№17 (101) 2015 / Охорона праці

Нещасний випадок на виробництві: як не «шукати крайніх»

В Україні щорічно майже 17 тис. осіб стають інвалідами, а левова частка з них травмується у виробничих умовах. Але трапляються й випадки, коли невиробничі травми постраждалі намагаються оформити як виробничі, аби покласти відповідальність на підприємство. Отож, дізнайтеся, як визначити, чи пов’язаний нещасний випадок з виробництвом, а також ознайомтеся з механізмом розслідування нещасного випадку.

Визначення та характерні ознаки

Із законодавчої точки зору в Україні нещасні випадки (далі ― НВ) на виробництві розглядаються Порядком проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України (далі ― КМУ) від 30 листопада 2011 р. № 1232 (далі ― Порядок № 1232). Цей Порядок визначає процедуру проведення розслідування та ведення обліку НВ, професійних захворювань і аварій, що сталися з працівниками на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності або в їхніх філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах. Порядок № 1232, серед іншого, передбачає:

― розслідування НВ в загальному випадку (пункти 7 – 32);

― спеціальне розслідування НВ (пункти 36 – 56);

― розслідування випадків гострого професійного отруєння, випадків виникнення хронічних професійних захворювань (пункти 62 – 99);

― розслідування аварій на виробництві (пункти 100 – 113).

Але перш, ніж перейти до розгляду практичних питань щодо розслідування НВ та професійних захворювань, слід, насамперед, усвідомити, чим відрізняються їх різновиди один від одного. Маючи на увазі умови виробництва, наведемо визначення основних професійних загроз, які розглядає Порядок № 1232, у Таблиці 1.

                                                                                        Таблиця 1

НВ

Обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища , що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров’ю або настала смерть (п. 5 ч.  1 ст. 1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105-IX, п. 7 Порядку № 1232 ).

Гостре професійне отруєння

Захворювання, що виникло після однократного впливу на працівника шкідливої речовини (речовин) (п. 7 Порядку № 1232).

Гостре професійне захворювання

Захворювання, що виникло після однократного (протягом не більше однієї робочої зміни) впливу шкідливих факторів фізичного, біологічного та хімічного характеру (п. 7 Порядку № 1232).

Хронічне професійне захворювання

Захворювання, яке виникло в результаті здійснення професійної діяльності працівника і зумовлюється виключно або переважно впливом шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, пов’язаних з роботою. До хронічного професійного захворювання належить також захворювання, що виникло після багаторазового та/або тривалого впливу шкідливих виробничих факторів. Хронічне професійне захворювання не завжди супроводжується втратою працездатності (п. 63 Порядку № 1232).

Застосування Порядку № 1232 в окремих випадках

Узагальнюючи найбільш поширені запитання, що виникають у зв’язку із застосуванням Порядку № 1232, спробуємо дещо прояснити ситуацію, надавши необхідні відповіді з даного питання у Таблиці 2.

Таблиця 2

Питання

Відповідь

На кого поширюється дія Порядку № 1232?

У п. 2 Порядку № 1232 перераховані особи, на яких поширюється дія цього нормативно-правового акта. Зокрема, це власники підприємств (роботодавці), самі працівники, фізичні особи-підприємці (далі ― ФОП), члени фермерського (та особистого селянського) господарства, особи, що працюють за трудовим договором.

Якщо НВ стався з працівником-іноземцем, який документ регламентує розслідування цього НВ?

Застосовують Порядок № 1232 (пп. 2 п. 2 Порядку № 1232).

Відповідно до яких нормативно-правових актів розслідуються НВ, що сталися з працівниками, які прямували на роботу або по дорозі з роботи?

Порядок № 1232 у такому випадку не застосовується. Розслідування та облік НВ, що сталися з працівниками під час прямування на роботу чи з роботи пішки, на громадському, власному або іншому транспортному засобі, що не належить підприємству і не використовується в інтересах підприємства, проводяться згідно з порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру.

Як розслідуються НВ, що сталися з працівниками під час закордонного відрядження?

Застосовують Порядок № 1232, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України (п. 6 Порядку № 1232).

Як розслідується:

― НВ, який стався з особою, яка працює за цивільно-правовим договором?

На осіб, які працюють за цивільно-правовими договорами , поширюються норми Порядку № 1232. Але який буде порядок розслідування НВ, залежить від того, чи зареєстровані вони платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — ЄСВ). Якщо зареєстровані, то НВ розслідує Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі ― Фонд) за місцем настання страхового випадку. Якщо ні ― то територіальний орган Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України (далі — Держгірпромнагляд) за місцем настання НВ (лист Держгірпромнагляду) від 7 березня 2012 р. ).

―  якщо НВ стався на підприємстві з працівником іншого підприємства?

НВ, що стався на підприємстві з працівником іншого підприємства під час виконання ним завдання в інтересах свого підприємства, розслідується комісією, утвореною підприємством, на якому стався НВ, за участю представників підприємства, працівником якого є потерпілий. Такий НВ береться на облік підприємством, працівником якого є потерпілий (п. 24 Порядку № 1232).

― якщо НВ стався з працівником, який працює за сумісництвом?

НВ, який стався з працівником, тимчасово переведеним на інше підприємство або виконуючим роботу за сумісництвом, розслідується і береться на облік підприємством, на яке перевели працівника або на якому він виконував роботу за сумісництвом (п. 25 Порядку № 1232). Таким чином, в загальному випадку (якщо тільки мова йде не про внутрішнє сумісництво), основний роботодавець НВ не розслідує — це роблять на підприємстві, де стався НВ, тобто у даному разі за місцем роботи працівника за сумісництвом.

― якщо НВ стався зі студентом, який проходить практику на підприємстві?

НВ, що стався з учнем, студентом, курсантом, слухачем, аспірантом навчального закладу під час проходження виробничої практики або виконання робіт на підприємстві під керівництвом його посадових осіб, розслідується і береться ними на облік. У розслідуванні такого НВ бере участь представник навчального закладу (п. 30 Порядку № 1232).

― якщо НВ стався з працівником Державної служби охорони або іншим субєктом господарювання, який має ліцензію на надання послуг з охорони власності та громадян?

Такий НВ розслідується і береться на облік Державною службою охорони України або суб’єктом господарювання (роботодавець). У розслідуванні також бере участь представник підприємства, на якому стався НВ (п. 28 Порядку № 1232).

Як розслідується НВ, факт настання якого визнаний судом?

У такому випадку розслідування організовує територіальний орган Держгірпромнагляду за місцем настання НВ і утворює комісію у складі не менше чотирьох осіб. Склад комісії визначено в п. 23 Порядку № 1232. Облік таких НВ ведеться місцевими державними адміністраціями за місцезнаходженням підприємства.

Хто і які НВ розслідує? 

Порядок № 1232 розглядає, серед іншого, звичайне та спеціальне (зі смертельними наслідками, групове, смерть на виробництві, зникнення працівників, можливе отримання інвалідності) розслідування НВ. Далі, у Таблиці 3, узагальнимо інформацію щодо осіб, які повинні у різних випадках займатися розслідуванням НВ, й надамо розширену відповідь на питання хто і які НВ розслідує, залежно від того, який саме НВ мав місце та з ким він трапився.

Таблиця 3

Який НВ?

З ким трапився?

Хто розслідує (утворює комісію)?

Звичайне розслідування НВ (пункти 7 – 32 Порядку № 1232)

 

З працівником

Роботодавець

З ФОП або самозайнятою особою

Якщо ця особа сплачує ЄСВ ― розслідує НВ територіальний орган Фонду (п. 12 Порядку № 1232).

Якщо не сплачує ЄСВ ― територіальний орган Держгірпромнагляду (п. 13 Порядку № 1232, листи Держгірпромнагляду від 31 січня 2012 р. № 716/0/3-1-6/12 (далі — Лист № 716) і від 18 січня 2012 р. № 321/0/5.2-6/12)

З водієм, машиністом, пілотом та іншими членами екіпажу (бригади) у рейсі

Якщо це працівник підприємства ― компетентні органи + роботодавець. Якщо це ФОП або самозайнята особа ― компетентні органи + територіальний орган Фонду

Спеціальне розслідування (пункти 36 – 56 Порядку № 1232)

Немає значення

Варіант 1. Держгірпромнагляд

Варіант 2.

Якщо Держгірпромнагляд не прийняв рішення про створення спецкомісії, то НВ розслідується у загальному порядку як звичайний НВ

Підстави для проведення розслідування

Розслідування НВ проводиться у разі, якщо він призвів або до втрати працівником працездатності на один робочий день чи більше, або до необхідності переведення його на іншу (легшу) роботу не менш ніж на один робочий день, зникнення працівника, а також настання смерті працівника при виконанні ним трудових (посадових) обов’язків. Наведемо приклади таких НВ:

― отримання поранення, травми, у тому числі внаслідок тілесних ушкоджень, гострого професійного захворювання і гострих професійних та інших отруєнь;

― отримання сонячного або теплового удару, опіку, обмороження;

― утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням;

― інші ушкодження внаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха (землетрусу, зсуву, повені, урагану тощо), контакту з представниками тваринного і рослинного світу.

У ході розслідування НВ виявляють факт того, чи пов’язаний НВ з виробництвом (фіксують у висновку комісії ― п. 6 Акта проведення розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку (аварії), що стався (сталася), за формою № Н-5 (далі — Акт за формою Н-5), яка є додатком 3 до Порядку № 1232). Встановити цей факт важливо для оплати тимчасової непрацездатності та для інших виплат. Справа в тому, що у разі визнання НВ пов’язаним з виробництвом, виплати здійснюються за рахунок коштів Фонду. Перелік обставин, за яких настає страховий випадок державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, міститься у додатку 6 до Порядку № 1232.

Виробничі НВ

Перелік обставин, за яких НВ визнається пов’язаним з виробництвом, наведено у п. 15 Порядку № 1232 (див. Таблицю 4).Якщо НВ визнаний виробничим, то крім Акта за формою Н-5, необхідно скласти Акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1 (далі — Акт за формою Н-1), наведений у додатку 4 до Порядку № 1232. А якщо ні, то Акт за формою Н-1 складати не потрібно.

Таблиця 4

з/п

Обставини

1.

Виконання потерпілим трудових обов’язків за режимом роботи підприємства, у тому числі у відрядженні.

2.

Перебування на робочому місці для виконання трудових обов’язків або завдань роботодавця з моменту прибуття на підприємство до відбуття, що фіксується відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, в тому числі протягом робочого та надурочного часу.

3.

Підготовка до роботи та приведення в порядок після закінчення роботи знарядь виробництва, засобів захисту, одягу, а також здійснення заходів щодо особистої гігієни, пересування по території підприємства перед початком роботи і після її закінчення.

4.

Виконання завдань за розпорядженням роботодавця в неробочий час, під час відпустки, у вихідні, святкові та неробочі дні.

5.

Проїзд на роботу чи з роботи на транспортному засобі, що належить підприємству, або іншому транспортному засобі, наданому роботодавцем відповідно до укладеного договору.

6.

Використання власного транспортного засобу в інтересах підприємства з дозволу або за письмовим дорученням роботодавця чи безпосереднього керівника робіт.

7.

Виконання дій, що не входять до трудових обов’язків працівника, в інтересах підприємства, зокрема щодо запобігання виникненню аварій або рятування людей та майна підприємства, будь-які дії за дорученням роботодавця.

8.

Ліквідація наслідків аварії, надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру на виробничих об’єктах і транспортних засобах, що використовуються підприємством.

.9.

Надання підприємством шефської (благодійної) допомоги іншим підприємствам за наявності відповідного рішення роботодавця.

10.

Перебування потерпілого у транспортному засобі або на його стоянці, в тому числі під час змінного відпочинку, якщо настання НВ пов’язане з виконанням потерпілим трудових обов’язків або з впливом на нього небезпечних чи шкідливих виробничих факторів або середовища.

11.

Прямування потерпілого до об’єкта (між об’єктами) обслуговування за затвердженими маршрутами або до будь-якого об’єкта за дорученням роботодавця.

12.

Прямування потерпілого до місця чи з місця відрядження згідно встановленим завданням, у тому числі на транспортному засобі будь-якого виду та форми власності.

13.

Раптова смерть потерпілого від гострої серцево-судинної недостатності під час перебування на підземних роботах* або після підйому потерпілого на поверхню з даною ознакою, що підтверджено медичним висновком.

14.

Вчинення самогубства працівником плавскладу на суднах морського, річкового та рибопромислового флоту в разі перевищення обумовленого колективним договором строку перебування у рейсі або його смерті під час перебування у рейсі внаслідок впливу психофізіологічних, небезпечних чи шкідливих виробничих факторів.

15.

Оголошення потерпілого померлим внаслідок його зникнення, пов’язаного з НВ під час виконання ним трудових обов’язків.

16.

Заподіяння тілесних ушкоджень іншою особою або вбивство потерпілого під час виконання чи у зв’язку з виконанням ним трудових обов’язків чи дій в інтересах підприємства незалежно від порушення кримінальної справи, крім випадків з’ясування потерпілим та іншою особою особистих стосунків невиробничого характеру, що підтверджено висновком компетентних органів**.

17.

Отримання потерпілим травми, пошкоджень внаслідок погіршення стану його здоров’я, яке сталося під впливом небезпечного виробничого фактора чи середовища при виконанні ним трудових обов’язків, що підтверджується медичним висновком.

18.

Раптове погіршення стану здоров’я або смерть під час виконання трудових обов’язків внаслідок впливу небезпечних чи шкідливих виробничих факторів та/або факторів важкості чи напруженості трудового процесу, що підтверджено медичним висновком, або якщо потерпілий не пройшов обов’язкового медогляду відповідно до законодавства, а робота, що ним виконувалася, протипоказана потерпілому відповідно до медичного висновку***.

19.

Знаходження потерпілого на території підприємства або в іншому місці роботи під час перерви для відпочинку та харчування, який встановлюється відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, технологічної перерви, а також під час перебування на території підприємства у зв’язку з проведенням виробничої наради, отриманням зарплати, проходженням обов’язкового медогляду тощо або проведенням з дозволу чи з ініціативи роботодавця професійних та кваліфікаційних конкурсів, спортивних змагань і тренувань чи заходів, передбачених колективним договором, якщо настання НВ пов’язано з впливом небезпечних чи шкідливих виробничих факторів, що підтверджено медичним висновком.

*Під підземними роботами розуміється видобуток корисних копалин, будівництво, реконструкція, технічне переоснащення та капітальний ремонт шахт, рудників, копалень, метрополітенів, підземних каналів, тунелів та інших підземних споруд, проведення геологорозвідувальних робіт під землею.

**У Листі № 716 Держгірпромнагляд на питання, який порядок дій у разі неотримання висновку компетентних органів про характер відносин між особами, причетними до події, відповів наступним чином: такі НВ не визнаються пов’язаними з виробництвом на підставі висновку компетентних органів про підтвердження або спростування з’ясування між потерпілим та іншою особою особистих стосунків невиробничого характеру. Тобто, сам по собі висновок компетентних органів про характер відносин між особами, причетними до події, не має значення у вирішенні питання про «виробничі» НВ.

***Згідно з п. 64 Порядку № 1232 віднесення захворювання до професійного здійснюється відповідно до процедури встановлення зв’язку захворювання з умовами праці згідно з додатком 14 до Порядку № 1232 і Переліком професійних захворювань, затвердженим постановою КМУ від 8 листопада 2000 р. № 1662. Медичний висновок про встановлення зв’язку захворювання з умовами праці або протипоказань за станом здоров’я виконувати роботу видається лікувально-профілактичним закладом за місцем лікування або обстеження потерпілого у формі рішення лікарсько-експертної комісії на запит роботодавця та/або голови комісії. У такому запиті та доданих до неї матеріалах повинні міститися необхідні відомості про обставини НВ, результати дослідження умов праці та виробничого середовища, зокрема кількісні і якісні характеристики небезпечних, шкідливих виробничих факторів та/або факторів важкості чи напруженості трудового процесу, які передували настанню НВ (див. Лист № 716).

Як бачимо, НВ може бути визнаний виробничим, навіть якщо він стався при виконанні працівником дій, які не входять до його трудових обов’язків. Крім того, бувають НВ, які відбуваються поза робочим часом (наприклад, зазначені у пунктах 3 – 5 Таблиці  4). Здавалося б, у деяких випадках вони напевно не можуть бути визнані як такі, що пов’язані з виробництвом. Однак це не так. Якщо НВ стався під час проїзду на роботу або з роботи на особистому транспортному засобі, який використовується в службових цілях, то чи буде він визнаний виробничим, залежить від того, чи використовувався цей транспортний засіб в інтересах підприємства. Якщо комісією встановлено, що потерпілий використовував власний автотранспортний засіб в інтересах підприємства з дозволу або за письмовим дорученням роботодавця, то НВ буде визнано пов’язаним з виробництвом і на нього поширюватиметься дія Порядку № 1232. Якщо ж факт використання автомобіля в інтересах підприємства не підтвердиться, то такий НВ буде розслідуватися як невиробничий.

Насамкінець зауважимо, що постраждати (щонайменш, адміністративно) у разі, коли на підприємстві трапився виробничий НВ, можуть і службові особи, які відповідають за оформлення працівника при прийнятті його на роботу. Як свідчить практика, у наказах про прийняття на роботу працівників деяких підприємств, установ, організацій нерідко відсутній запис про проходження ними інструктажу з охорони праці. Тому кадровикам і працівникам, відповідальним за охорону праці (до речі, статтю «Відповідальні особи за охорону праці на підприємстві», ви можете знайти у № 17 (101) нашої газети), слід неухильно виконувати вимоги Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 р. № 15 (далі — Типове положення № 15), зокрема, до наказів про прийняття на роботу працівників, а також про переведення на іншу роботу заносити відомості про проходження ними інструктажу з охорони праці. Крім того, запис про проведення вступного інструктажу робиться в Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці (його форму можна знайти у додатку 5 до Типового положення № 15), який зберігається службою охорони праці або працівником, що відповідає за проведення цього інструктажу, а також у наказі про прийняття працівника на роботу (п. 6.3. Типового положення № 15). При цьому не слід плутати цю відмітку в наказах з підписом працівника у Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці відповідно до законодавства про охорону праці.

Олександр НОСІКОВ,

консультант з кадрового діловодства

У № 18 (102) газети «Консультант Кадровика» продовжується розгляд теми щодо нещасних випадків — зокрема, ви дізнаєтеся, які нещасні випадки не визнаються пов’язаними з виробництвом, навіть якщо вони трапилися в робочий час і на робочому місці, а також ознайомитеся з алгоритмом дій відповідних осіб у разі настання нещасного випадку як до початку, так і в ході розслідування