№23 (179) 2018 / Управління персоналом

Оцінка працівника під час випробування

 • 350
  • 41
  • 182
   • 54
   • 60
   • 6
   • 30
   • 28
  • 76
   • 8
   • 8
   • 33
   • 17
  • 19
   • 8
   • 3
   • 4
   • 4
  • 8
  • 4
  • 12
  • 8

Протягом випробувального строку відбувається оцінка якості виконуваних працівником дій, тобто перевірка відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Тому надзвичайно важливо саме у цей період виявити усі сильні й слабкі сторони працівника, а головне — його здатність якісно та вчасно виконувати доручену йому роботу. Дізнайтеся, як полегшити роботу нового співробітника під час його випробувального строку та яким чином адекватно оцінити результати його роботи під час цього періоду, аби у подальшому не розчаруватися в своєму виборі.