№21 (201) 2019 / Складні питання для профі

Електронні листки непрацездатності

Останнім часом, для більшості фахівців, які стикаються у роботі із листками непрацездатності, актуальною є тема щодо електронних листків непрацездатності (далі — Е-ЛН) та Електронного реєстру листків непрацездатності (далі — Е-Реєстр).

09.04.2021 р. набрала чинності постанова КМУ «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України» від 31.03.2021 р. № 323 (далі — Постанова № 323). Нею Порядок № 328 викладено в новій редакції. Оскільки Постанова № 323 запроваджується з 01.05.2021 р., з цієї дати мали б почати видавати листки непрацездатності в електронному вигляді. 

Нагадаємо, що у квітні 2019 р. КМУ прийняв постанову «Деякі питання організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього» від 17.04.2019 р. № 328 (далі — Порядок № 328). Вже тоді планували запровадити Е-ЛН, проте досі цього так і не сталося. Наразі існує лише проєкт наказу щодо формування та видання медичних висновків про тимчасову непрацездатність. Згідно з яким медичні висновки будуть підставою для формування Е-ЛН. Цим наказом планується затвердити Порядок формування та видачі медичних висновків про тимчасову непрацездатність у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, який фактично замінить Інструкцію про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 р. № 455.

Е-Реєстр вестиме Пенсійний фонд України, який є володільцем інформації, що міститься в ньому.  

Метою ведення Е-Реєстру є забезпечення накопичення, зберігання, обліку та використання інформації про сформовані (видані), продовжені ЛН для реалізації прав застрахованих осіб на отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності коштом роботодавця, а також для проведення перевірки обґрунтованості видачі та продовження ЛН. 

Його ведення передбачає створення записів, обробку інформації про ЛН, формування єдиного реєстраційного номера ЛН, пошук відомостей, внесення змін, передачу інформації, формування повідомлень, надання відомостей з Е-Реєстру, використання довідників і класифікаторів державних реєстрів, функціонування порталу послуг для забезпечення доступу до інформації, що обробляється в Е-Реєстрі, отримання відомостей, періодичне оприлюднення інформації з Е-Реєстру.

Також п. 15 оновленого Порядку № 328 зазначено, що інформація з Е-Реєстру, яка містить відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків, період і причину непрацездатності, надається тільки:

  • особі, якої зазначені відомості стосуються;
  • страхувальнику (роботодавцеві) — за період перебування особи у трудових відносинах із ним;
  • особі, яка засвідчила тимчасову непрацездатність (лікарю).

Відомості будуть доступні відповідно через електронні кабінети застрахованої особи та страхувальника на порталі послуг, а також — через електронну систему охорони здоров’я.

Крім того, інформацію з Е-Реєстру можна буде одержати у письмовій формі у вигляді витягу або в електронній формі через термінали доступу.

Зважаючи на це, незабаром роботодавці зможуть дізнаватися про відкриття працівнику ЛН через електронний кабінет страхувальника на сайті portal.pfu.gov.ua, вкладка «Дані з Електронного реєстру листків непрацездатності».