Розглядаючи спір між ФОП та Управлінням Держпраці, суд відхилив доводи суб’єкта господарювання про цивільно-правовий характер відносин між ним і залученою особою, оскільки договір передбачав фіксовану оплату праці, що є характерною ознакою трудового договору.

Між тим, цивільно-правовий договір передбачає оплату залежно від об’ємів виконаних робіт (відповідне повідомлення розмістило Управління Держпраці у Черкаській області, з посиланням на першоджерела — судові рішення).

Президент України Володимир Зеленський доручив новому Уряду у співпраці з новим складом парламенту переглянути трудове законодавство та до 1 січня 2020 р. ухвалити новий Трудовий кодекс.

Також Президент зауважив, що серед іншого слід звузити сфери неформальної зайнятості, зокрема, суттєво посиливши відповідальність за тіньове ведення господарства.

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову «Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю».

Нею затверджено Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю й Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю (раніше Порядки проведення виїзних перевірок та інспекційних відвідувань Держпраці були затверджені постановою Уряду від 26.04.2017 р. № 295, проте 14.05.2019 р. її було скасовано судом).

21 серпня 2019 р. Уряд прийняв постанову № 768, якою оновив Порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних  договорів, завдяки чому процедура реєстрації колективних договорів, а також змін і доповнень до них стала простішою.

Відповідно до оновленого Порядку, сторонам колективних угод і договорів пропонують подавати на повідомну реєстрацію один примірник документу в паперовій або в електронній формі.

Уряд постановою від 14 серпня 2019 р. № 708 вніс зміни до Списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Так, у Списку № 1 доповнили розділи «Чорна металургія», «Виробництво коксопродуктів», «Виробництво кольорових металів» загальною позицією: «працівники, які здійснюють безпосередню організацію та контроль за виконанням робіт під час технологічних процесів у зазначених виробництвах».

Сторінки