згодою сторін;
 • «БЗ» (або «19») — інша відпустка без збереження зарплати (на період припинення виконання робіт).

 

Додаток 1. Зразок наказу про надання щорічної основної відпустки 

 

 

Додаток 2. Зразок наказу про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення
до щорічної відпустки

 

 

Оплата відпусток

Відпускні педагогічному працівнику нараховують від його середньої річної зарплати:

 • зарплата за останні 12 місяців перед відпусткою сумується та ділиться на кількість робочих днів за цей період;
 • отриманий результат (середньоденна зарплата) множать на кількість днів відпустки.

Виплачують відпускні до початку відпустки (частина перша ст. 21 Закону про відпустки). Частина відпустки може бути замінена грошовою компенсацією, але для цього потрібно виконати три умови:

 • педагог уже використав не менш як 24 календарних дні основної та додаткової відпустки за рік;
 • працівник оформлює письмову заяву про надання грошової компенсації;
 • навчальний заклад може забезпечити педагога роботою у відповідний час.

 

Нюанси виплати компенсації в разі звільнення

За загальним правилом, передбаченим частиною першою ст. 24 Закону про відпустки, кількість днів щорічної відпустки, за які необхідно виплатити компенсацію працівнику, що звільняється, має розраховуватися виходячи з фактично належної йому тривалості щорічної відпустки, яка визначається пропорційно до відпрацьованого ним часу.

Для педагогів існує окрема норма: відповідно до абзацу другого п. 6 Порядку № 346 у разі звільнення керівників та педагогічних працівників закладів освіти, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не використані ними дні щорічної основної відпустки з розрахунку повної її тривалості, а особам, які до звільнення пропрацювали менш як 10 місяців, — пропорційно до відпрацьованого ними часу (із розрахунку тривалості щорічної основної відпустки за кожний відпрацьований місяць 5,6; 4,2 і 2,8 календарних дня за тривалості щорічної основної відпустки відповідно 56, 42 і 28 календарних днів).

Як на практиці застосовувати цю норму? Зважаючи на те, що в зазначеній нормі вказано конкретну кількість днів щорічної відпустки, які підлягають компенсації, за кожний відпрацьований місяць, це означає, що враховувати потрібно лише ті місяці поточного робочого року, які відпрацьовані педагогом повністю. Неповні місяці роботи до розрахунку не беруться.

Наприклад, вчитель працює в закладі загальної середньої освіти з 05.01.2020 р. Він подав заяву про звільнення з посади з 01.07.2022 р. За робочий рік з 05.01.2020 р. по 04.01.2021 р. він використав щорічну основну відпустку повної тривалості із розрахунку 56 календарних днів. За робочий рік з 05.01.2021 р. по 04.01.2022 р. відпустки не використав.

У разі звільнення йому має бути виплачена компенсація за невикористані дні щорічної відпустки за повністю відпрацьовані місяці в робочому році з 05.01.2021 р. по 04.01.2022 р. із розрахунку 5,6 к. дн. за місяць.

У поточному робочому році вчитель повністю відпрацював місяці з лютого по червень 2022 р. (5 місяців). Отже, йому слід виплатити компенсацію за 28 к. дн. (5,6 к. дн. × 5 міс.).


Нормативно-правові акти до теми

 • Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки);
 • Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 р. № 2136-ІХ (далі — Закон № 2136);
 • Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII (далі — Закон № 2145);
 • Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затверджений постановою КМУ від 14.04.1997 р. № 346 (далі — Порядок № 346);
 • наказ Державного комітету статистики України «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 05.12.2008 р. № 489 (далі — Наказ № 489).