№7 (187) 2019 / Кадрове діловодство

Облік робочого часу: його види та документування

Робочий час обліковується роботодавцем для контролю відповідності витраченого працівниками робочого часу встановленим законодавчим та іншим нормам, а також підрахунку цих витрат для цілей нарахування заробітної плати, складання статистичної та податкової звітностей. Дізнайтеся, які застосовують на практиці види обліку робочого часу та за допомогою яких документів він здійснюється.