перебування в докторантурі+робота за сумісництвом

 • 269
  • 36
  • 146
   • 40
   • 51
   • 1
   • 25
   • 24
  • 53
   • 1
   • 3
   • 27
   • 15
  • 9
   • 5
   • 3
   • 0
   • 1
  • 5
  • 3
  • 10
  • 7
97 повідомлень / 0 new
Останнє повідомлення
Євген
перебування в докторантурі+робота за сумісництвом

Доброї ночі! Підскажіть будь ласка. Я викладач університету, працював на 1,0 ставки (штатний) + працював в науково-дослідній установі (0,5) за сумісництвом. В цьому році поступив до докторантури в інший навчальний заклад. На попередній роботі де я працював на 1,0 штатним я звільнився і оформився за сумісництвом на 0,5. Отже чи можу я і надалі працювати в 2-х місцях на 0,5 за сумісництвом (це не погодинка)і навчатися в докторантурі, чи я щось порушую? адже до мене почали висувати притензіїї на попередньому місці роботи, що я працюю на 2 ставки вцілому, а можна лише на півтори, як бути? буду вдячний за відповідь

Консультант Кад...
Ви не можете працювати за сумісництвом без основної роботи.

Сумісництво — це виконання роботи за трудовим договором у вільний від основної роботи час, а тому Ви не можете працювати за сумісництвом (хоч в одному, хоч в двох місцях), якщо у Вас немає основного місця роботи.
Навчання у докторнатурі (навіть з відривом від виробництва) не є роботою й, відповідно, не може замінити основну роботу.
За Ваших обставин слід було не переоформлювати основну роботу на роботу за сумісництвом, а встановити неповний робочий час (тобто працювати на ті ж 0,5 ставки, але як на основній роботі). А наразі тепер усе доведеться виправляти, оскільки згідно із законодавством у Вас неправильно оформлені трудові відносини.

Нінаteacher
Допоможіть!!!!
Євген
Дякую за оперативну відповідь

Дякую за оперативну відповідь. Продовжую попередню тему. Підскажіть будь ласка, на який нормативний документ можна послатися, що докторантура це не робота. Якими законами це підтвердити, адже, в університеті, де я залишився на пів ставки мене повідомили, що я не можу навчатися і працювати в двох місцях одночасно по 0,5. В докторантурі лежить моя трудова, тому ніби я там працюю. Отже я повинен або звільнитися з одного з місць, або бути готовим відшкодувати кошти, що я отримаю, просто повернути універу. Чи законно це, чи повинен я щось повертати. І чому саме університет вимагає повернення а не академія педагогічних наук, де я займаюся науковою діяльністю. На що можна послатися? Дякую Вам.

Консультант Кад...
Трудова не повинна бути в докторантурі.

Насмперед, не зрозуміло, як Ваша трудова опинилася у докторантурі - адже перелік документів, які мають подати вступники до докторантури чи аспірантури, не містить вказівки щодо подання ними трудової книжки (цей перелік міститься у п. 9 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309). Звісно, у докторантурі можуть внести до трудової запис про навчання, але він здійснюється лише після його завершення - тобто жодної потреби надавати їм трудову зараз не було. Окрім того, у навчальних закладів не має права зберігання трудових книжок (звісно, за винятком своїх працівників) - адже відповідно до п. 3 постанови КМУ «Про трудові книжки працівників» від 27 квітня 1993 р. № 301 трудові книжки зберігаються на підприємствах, а при звільненні працівника трудова книжка видається йому під підпис у журналі обліку. Тобто трудові книжки зберігаються лише за місцем роботи (до того ж - лише основної роботи, а не за сумісництвом (п. 1.1. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58). Крім того, навіть у внесенні запису про навчання вже немає жодної практичної потреби - адже після 01.01.2004 р. навчання у ВНЗ (студентів, аспірантів, докторантів) до страхового стажу для нарахування пенсії не зараховується, оскільки за цей час не сплачуються страхові внески до Пенсійного фонду (їх можна сплачувати лише на добровільних засадах). Отже, запис до трудової книжки про період навчання у ВНЗ після 01.01.2004 р. взагалі втратив необхідність.
Також вбачається, що Вас намагаються обмежити у наданому ст. 43 Конституції права на працю. Зверніть увагу, що відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону "Про вищу освіту" від 1 липня 2014 р. № 1556-VII, особи, які навчаються у ВНЗ (тобто знову ж таки студенти, аспіранти, докторанти) мають право на трудову діяльність у позанавчальний час. Тобто єдина вимога, аби вільно поєднувати роботу з навчанням - це щоб робота не заважала цьому навчанню (Ви можете працювати стільки, скільки вважаєте за потрібне, але, наприклад, така "відмовка", що Ви не були на якійсь консультації, лекції тощо у ВНЗ тому, що працювали, не вважатиметься поважною). Можна дещо здогадатися, чому виникають такі думки у Ваших роботодавців - справа у тому, що у пп. 8 п. 15 вищезгаданої постанови КМУ № 309 зазначається, що аспіранти і докторанти мають право на роботу за сумісництвом (тобто про основну роботу у цій постанові просто не згадується). Але вказівка на право на основну роботу там і не потрібна, оскільки вона є у вищезгаданій ст. 43 Конституції, а жодних зазначень щодо заборони основної роботи нема ні у постанові КМУ № 309, ні в будь-якому іншому нормативному акті.
З приводу того, що навчання не є роботою існує ціла низка документів (зазвичай, це питання виникає, коли роботодавці не розуміли, слід їм приймати студентів, аспірантів, докторантів як на основне місце роботи чи роботи за сумісництвом, тому воно й розглядалося у такому ракурсі). Загальний висновок такий, що робота за трудовим договором студентів, апірантів, докторантів, які поєднують її з денною формою навчання, не є сумісництвом, оскільки трудових відносин між ними та навчальним закладом не існує. Документи подивіться самі, бо дуже великий перелік виходить (й те, лише ті, що одразу спали на думку): п. 14 постанови Пленуму Верховний Суд України «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» від 24.12.99 р. № 13; листи Міністерства праці та соціальної політики від 26 жовтня 2005р. № 09-503, від 12 березня 2007 року № 66/06/186-07 (п. 8) та від 8 листопада 2010 р. № 214/06/187-10, лист Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю від 20 серпня 2003 року № 013-1229-22.
Єдине обмеження, яке може виникнути щодо обсягу роботи за сумісництвом, це те, що вона не повинна перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день, а загальна тривалість роботи за сумісництвом не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу (звідси й виходить 0,5 ставки за сумісництвом - але це Вас стосується лише у разі, якщо Ви працюєте у державному закладі). Така вимога міститься у п. 2 постанови КМУ від 3 квітня 1993 р. № 245. Але якщо навіть обидва Ваші місця роботи є державними установами, одне з них, як ми вже обговорювали, має бути основним місцем роботи, інше - місцем роботи за сумісництвом. Таким чином, обмеження у 0,5 ставки діятиме лише для місця роботи за сумісництвом, а загалом робота (основна і за сумісництвом) просто повинна здійснюватися у вільний від навчання час (тобто не заважати навчальному процесу).

Євген
Дякую Вам за грунтвоний

Дякую Вам за грунтвоний аналіз і оперативні відпвіді на мої запитання. Ви багато мені розумного написали, що я ще буду і буду все перечитувати і щось розуміти. зараз я зробив висновок, що можу працювати в такому режимі, якщо встинатиму, а обмеженння і залякування, що повертатиму кошти безпідставні. Ви знаєте, коли я тільки поступив і сказав про це у своєму вузі де я працюю вони все зробили з відповідним записом як В описали у першому повідомленні, це вже в Докторантурі в Києві почали придератися зі звільненням і змусили все переробити, щоб фігурувало слово звільнення у трудовій.
Ще знайшов в інтернеті, що Відповідно до положень Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» не визначається сумісництвом наукова, викладацька, творча діяльність, а також медична та суддівська практика, інструкторська практика із спорту. також про це йденься у Стаття 172(4). Кодексі про адмін правопорушення. тому можу працювати в двох місцях по 0,5 тим більше, що в одному місці це університет іне наукова установа, і навчаюся в докторантурі.так документів багато є, але всеодно якось не чітко, тому і виникають такі різні тлумачення, хай би внесли ці розяснення у положення про підготовку аспірантів і докторантів, а то кожен трактує по різному, а так булоб десь зазначено, який наказ, що це, чи це навчання з відповідними правами чи це робота з відповідними обов"язками і все б відпало. Тому я ні звідки не звільняюся а працюю і навчаюсь.

Консультант Кад...
Вказані нормативні акти на Вас не поширюються.

Ви правильно зазначили зміст ст. 7 Закону «Про засади запобігання і протидії корупції» та ст. 172-4 КУпАП, проте не врахували, що на Вас згадані обмеження щодо сумісництва не поширюються. Справа у тому, що заборона займатися іншою оплачуваною роботою (окрім наукової, викладацької, творчої діяльності, медичної практики та суддівської чи інструкторської практики із спорту), а також підприємницькою діяльністю поширюється винятково на осіб, уповноважених на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування (їх перелік наведено у п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону «Про засади запобігання і протидії корупції» - це, зокрема, депутати, міністри, судді тощо). Так само й відповідальність за ст. 172-4 КУпАП несуть лише ці особи. Тобто, як бачите, навіть вони можуть викладати, але згадані обмеження Вас взагалі не стосуються.
Натомість, якщо Ви є працівником державного закладу, на Вас поширюються обмеження щодо сумісництва, встановлені постанови КМУ від 3 квітня 1993 р. № 245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій», а також Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженим наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 р. № 43. Як ми вже обговорювали, тривалість роботи за сумісництвом не може бути більше ніж чотири години на день та повний робочий день у вихідні, а загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу (п.2 постанови № 245). Окрім цього, у Додатку до положення № 43 міститься перелік робіт, які не є сумісництвом, й до них, зокрема, належить педагогічна робота, але лише з погодинною оплатою праці й тільки до 240 годин на рік (тобто якщо оплата праці у Вас не погодинна, або ж обсяг роботи більший, то така робота вважатиметься сумісництвом). Проте знову ж таки, одне з місць Вашої роботи має бути основним (тобто якщо дозволяє навчальний процес, там можна працювати не лише на половину, а й на повну ставку), і тільке друге - за сумісництвом (а там справді має бути не більше 0,5 ставки). Утім, як висновок: звільнятися Вам не потрібно з жодної роботи, вдало навчатися, але на одній з робіт слід повернути статус основного працівника, а не сумісника (простіше за все буде скасувати наказ про звільнення, видавши замість нього наказ про встановлення неповного робочого часу, а у трудовій книжці зробити запис про недійсність запису про звільнення (про встановлення неповного робочого часу запис робити не потрібно)). Вдалого Вам навчання та роботи й скорішого вирішення проблем з роботодавцями.

Євген
Отже, мій захист у наступних

Отже, мій захист у наступних документах: 1. закон про вищу освіту, ст. 62, де докторант є здобувач вищоі освіти, може працювати.
2. З 2004 р. За навчання стаж не капає, бо немає страхових виплад зі стипендій.
3. Хоча в положенні про підготовку аспірантів і докторантів від 1999 написано що навчання прирівнбється до науково- педагогічного стаду, але насправді цього немає. Тому працюю як є. А про запис в трудовій книжці скажу, що в мому вузі коли я поступив написали так як ви сказали, що має бути, а в Києві в докторантурі сказали переробити, бо не приймуть і мусів переробляти і поставили штамп що попередній запис недійсний, отже все навпаки, питання, чому так кардинально по різному трактують.
4. На роботі людина табелюється, а в докторантурі ж табелювання немає.
Вибачте є ще питання, студент згідно закону про вищу освіту ст. 62 може працювати офіційно, але в якому обсязі, штатний, чи не штатний, 1,0 чи 0,5 ставки?
Сестра після бакалаврату почала працювати в школі, вчитель географіі, і продовжила навчання в магістратурі, але зараз в школі не можуть зрозуміти в якому обсязі вона може у них працювати?
Дякую

Консультант Кад...
Час роботи студентів денної форми навчання не обмежується.

Наразі немає жодного нормативного акта, який би не дозволяв приймати студента (навіть денної форми навчання) на штатну посаду на повну ставку. Єдина вимога - щоб робота не заважала навчальному процесу (тобто вже кілька разів нами згадана ст. 62 Закону "Про вищу освіту"). При цьому, як і коли працювати має вирішувати сам студент залежно від свого навчального плану - у деяких взагалі передбачена вільна форма відвідувань, у кого ж такої немає, доведеться "підлаштовувати" робочий розклад під навчальний процес (наприклад, у будні дні під час "вікон" у заняттях чи по вечорам, у вихідні дні, під час канікул тощо). Але знову ж таки - це проблема самого студента, роботодавця законодавство ні в чому не обмежує (якщо внаслідок роботи студент не буде відвідувати заняття чи виконувати навчальну програму, це призведе, у найгіршому випадку, до його відрахування з вузу, але жодним чином "не зачепить" роботодавця). Обмежень з цього приводу не існує (вже кілька разів наголошувалося з наведенням відповідних листів держорганів, що навчання не є роботою, а тому обмеження щодо сумісництва тут не діють).

Євген
Вибачте мене, що знову Вас

Вибачте мене, що знову Вас запитую, але відчуваю, що спілкуюся з компетентною людиною томі і виникаються ці запитання:
1. на роботі за сумісництвом трудовий стаж зараховується?
2. Це правда, що головне, щоб були відрахування в пенсійний фонд (соц. внески), якщо із зарплати вираховується (штатний ти чи сумісник) то ти рахуєшся на роботі і стаж тобі зараховується?
(поспілкувавшись з вами, тоді не розумію, навіщо це сумісництво, хай роблять зроблять обмеження по навантаженню, і людина працює де може, у наш складний час, а сумісництво, це що...форма, щоб платити менші кошти за таку саму роботу, сумісникам же менше нараховують ніж штатним працівникам, (виняток, можливий, якщо різні види діяльності...суддя і вчителя, а так...))

Консультант Кад...
Залежно від того, що саме Ви маєте на увазі "трудовий стаж".

1. Наразі поняття "трудового стажу" особливого значення не має - воно було важливим для призначення пенсій до того часу, як було замінено "страховим стажем".
У Вашому ж випадку може мати значення науково-педагогічний стаж, який надає право на додаткову надбавку за вислугу років та на «наукову» пенсію, але правила підрахунку науково-педагогічного стажу для виникнення права на надбавку і на "наукову" пенсію є різними.
Отже, для надбавки за вислугу років стаж роботи за сумісництвом на посаді викладача Вам буде зараховано за умови, що обсяг роботи складає не менше ніж 0,25 посадового окладу (п. 4 Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженого постановою КМУ від 31.01.2001 р. № 78).
А от для призначення «наукової» пенсії стаж роботи викладачем за сумісництвом Вам не враховуватиметься — адже згідно з абз. 11 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13.12.1991 р. № 1977-XII, науково-педагогічний працівник — це вчений, який за основним місцем роботи у вищому навчальному закладі професійно здійснює педагогічну та наукову або науково-технічну діяльність. Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 24 згаданого Закону, при обчисленні пенсії враховується заробітна плата наукового (науково-педагогічного) працівника тільки за основним місцем роботи.
2. Стосовно соц. внесків - правда. Оскільки сумісники приймаються на роботу за трудовим договором і сплачують страхові внески так само, як працівники за основним місцем роботи, то й заробітна плата, отримана на роботі за сумісництвом, враховуватиметься при обчисленні пенсії на загальних підставах. Тобто у звичайному порядку Вам ніщо не завадить отримати пенсію - наприклад, відповідно до ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV, особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років та наявності страхового стажу не менше 15 років.

pani.anna
робота на повну ставку для аспірантів

Доброго дня. Я аспірант денної форми навчання, при подачі документів до аспірантури додала копію трудової книжки та довідку про доходи, відповідно вони бачили, що я працюю. Поки я не звільнилася і не принесла трудову до відділу аспірантури, мене не зараховували (зарахували на місяць пізніше за інших аспірантів) і не платили стипендію. Лише коли я звільнилася і віддала їм трудову, мені почали платили стипендію. На роботу я повернулася на 0,5 ставки сумісником. За рік відділ аспірантури заявив, що все-таки не має права тримати в себе наші трудові, і віддав їх на руки. Але там є запис про вступ до аспірантури (про закінчення відповідно ще немає, оскільки я ще навчаюся). Я хотіла б знову працювати на повну ставку, але відділ кадрів мого місця роботи відмовляється визнати за мною це право. Зокрема, серед аргументів є чітка позиція Міністерства освіти, яка викладена, наприклад, тут http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/29384/ а також те, що у трудовій книжці є запис про вступ, і немає про закінчення. Начебто тепер не можна нічого писати нового, поки не буде записано, що аспірантуру я завершила. У зв*язку з цим головне питання: лист Мінмолодьспорт про те, що аспірант денної форми може працювати лише за сумісництвом, датується 2012 роком. Чи були після цього нові уточнення? І якщо були, і працювати на повну ставку я можу, як бути з записом про вступ до аспірантури в трудовій? Чи можна одразу за ним вписувати роботу?

Консультант Кад...
Аспірантура не має права вимагати трудові книжки.

Загалом, поради щодо вирішення Вашої ситуації можна знайти у відповідях на запитання у цій же темі Форуму. Проте якщо коротко, то:
1. Аспірантура не вправі вимагати трудові книжки, а тим більше - звільнення з роботи (перелік документів, які мають подавати вступники до аспірантури, не містить вказівки щодо подання ними трудової книжки). Вам потрібно було не звільнятися з роботи, а подавати скаргу на неправомірні вимоги.
2. Лист Мінмолодьспорту не є нормативним актом і має лише рекомендаційний характер - тобто висловлює свою власну думку, проте не може вимагати дотримання своєї позиції іншими (лист - це не наказ чи розпорядження). Більше того, у цьому листі наведено просто невдале трактування законодавства - у п. 15 Положення КМУ № 309, на якій є посилання у листі, дійсно містить вказівку щодо права аспірантів на роботу за сумісництвом, але не має заборони працювати за основним місцем роботи (звісно, її і не може бути - ст. 43 Конституції України (найвищого законодавчого акта) гарантує кожному право на працю).
3. До речі, вищезгадане Положення КМУ № 309 вже частково втратило чинність (деякий час воно ще діятиме для тих, хто вступив до аспірантури до 19.04.2016 р., але з 01.01.2019 р. втратить чинність остаточно) внаслідок прийняття нової Постанови КМУ від 23.03.2016 р. № 261, де взагалі не має жодної згадки про право чи заборону аспірантів на працю як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, внаслідок безглуздості такої норми.
4. Щодо ситуації з трудовою книжкою, то Вашому роботодавцеві можна лише порадити не звертати увагу на внесений запис про зарахування до аспірантури. У нормативних актах, у тому числі й в Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників № 58, така ситуація не описується, але при внесенні запису про прийняття на роботу у звичайному порядку жоден нормативний акт не буде порушено - навчання в аспірантурі не є трудовими відносинами, вважати його основним місцем роботи не можна (бо це взагалі не робота), а тому приймати на роботу Вас мають як за основним місцем роботи, а не за сумісництвом.
5. Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону "Про вищу освіту" від 1 липня 2014 р. № 1556-VII, особи, які навчаються у ВНЗ (тобто і студенти, і аспіранти, і докторанти) мають право на трудову діяльність у позанавчальний час. Єдина вимога законодавства - аби робота не заважала навчанню (тому Ви можете працювати стільки, скільки вважаєте за потрібне, але те, що Ви працюєте, не вважатиметься поважною причиною, якщо Ви не виконуватимете навчальну програму).
Отже, як висновок: Ви можете працювати за основним місцем роботи (як в режимі неповного, так і повного робочого часу - на Ваш розсуд, аби тільки це не заважало навчанню), а запис про прийняття на роботу слід здійснювати у звичайному порядку, не зважаючи на запис про зарахування до аспірантури (взагалі Вам не потрібно було звільнятися з роботи, а запис про навчання в аспірантурі внести після її закінчення - але якщо вже так сталося, що запис про зарахування внесений, це жодною мірою не перешкоджає Вашому працевлаштуванню та внесенню запису про прийняття на роботу).

Ella
Стипендія та заробітна плата

Доброго дня. Я аспірант денної форми навчання (з відривом від виробництва), отримую стипендію. Планую працевлаштуватися на 1,0 ставку в державний банк України та продовжувати навчання в денній аспірантурі. Збережеться чи стипендія в цьому разі?

drak
Це питання вирішуватиме Ваш навчальний заклад.

Загалом, підстав для позбавлення Вас стипендії немає - хіба що внаслідок того, що коли Ви працюватимете на повну ставку, то просто не встигатимете виконувати індивідуальний план роботи, що призведе до відрахування з аспірантури (звісно, за висновками атестації наукового керівника та висновками кафедри). Водночас, стипендія призначається лише тим аспірантам, які навчаються з відривом від виробництва (тобто, за логікою, не отримують дохід, а тому й потребують призначення стипендії). Так, у листі Міністерства освіти і науки від 27.02.2012 р. № 10/4-107 зазначено, що "аспірантам, які навчаються з відривом від виробництва, призначається стипендія, а тим, які навчаються та працюють, стипендія не виплачується, і вони отримують заробітну плату на своєму місці роботи". Але, по-перше, стипендія Вам вже була призначена і підстав для її позбавлення не вбачається, а по-друге - стипендія не заробітна плата, а матеріальне забезпечення на час навчання. Отже, якщо Ви встигатимете працювати на повну ставку й водночас виконувати індивідуальний план роботи в аспірантурі, то позбавити Вас стипендії не повинні. Але у разі спірних питань щодо призначення/позбавлення стипендії можуть створюватися стипендіальні комісії, які й вирішуватимуть такі питання.

Наталка
працюю викладачем та навчаюсь

працюю викладачем та навчаюсь в аспірантурі, чі є обовязковим проходження атестації як викладача?

Консультант Кад...
Якщо аспірантура за педпрофілем, атестацію можна відстрочити.

Відповідно до п. 1.7. Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930 (далі — Типове положення № 930), чергова атестація педагогічних працівників здійснюється один раз на п’ять років. Згідно з пунктами 3.1. та 3.2. Типового положення № 930, керівник закладу щорічно до 10 жовтня подає до атестаційної комісії списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації. Атестаційна комісія затверджує ці списки та визначає графік проведення атестації працівників. З огляду на викладене, згода педагогічного працівника для проходження чергової атестації не потрібна.
Водночас, пунктами 3.20. та 3.21. Типового положення № 930 передбачено випадки, коли атестація може бути перенесена або відстрочена. Зокрема, чергова атестація педагогічних працівників, які поєднують роботу з навчанням у вищих навчальних закладах, може бути відстрочена до закінчення навчання (за їх згодою), але лише у тому разі, якщо навчання проводиться за напрямами (спеціальностями) педагогічного профілю.
Таким чином, у Вашому випадку проведення чергової атестації можна відстрочити, але якщо Ви навчаєтеся в аспірантурі за педагогічним профілем. В іншому випадку навчання в аспірантурі не є підставою для відстрочення атестації.

Tetiana Melnyk
Аспірантура

Підкажіть, будь ласка, чи може аспірант бути зарахований на 1.5 ставки в університеті та на 0.5 ставки в іншому державному закладі, якщо це не заважає навчання та де-факто разом не перевищує 40 годин на тиждень.

drak
Залежно від конкретних обставин.

Загалом би Ваша ситуація не викликала питань, якби на основній роботі Ви працювали на одну ставку - тоді, звісно, ніщо не заважало б Вам працювати за сумісництвом на 0,5 ставки в іншому закладі. Проте викликає сумніви 1,5 ставки за основним місцем роботи - адже для цього має бути додаткове навантаження, внутрішнє сумісництво чи суміщення. І якщо таки має місце внутрішнє сумісництво, то ще 0,5 ставки за зовнішнім сумісництвом вже не можна буде оформити - адже згідно з п. 2 постанови КМУ від 3 квітня 1993 р. № 245 робота за сумісництвом не повинна перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день, а загальна тривалість роботи за сумісництвом не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.

Roma
Робота та навчання в аспірантурі

Доброго дня!
Я офіційно працюю по трудовій книжці та щойно поступив до аспірантури (денна форма навчання, бюджет). Для зарахування вимагають принести трудову книжку. В університеті стверджують, що я можу працювати за сумісництвом на 0,5 ставки, а на работі не можуть оформити за сумісництвом, так як у трудовій не буде запису про основну роботу!

drak
Аспірантура не має права вимагати трудову.

Зазначене питання вже безліч разів розглядалося і Мінсоцполітики, і Держпраці та й на Форумі неодноразово обговорювалося. Аспірантура не може вимагати ані надати їй трудову книжку, ані щоб Ви звільнилися з основного місця роботи (подивіться, наприклад, лист Мінсоцполітики від 08.11.2010 р. N 214/06/187-10). І тут цілком правий Ваш роботодавець - без основного місця роботи не може бути роботи за сумісництвом, а як зазначено у п. 14 постанови Пленуму Верховного Суду України від 24 грудня 1999 р. № 13, робота за трудовим договором осіб, які поєднують її з денною формою навчання, не є сумісництвом. Просто дратує необізнаність із законодавством та постійні неправомірні вимоги у наших ВНЗ - чому вони можуть навчати, коли самі не знають власних прав і намагаються позбавати гарантованого Конституцією права на працю своїх аспірантів.

Roma
Робота та навчання в аспірантурі

Вони спираються на постанову Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. N 309 ПОЛОЖЕННЯ про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів
15. Аспіранти і докторанти мають право на:
8) роботу за сумісництвом відповідно до законодавства
України;

drak
Це зрозуміло, вони завжди згадують саме про цей пункт.

Але знову ж таки, їм різні органи вже сотні разів пояснювали, що у пп. 8 п. 15 постанови КМУ № 309 лише зазначається, що аспіранти мають право на роботу за сумісництвом (тобто про основну роботу у цій постанові просто не згадується, а не міститься заборона основної роботи (чого, звісно, і не могло б бути, інакше сама б постанова була б протизаконною). Але вказівка на право на основну роботу там і не потрібна, оскільки вона є у ст. 43 Конституції, а жодних заборон основної роботи нема і не може бути ні в якому нормативному акті.
І знову ж таки, робота за трудовим договором студентів, апірантів, докторантів, які поєднують її з денною формою навчання, не є сумісництвом, оскільки трудових відносин між ними та навчальним закладом не існує. Про це зазначено і у п. 14 постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.12.99 р. № 13 і в листах Міністерства праці та соціальної політики від 26 жовтня 2005 р. № 09-503 та від 12 березня 2007 р. № 66/06/186-07 (п. 8) та від 8 листопада 2010 р. № 214/06/187-10, і в листі Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю від 20 серпня 2003 р. № 013-1229-22 та безлічі інших.

Олекса_
Робота та навчання в аспірантурі.

Доброго дня. Судячи з форуму тема досить актуальна та наболіла. З вище перелічених роз*яснень зрозумів, що можна навчатись в аспірантурі (з відривом від виробництва) та працювати на повну ставку. Ніяких перешкод не має. Але ось така ситуація виникла. Навчаюсь на 3 курсі аспірантури з відривом від виробництва, отримую стипендію, зараз запропонували роботу на повну ставку (в аспірантурі за класичною схемою наголошують, що дозволяється тільки на 0,5). Справа в тому, що роботодавець не хоче ділити ставку і таким чином можу втратити хорошу роботу (ще й за фахом). При вступі в аспірантуру мав необачність подати туди трудову книжку (наголошували, що обов*язково потрібно подавати разом з іншими документами). Тепер питання чи можу я влаштуватись на роботу на повну ставку та як бути з трудовою книжкою?

Консультант Кад...
Вимагайте повернути Вам трудову книжку.

Так, тема поєднання навчання в аспірантурі з роботою на повну ставку досить актуальна - на жаль, у навчальних закладах весь час порушують права студентів та аспірантів на працю. Загалом, відповіді на Ваші запитання вже є у цій темі Форуму, проте, про всяк випадок, нехай буде ще раз:
1) Працювати на повну ставку можете - жоден нормативний акт не містить на це заборони. Головне, аби робота не заважала процесу навчання (тобто слід реально оцінити свої можливості працювати у робочий час, визначаний трудовим договором, а за потреби можна домовитися з роботодавцем про роботу в режимі неповного робочого часу (наприклад, не стандартні 8 годин на день, а 6 годин на день чи не 5 робочих днів на тиждень, а 4) - але це залежить винятково від Вашого бажання та згоди роботодавця, аспірантура тут ні до чого);
2) В аспірантурі не мали права ані вимагати трудові книжки під час вступу (перелік документів, які вступники мають подати до аспірантури чи докторнатури, наведений у п. 9 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309, не містить вказівки про подання трудової книжки), ані зберігати трудові книжки під час навчання - трудова книжка має знаходитися за місцем роботи, а не навчання (до речі, Мінпраці дотримується такої самої думки - див. Лист "Щодо трудової книжки аспіранта" від 08.11.2010 р. № 214/06/187-10). Тому вимагайте, аби Вам видали трудову книжку для її надання за основним місцем роботи (і не беріть до уваги їх передбачувані "відмовки" на кшталт того, що Ви можете працювати лише за сумісництвом - завчасно роздрукуйте та візьміть з собою витяги зі згаданого листа Мінпраці та з постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.12.1999 р. № 13 (абз. 3 п. 14) - навчання в аспірантурі не є роботою, а тому Ваша робота є основним місцем роботи, а не роботою за сумісництвом (за сумісництвом - то вже буде на другому місці роботи, що також не заборонено законодавством)).

Олекса_
дуже дякую Вам за роз*яснення

дуже дякую Вам за роз*яснення ситуації та аргументовану відповідь!

Олекса_
Ще одне питання, якщо мені

Ще одне запитання, якщо мені вдасться забрати трудову та працевлаштуватись, то як бути з записом у трудовій про час навчання в аспірантурі? Запис про вступ робили у відділі аспірантури , а запис про завершення, якщо я працевлаштуюсь та заберу трудову, хто має зробити? на основному місці роботи?

Консультант Кад...
Запис зробить наступний роботодавець.

Взагалі-то в аспірантурі не повинні були вносити до трудової книжки запис про вступ - навіть в єдиному випадку, коли вони можуть внести запис до трудової книжки (це коли в аспіранта є "на руках" трудова книжка і нема місця роботи - тобто він вже працював до вступу в аспірантуру, але звільнився з роботи), у п. 2.16. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін`юсту та Мінсоцзахисту населення України від 29.07.1993 р. № 58, передбачено можливість внесення навчальним закладом запису про "час навчання" (тобто не про його зарахування та відрахування, а саме про період навчання "з... по..."). Таким чином, навчальний заклад мав право внести запис у трудову книжку про час навчання лише коли особа завершить навчання.
Утім, якщо заклад освіти намагається обмежити Ваші права щодо роботи, то що можна казати вже про такі "дрібниці" як правила внесення запису. За обставин, що у Вас вже виникли, нехай роботодавець просто вносить запис про прийняття на роботу, а після закінчення Вами аспірантури, наступний роботодавець внесе запис про час навчання в аспірантурі (наступний - тому, що такі записи мають вноситися за місцем роботи "до занесення відомостей про роботу на даному підприємстві" (п. 2.19. згаданої Інструкції № 58)). А виходить, що поточний роботодавець до внесення запису про прийняття Вас на роботу запис про час навчання внести не може, бо Ви це навчання ще не завершили, а тому це зробить наступний роботодавець (після запису про звільнення теперішнього роботодавця, але до внесення запису про прийняття Вас на роботу новим роботодавцем).
А взагалі Ви можете не перейматися питанням внесення запису про навчання до Вашої трудової книжки, бо він вже давно втратив своє практичне призначення - адже з 1 січня 2004 р. (відколи набрав чинності Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р. № 1058-IV), до страхового стажу для призначення пенсії не враховують період навчання у вищих навчальних закладах, тому й записи про навчання вже не мають жодного сенсу (щоправда, до Інструкції № 58 у цій частині "забули" внести відповідні зміни, тому до трудової книжки записи про навчання вносяться й досі, але працівникові він не потрібен).

Олекса_
Дякую Вам за консультацію!

Дякую Вам за консультацію!

Юлия Михайловна
Навчання в докторантурі та робота

Чи можна працювати на 1,0 ставки та навчатися в докторантурі? Дякую

Консультант Кад...
Так, можна.

Відповідно до ст. 43 Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується, а згідно з п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону "Про вищу освіту" від 01.07.2014 р. № 1556-VII, особи, які навчаються у вищих навчальних закладах (тобто студенти, аспіранти і докторанти) мають право на трудову діяльність у позанавчальний час (тобто єдина вимога, аби вільно поєднувати роботу з навчанням - це щоб робота не заважала цьому навчанню й Ви встигали усе виконувати згідно з навчальним планом).

Петро Магда
Право на роботу в докторантурі

Дуже цікава тема для обговорення щодо права на роботу докторантів. З приводу цього у мене питання. 28 грудня 2016 року КМУ прийняв постанову 1050 "Деякі питання стипендіального забезпечення" (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249638784), в якій в абзаці 5 пункту 19 регламентується, що "Клінічні ординатори, аспіранти, докторанти мають право на роботу у режимі неповного робочого часу (але не більш як на 0,5 ставки за займаною посадою). При цьому академічна стипендія, призначена відповідно до цього Порядку, виплачується у повному обсязі".
З приводу цього у мене питання... Моя установа дуже ліберально ставилася до навчання в докторантурі і не вимагала трудових книжок, а також дозволяла працювати на більше ніж на 0,5 ставки. Однак, після прийняття цієї Постанови КМУ керівництво не знає чи виплачувати нам у повному обсязі стипендію, якщо докторант працює на більш ні 0,5 окладу. МОН України ще до цих пір не надав роз'яснень. У мене виникають такі питання: 1) чи поширюється на мене дія абзацу 5 пунтку 19 Постанови 1050 про роботу в режимі неповного часу, але не більше ніж 0,5 ставки, якщо я вже навчаюся на третьому році підготовки і вступав у докторантуру, коли цієї норми не було (виникає питання: Що мені тепер звільнятися???); 2) чи мають мені право не платити у повному обсязі стипендію, чи вимагати її компенсувати в майбутньому, чи звільнитися до рівня 0,5 окладу; 3) що робити, якщо відповідь МОН України на запит установи, в якій я навчаюся, буде не на мою користь.
Якщо можна то дайте відповіді з посиланнями на нормативно-правові акти. Завчасно дякую!

drak
Це Ви маєте обирати - стипендія чи зарплата.

1. Дія Постанови поширюється, якщо Ви навчаєтесь у закладі, що фінансується з бюджету. 2. Так, саме на зменшення виплат стипендій і спрямована ця норма - заборонити працювати більш ніж на 0,5 ставки вони не можуть, а от невиплачувати стипендію при перевищенні встановленої норми праці вправі (наразі ж пенсії збираються невиплачувати тим, хто працює, то що вже казати про стипендії).3. Відповідь майже 100% буде таки не на Вашу користь (у кращому випадку - відповідь, з якої нічого не зрозуміло й вона просто продублює відповідний пункт Постанови). Мета - економія коштів, тому, звісно, якщо хтось працює більше норми, втрачатиме право на стипендію. А що робити - то вже Ви самі маєте обрати, адже згадана Постанова, так само як будь-який інший нормативний акт, не вказує на те, що у разі, якщо Ви працюватимете понад 0,5 ставки, Вас відрахують з навчального закладу - Ви лише втратите право отримувати стипендію (тому й дивіться, що вигідніше з фінансової точки зору - повний оклад чи половина плюс стипендія).

Петро Магда
Дякую за відповідь. У мене

Дякую за відповідь. У мене виникло ще декілька питань.
А як же тоді норма, що нормативно-правовий акт не має зворотньої дії, якщо він погіршує становища суб'єкта (у даному випадку моє становище), що було до моменту вступу його в дію? Мені залишилося провчитись всього 7 місяців???
І ще одне: якщо прийде з МОНУ, як Ви висловились, "відписка, що дублює пункт Постанови", яка не буде ні до чого зобов'язувати керівництво установи, в якій я навчаюся, то чи буде це підставою для продовження виплати мені стипендії. Принагідно скажу, що кошти в бюджеті установи вже закладені, а керівництво установи на моїй стороні. Завчасно дякую!

drak
Остаточне рішення прийматиме стипендіальна комісія.

Так це не є зворотньою дією нормативного акта - від Вас же не вимагають повернути вже виплачені Вам кошти, незважаючи на те, що в цей період Ви ї працювали понад 0,5 ставки (оце було б зворотньою дією, а так - це лише на майбутнє). У разі, якщо прийде "відписка" й у Вашому закладі не знатимуть, що робити, рішення прийматиме стипендіальна комісія (і раніше так було, і у п. 5 тієї ж Постанови 1050 вказано, що "для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії наказом керівника навчального закладу утворюються стипендіальні комісії"). Тобто якщо керівництво на Вашій стороні, а норми неоднозначні й відповідь належних органів незрозуміла, то оскільки остаточне рішення буде за цими комісіями цілком можливо, що вони ризикнуть й залишать Вам стипендію до закінчення навчання.

Петро Магда
Дуже дякую за відповідь. Хочу

Дуже дякую за відповідь. Хочу отримати ще одне уточнення. Якщо мені будуть виплачувати стипендію до закінчення терміну навчання та одночасно я буду продовжувати працювати на більше ніж 0,5 ставки, то чи зможе в перспективі якийсь контролюючий державний орган вимагати у мене повернення стипендії в майбутньому, що була виплачена вже після прийняття постанови КМУ 1050???

drak
Ні, стипендію повертати не доведеться.

Для таких випадків є ст. 1215 Цивільного кодексу України: "Не підлягає поверненню безпідставно набуті заробітна плата і платежі, що прирівнюються до неї, пенсії, допомоги, стипендії, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, аліменти та інші грошові суми, надані фізичній особі як засіб до існування, якщо їх виплата проведена фізичною або юридичною особою добровільно, за відсутності рахункової помилки з її боку і недобросовісності з боку набувача". Тому якщо Вам навчальний заклад за своїм рішенням вирішить виплачувати стипендію, то повертати її не доведеться, бо вона виплачувалася добровільно, рахункової помилки не було (неправильне трактування законодавства не належить до рахункових помилок) і Ви не приховували від закладу інформацію про те, що працюєте більше ніж на 0,5 ставки.

Ніколь
Аспірантура+робота на приватне підприємство на повну ставку

Доброго дня! Я навчаюсь в аспірантурі на денній державній формі навчанні (з відривом від виробництва) та отримую стипендію. Одночасно я працюю на приватного підприємця на повну ставку. Чи є це законно? Чи може університет мені сказати, що я маю право працювати лише на 0,5 ставки? І може мене по цій причині відрахувати, бо мені зараз необхідно занести у відділ аспірантури особову картку з відділу кадрів де вношу усі дані з трудової книги? Запису про навчання у аспірантурі у мене немає, бо я не знала, що якщо в мене була трудова книга до вступу, що можна його зробити.

drak
Можете працювати.

Університет не може Вам ані заборонити працювати на повну ставку, ані відрахувати з аспірантури - максимум з негативних для Вас наслідків, які можуть бути, це позбавити Вас стипендії (за рішенням комісії).

glivenko
докорантура, процедура відрахування

доброго дня. прокоментуйте, будь ласка, процедуру відрахування з докторантури за державним замовленням всередені року відповідно до рішення вченої ради внз. Навчаюсь в докторантурі та працюю за сумісництвом в цьому ж внз. В які строки має проходити відрахування, чи потребує попередження? які фінансові взаємовідносини виникають на цьому етапі між сторонами? чи має внз гарантувати основне місце роботи після відрахування за умови, що я був до вступу в докторантуру штатним викладачем протягом 16 років? на які процедурні моменти слід звернути увагу з метою захисту своїх інтересів, як працівника?

drak
Ви маєте відшкодувати вартість навчання.

Відрахування може бути здійснено у будь-який час за рішенням вченої ради ВНЗ за наявності однієї з наступних підстав: 1) грубе порушення правил внутрішнього розпорядку ВНЗ, 2) вчинення протиправних дій, 3) невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин (п. 22 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затверджене постановою КМУ від 01.03.1999 р. № 309). Ваша робота у ВНЗ не має значення - навчання це не трудові відносини. Відрахування проводиться на підставі рішення вченої ради, але за наказом керівника ВНЗ. Зверніть увагу, що докторант, який був зарахований до докторантури за державним замовленням і відрахований через вищезазначені причини, відшкодовує вартість навчання.

.

visotskaya.77@m...
Запис в трудовій книжці "Про прийнятя на роботу"

Доброго дня. Прошу допомоги у Вас! Запис у трудовій книжці на одному підприємстві звільнений 30.11.2010 року, а прийняти треба на іншому підприємстві 01.06.2010року підскажіть будь ласка як можна вийти із цієї ситуації. Заздалегідь вдячна вам.

Консультант Кад...
На другому підприємстві - лише за сумісництвом.

У працівника не може бути одночасно двох основних місць роботи - таким чином, у період, поки не було проведено звільнення з попереднього основного місця роботи, на іншому підприємстві він міг працювати лише за сумісництвом. Запис про сумісництво вноситься за бажанням працівника (тобто у трудовій книжці його може і взагалі не бути), а якщо працівник наполягає - запис матиме такий вигляд: "Працював за сумісництвом на підприємстві такому-то на посаді такій-то з такого-то по такий час" (за даних обставин нічого страшного у тому, що протягом деякого часу відбувається "накладення" дат немає, оскільки за сумісництвом працівник і повинен працювати лише за наявності основної роботи). Слід лише звернути увагу, що запис за сумісництвом має бути внесений за основним місцем роботи працівника (там, де зберігається його трудова книжка) на підставі документа, який підтверджує факт роботи працівника за сумісництвом (наприклад, завірені належним чином копії наказів про прийняття на роботу та звільнення з неї). Оскільки наразі нормативно-правовими актами не визначено строку, протягом якого має бути внесений запис про сумісництво, то запис про таку роботу можна внести у будь-який час за місцем основної роботи працівника (навіть якщо робота за сумісництвом мала місце у попередній період і прийняття-звільнення з неї відбулося раніше, аніж прийняття на роботу за тепершнім основним місцем роботи).
P.S. Будь ласка, надалі свої запити розміщуйте у відповідних темах Форуму.

Svitk
Наукова пенсія, інвалід дитинства, 3 група

Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, чи маю право вийти на наукову пенсію, маючи 16 років науково-педагогічного стажу (жінка), інвалід 3 групи? Які умови такого виходу? Що я можу отримати (яку допомогу вихідну, який розмір пенсії), виходячи на таку пенсію? Чи можу я продовжувати працювати за строковим договором? Чи маю я право просто обрати зміну однієї пенсії (по інвалідності) на іншу (наукову)? Наперед вдячна за відповідь! З повагою, Світлана

drak
Якщо достатньо страхового стажу, можете вийти.

Для наукової пенсії необхідні три умови: науковий стаж (для чоловіків 20, для жінок 15 років), страховий стаж (для чоловіків 35, для жінок 30 років), та досягнення пенсійного віку (чоловіками 62 роки, жінками - залежно від дати народження (від 55 до 60 років, градація наведена у ст. 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування").
Для виходу на таку пенсію Ви маєте звільнитися з посади наукового працівника (крім випадку, коли після досягнення пенсійного віку було укладено строковий трудовий договір).
Пенсії науковим та науково-педагогічним працівникам призначаються в розмірі 60 відсотків суми заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника, на яку нараховується єдиний внесок.
Під час виходу на пенсію з посади наукового чи науково-педагогічного працівника виплачується грошова допомога в розмірі шести місячних посадових окладів.
Щодо наукових (науково-педагогічних) працівників, які визнані інвалідами I, II і III групи, то їм призначається пенсія по інвалідності в розмірі пенсії наукового (науково-педагогічного) працівника незалежно від віку (тобто розмір наукової пенсії та пенсії по інвалідності науковим працівникам є однаковим (60% від посадового окладу), але для такої пенсії по інвалідності Вам буде достатньо лише наявності 15 років наукового і 30 років страхового стажу - незалежно від Вашого віку).

Svitk
УТОЧНЕННЯ: перехід на наукову пенсію інваліда дитинства 3 групи

Доброго дня! Щиро дякую за розширену відповідь щодо наукової пенсії, але хотіла б поточнити:
Я маю інвалідність з дитинства 3 групи (відповідно і пенсію по інвалідності), науково-педагогічний стаж - 16 років (жінка, тобто норму у 15 років вже досягнуто), а загальний стаж - 17 років. Хочу перейти на наукову пенсію. Мій 5-річний контракт закінчується 30.06.17 , у даний час мене переводять на строковий трудовий договір. Чи можу я в цей час перейти на наукову пенсію і продовжувати працювати за строковим договором або поступати у докторантуру? Чи буде моя пенсія підлягати опдаткуванню, як працюючого пенсіонера?

drak
За таких умов наукова пенсія призначена не буде.

Відповідно до ч. 10 ст. 37 Закону "Про наукову і науково-технічну діяльність" пенсія науковим (науково-педагогічним) працівникам призначається з дня звернення за призначенням пенсії та за умов звільнення з посади наукового (науково-педагогічного) працівника, за винятком осіб, які працюють за строковим трудовим договором (контрактом), що укладений ПІСЛЯ досягнення пенсійного віку. Тобто обов’язкова умова про звільнення з посади наукового (науково-педагогічного) працівника для призначення наукової пенсії стосується як наукових (науково-педагогічних) працівників, які працюють на цих посадах за трудовими договорами, укладеними на невизначений строк, так і тих, хто працює за строковими договорами, зокрема і контрактом, якщо вони були укладені ДО досягнення працівником пенсійного віку.

Svitk
Наукова пенсія, інвалід дитинства, 3 група

Дякую за відповідь! Отже, якщо я правильно зрозуміла, перейти з пенсії по інвалідності на наукову я можу тільки за умови звільнення з цієї роботи. Тоді, виходить, що перебувати на науковій пенсії і працювати одночасно за строковим трудовим договором на наукових посадах знову можливо тільки після досягнення пенсійного віку???

Sergkadr
Так, або пенсія, або робота.

Вам же вже кілька разів пояснили, що не можна отримати наукову пенсію, не звільнившись з роботи й виняток встановлено лише для осіб, які досягли пенсійного віку й після цього працюють на науковій посаді за строковим договором (але навіть і вони, якщо мені не зраджує пам`ять, отримують пенсію не у повному обсязі, а у 85% (мається на увазі не від окладу наукового працівника, а від пенсії, яка б їм виплачувалася, якщо б вони не працювали).

Svitk
Наукова пенсія, робота і докторантура

Шановний Sergkadr ,я щиро вдячна , що ви ЩЕ РАЗ ПОЯСНИЛИ мені те, про що я запитувала, але не треба так злитись, коли людина просить уточнень чи конкретизації. Вибирати правильний шлях у вирішенні питання, що мене турбує, звичайно, - мені, але від того , наскільки професійно мені його розяснили, залежить моя подальша трудова чи наукова діяльність, надходження до мого сімейного бюджету і т.п. А це, сподіваюсь, ви розумієте, дуже важливі питання!!! Я й сама працюю у такій сфері, де треба і 10, і 20 пояснити одне й те саме ...І дуже радію, коли до всіх "дійде" те, що я мала їм донести! Тому, толерантність, розуміння і професіоналізм дуже важливі як у моїй, так і у вашій роботі! І якщо ще раз запитаю про таке непросте питання щодо поєднання основної роботи чи наукової пенсії з докторантурою, то нічого страшного у цьому нема. Просто хочу правильно розставити акценти і фактично вирішити свою майбутню долю...Дякую ще раз Кадровику за усі відповіді!

Svitk
Наукова пенсія і докторантура

І відразу ще одне питання: чи можливо оформивши наукову пенсію (16 років стажу, інвалід дитинства 3 гр, ж.) поступати у докторантуру на денне державне місце? Або навпаки - поступити у докторантуру, а потім перейти з пенсії по інвалідності на наукову???

Сторінки