№7 (19) 2012 / Професійна класифікація

Похідні слова у Класифікаторі професій

Як правило, під час складання штатного розпису  на підприємстві роботодавець, поряд з іншим, стикається з невеликою, на перший погляд, проблемою правильного (здебільшого необхідного) розмежування за категоріями певних посад у межах однієї професії. Такі дії залежать передусім від чисельності штату на підприємстві та тарифікації робіт за оплатними категоріями. Одну з таких дій виконують похідні слова до базових професійних назв робіт.

Користуючись нормами Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 р. № 327 (далі — КП), а саме Додатком В (обов’язковий) до КП, роботодавець має право використовувати похідні слова до базових професійних назв робіт, наявних у КП. Серед таких застосовуються: Бригадний, Віце-, Гірничий, П’ятий, Головний, Груповий, Дільничний, Заступник, Змінний, Помічник, Провідний, Районний, Стажист (застосовується до професійних назв робіт розділів «Професіонали» та «Фахівці» на час проходження стажування зі збереженням коду базової професійної назви роботи), Старший, Молодший, Учень (застосовується до професійних назв робіт робітників середньої кваліфікації на час проходження первинної професійної підготовки особами, яких прийнято на роботу),  Черговий,  Перший, Другий, Третій, Четвертий, П’ятий.

Здавалося б, використання цих похідних слів не може мати якихось додаткових роз’яснень, водночас виникають ситуації, коли особи, уповноважені на ведення кадрової документації, не можуть правильно застосувати деякі похідні слова, на що вказують спеціалісти інспекції праці. Наприклад, чи можна використовувати похідні слова «Старший» та «Молодший» до професій менеджерського спрямування? Або чи можуть похідні слова «Головний», «Заступник» і «Помічник»  рівноцінно застосовуватися до назв професій, працівники яких потребують виключно повної вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями магістр, спеціаліст? І нарешті, як саме можуть впливати певні похідні слова до базових професій на оплату праці відповідних працівників?

Нижче наведемо конкретні приклади найбільш уживаних професійних назв робіт, які знаходяться в КП вже з наведеними вище похідними словами.

1. Головні:

 • Головний агроном — код КП 1221.1.
 • Головний адміністратор — код КП 1229.6.
 • Головний бібліотекар — код КП 1229.6.
 • Головний бухгалтер — код КП 1231.
 • Головний винороб — код КП 1237.1.
 • Головний випусковий — код КП 1229.7.
 • Головний гірник — код КП 1237.1.
 • Головний ґрунтознавець — код КП 1237.1.
 • Головний державний податковий інспектор — код КП 3442.
 • Головний дизайнер (художник-конструктор) — код КП 1237.1.
 • Головний економіст — код КП 1231.
 • Головний експерт — код КП 1229.7.
 • Головний електрик — код КП 1237.1.
 • Головний електромеханік — код КП 1237.1.
 • Головний енергетик — код КП 1222.1.
 • Головний зоотехнік — код КП 1237.1.
 • Головний інженер — код КП 1223.1.
 • Головний капітан — код КП 1226.1.
 • Головний касир — код КП 1231.
 • Головний кінооператор — код КП 1229.6.
 • Головний конструктор — код КП 1237.1.
 • Головний консультант — код КП 1229.1.
 • Головний контролер — код КП 1229.7.
 • Головний кулінар — код КП 1237.1.
 • Головний лісничий — код КП 1221.1.
 • Головний металург — код КП 1237.1.
 • Головний механік — код КП 1222.1.
 • Головний програміст — код КП 1236.
 • Головний психолог — код КП 1232.
 • Головний редактор — код КП 1229.6.
 • Головний редактор газети, журналу — код КП 1210.1.
 • Головний режисер — код КП 1229.6.
 • Головний технолог — код КП 1237.1.
 • Головний товарознавець — код КП 1237.1.
 • Головний тренер команди (збірної, клубної) — код КП 1229.6.
 • Головний фізик — код КП 1237.1.
 • Головний хімік — код КП 1237.1.
 • Головний художник — код КП 1229.6.
 • Головний штурман — код КП 1226.1.
 • Головний юрисконсульт — код КП 1231 тощо.

2. Помічники:

 • Помічник адвоката — код КП 3436.9.
 • Помічник ветеринара — код КП 5139.
 • Помічник вихователя — код КП 5131.
 • Помічник вчителя — код КП 5131.
 • Помічник керівника виробничого підрозділу — код КП 3436.2.
 • Помічник керівника іншого основного підрозділу — код КП 3436.2.
 • Помічник керівника підприємства (установи, організації) — код КП 3436.1.
 • Помічник лікаря-епідеміолога — код КП 3221.
 • Помічник лікаря-стоматолога — код КП 3225.
 • Помічник лісничого — код КП 1221.2.
 • Помічник майстра (хімічне виробництво) — код КП 8159.
 • Помічник машиніста електропоїзда — код КП 8311.
 • Помічник механіка — код КП 8340.
 • Помічник начальника чергової частини — код КП 2423.
 • Помічник нотаріуса — код КП 3436.9.
 • Помічник слідчого — код КП 5162.
 • Помічник фармацевта — код КП 5139.
 • Помічник юриста (інші види юриспруденції) — код КП 3436.9.

3. Заступники:

 • Заступник Генерального прокурора України — код КП 1120.4.
 • Заступник голови Верховного суду України — код КП 1120.4.
 • Заступник голови Верховної Ради України — код КП 1110.
 • Заступник голови державного комітету України — код КП 1120.1.
 • Заступник голови правління Національного банку України — код КП 1120.1.
 • Заступник голови Служби безпеки України — код КП 1120.1.
 • Заступник керівника головного управління, іншого органу державної виконавчої влади, підвідомчого Кабінету Міністрів України — код КП 1120.1.
 • Заступник міністра України — код КП 1120.1.
 • Заступник начальника управління (самостійного) — начальник відділу — код КП 1229.1 тощо.

4. Старші:

 • Старший бортовий інженер авіаційного загону — код КП 3143.
 • Старший дізнавач з особливих доручень — код КП 2423.
 • Старший електромеханік-капітан — код КП 2143.2.
 • Старший машиніст енергоблоків — код КП 8162.
 • Старший машиніст котельного устаткування — код КП 8162.
 • Старший механік-капітан — код КП 3141.
 • Старший оперуповноважений в особливо важливих справах — код КП 2423.
 • Старший слідчий в особливо важливих справах — код КП 2423.
 • Старший черговий агентства повітряних сполучень — код КП 4133.
 • Старший штурман авіаційного училища — код КП 3144 тощо.

Всього професійних назв робіт, які містяться в КП разом із похідними словами, налічується 521 позиція. Наявність таких професійних назв робіт у КП засвідчує їх базовість, тобто вони не вважаються похідними професіями, оскільки також містяться у КП. Відповідно до Додатка В (обов’язковий) до КП похідні слова до професійних назв робіт можуть застосовуватися за умови збереження галузевої та функціональної приналежності, кваліфікаційних вимог, виключення дублювання, збереження коду новоутвореної професії.

Наприклад, від назви професії «Економіст» (код КП 2441.1) можна утворювати похідну назву професії «Провідний економіст» з кодом КП 2441.1, тоді як похідне слово «Головний» не може застосовуватися, враховуючи те, що в КП є чинна професійна назва роботи «Головний економіст» з кодом КП 1231. Таке правило розповсюджується на всі без виключення професійні назви робіт. Але слід пам’ятати, що похідні слова, як правило, визначають певну категорію посади, що частіше за все впливає на оплату праці відповідного працівника. Тому під час застосування похідних слів необхідно користуватися відповідними галузевими випусками Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі – ДКХП), серед головних завдань яких є їх застосування як базового елементу організації оплати праці разом зі схемами посадових окладів, коефіцієнтами тощо, які утворюють тарифну систему оплати праці. Наприклад, у разі якщо в роботодавця виникає необхідність використовувати назву професії «Науковий співробітник (хімія)» з найбільшою можливою категорією, то в залежності від потреб підприємства він може обрати як похідне слово «Старший», так і «Провідний» або «Головний». Водночас, слід використовувати відповідний галузевий випуск ДКХП. Звернемо увагу на те, що певні похідні слова можуть використовуватися як для будь-яких професійних назв робіт, а певні — тільки для конкретних. Особливою ж категорією професійних угруповань КП виступають розділи «Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)» та «Найпростіші професії». Якщо для першого розділу КП взагалі не притаманне категоріювання за посадами (виключення складають похідні слова: Помічник, Віце-, Районний, Заступник, Перший), то для останнього розділу КП притаманне категоріювання за розрядами, наприклад, «Укладальник-пакувальник» або рідше застосовується похідне слово «Старший», наприклад, «Сторож».

Особливу увагу заслуговує похідне слово «Головний». Оскільки на ринку праці відповідне похідне слово до базової професії сприймається як керівник, управлінець, то звичайно ж, коли піднімається питання з приводу використання цього похідного слова до професій розділів КП «Професіонали» та «Фахівці», виникають певні труднощі та суперечливі питання. Наприклад, чи можливе використання похідного слова «Головний» до професійної назви роботи «Технік» з кодом КП 3119? З одного боку, КП не забороняє використовувати це похідне слово в якості виду категорії, наприклад, «Головний технік», «Провідний технік», «Старший технік» тощо, а з іншого боку, відповідна кваліфікаційна характеристика професії «Технік» не передбачає такої градації (дивіться ДКХП, випуск 1, розділ 1).

Або, наприклад, чи можна професійну назву роботи «Біохімік» (код КП 2212.2) розширити до назви «Головний біохімік»? Виходячи з того, що як окрема професійна назва роботи «Головний біохімік» відсутня в КП, галузеві випуски ДКХП, в яких знаходяться приклади відповідних кваліфікаційних характеристик (випуски 10 «Переробка риби та морепродуктів» і 25 «Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів») не передбачають категорії «Головний», то якщо виникає необхідність використання такої професії в інших галузях, наприклад, у патології, токсикології чи фізіології (в яких відсутні кваліфікаційні характеристики професії «Біохімік») начебто застосування похідного слова «Головний» до професії «Біохімік» може розглядатися як легітимне. На жаль, розробники як КП, так і ДКХП не наводять нормативної бази, яка б роз’яснювала процедуру використання похідного слова «Головний» хоча б в такому конкретному прикладі.

На наш погляд, все ж таки використання похідної професійної назви роботи «Головний біохімік» має підтверджуватися декількома правилами та нормами в сфері господарювання та праці. Так, виходячи з того, що підприємству надано право самостійно визначати свою структуру, штатний розпис, чисельність працівників тощо (ст. 64 Господарського кодексу України), то фактично питання введення до штату тієї або іншої професійної одиниці за різними категоріями також визначається роботодавцем самостійно (звичайно ж у межах чинного законодавства). Отже, якщо підприємству потрібен «Головний біохімік», то логічним є необхідність підприємства в усіх інших категоріях: Провідний, Старший, 1-ої та 2-ої категорій і без категорії. Тобто разом з «Головним біохіміком» мають працювати ще 5 оплатних категорій Біохіміків. Такий приклад не стосується професій біохіміків у сфері перероблення риби та морепродуктів та виробництві медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів, оскільки в цих сферах є чинними відповідні кваліфікаційні характеристики біохіміків.

Наступний приклад. Аналізуючи Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, випуск 76, затверджений наказом Головного управління державної служби України від 1 вересня 1999 року № 65), знаходимо кваліфікаційні характеристики професій державних службовців із застосуванням похідних слів «Головний» і «Провідний». Це такі назви як: Головний спеціаліст, Провідний спеціаліст, Головний спеціаліст-юрисконсульт, Провідний спеціаліст-юрисконсульт, Головний інспектор з охорони праці, Головний спеціаліст-бухгалтер, Провідний спеціаліст-бухгалтер, Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби та Провідний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби. Усі ці назви посад, крім базової «Інспектор з охорони праці» — код КП 3152, мають однаковий код КП 2419.3. Дві перші назви в КП зазначені через професійну назву роботи «Спеціаліст державної служби».

Отже, для певних посад державних службовців можливе застосування похідних слів до базових професійних назв робіт, навіть до професійної назви роботи «Інспектор з охорони праці», яка належить до третього розділу КП «Фахівці». Такий підхід був обумовлений наполяганнями Головного управління державної служби України на підставі низки нормативно-правових актів, а саме: Закону України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. № 3723-XII; Програми кадрового забезпечення державної служби, затвердженої Указом Президента України від 10 листопада 1995 р. № 1035/95; постанови Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій» від 12 березня 2005 р. № 179. У всякому разі створилася деяка незрозумілість з приводу використання таких похідних слів як «Головний» та «Провідний». З одного боку, для державної служби дозволено використання цих похідних, з іншого — є певні сумніви використання для інших видів економічної діяльності (в яких відсутні подібні нормативно-правові акти). На нашу думку, роз’яснення з такого роду питань можуть надати розробники ДКХП, випуск 76, особливо ті з авторів, які також є розробниками КП.

Подекуди виникає необхідність у розширенні базових професійних назв робіт, використовуючи декілька похідних слів, як наприклад, Перший, другий, третій заступник директора тощо. Або взагалі виникають питання щодо правильності назви посад заступників чи помічників для базових професій з використанням прикметника «Головний», наприклад, чи можна ввести посаду «Помічник головного бухгалтера» або «Заступник головного агронома»? На сьогодні КП містить, поряд з іншим, низку професійних назв робіт з використанням більше одного похідного слова, а саме:

 • Перший заступник Генерального прокурора України — код КП 1120.4;
 • Перший заступник голови Апеляційного суду України — код КП 1120.4;
 • Перший заступник голови Верховного суду України — код КП 1120.4;
 • Перший заступник голови Верховної Ради України — код КП 1110;
 • Перший заступник голови Вищого адміністративного суду України — код КП 1229.2;
 • Перший заступник голови Вищого господарського суду України — код КП 1120.4;
 • Перший заступник голови державного комітету України — код КП 1120.1;
 • Перший заступник голови комітету України — код КП 1120.1;
 • Перший заступник голови правління Національного банку України — код КП 1120.1;
 • Перший заступник голови правління Фонду державного майна України — код КП 1120.1;
 • Перший заступник голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим — код КП 1120.1;
 • Перший заступник голови Служби безпеки України — код КП 1120.1;
 • Перший заступник керівника головного управління, іншого органу державної виконавчої влади, підвідомчого Кабінету Міністрів України — код КП 1120.1;
 • Перший заступник міністра України — код КП 1120.1;
 • Перший заступник начальника Головної державної податкової адміністрації України — код КП 1120.1;
 • Другий помічник капітана (на суднах внутрішнього плавання) — код КП 3142;
 • Другий помічник командира земснаряда (землесоса, дноочищувального снаряда) — код КП 3141.

Як правило, такі посади займають державні службовці. Водночас приватна сфера також використовує подібні назви посад, наприклад, Перший заступник директора з постачання. Фактично на практиці це означає, що крім директора підприємства, його перший заступник також має право підпису. Інші заступники директора за напрямками діяльності такого права не мають. Норми КП не обмежують роботодавців у праві використовувати до базової професійної назви роботи понад одне похідне слово. Таке поєднання декількох похідних слів також знаходиться в нормах використання одного похідного слова, про що йшлося вище, тобто є правомочним і може застосовуватися.

Що ж стосується введення до штату керівників, як наприклад, заступника головного бухгалтера, то перш за все слід користуватися нормами, що визначають необхідну кількість працівників відділів і для різних сфер і видів економічної діяльності користуватися нормативно-правовими документами, що визначать норми упорядкування структурних підрозділів підприємства. Наприклад, відповідно до Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 р. № 59, до штату підприємства можна вводити штатну одиницю заступника головного бухгалтера. Хоча відповідна постанова не наводить норм, за яких можна вводити таку посаду, але користуючись вимогами постанови Ради Міністрів Української РСР «Про типові штати централізованих бухгалтерій при обласних, міських та районних відділах (управліннях) народної освіти, охорони здоров’я і культури та при центральних районних і міських лікарнях» від 17 травня 1979 р. № 255, слід зазначити, що посада заступника головного бухгалтера вводиться в штат при наявності не менше 5 працівників. При наявності 20 і більше працівників за рахунок загальної чисельності персоналу вводиться додатково посада заступника головного бухгалтера по механізованому обліку.

Іншою справою є те, що іноді центральні органи державної виконавчої влади видають нормативно-правові акти, в яких, поряд з іншим, наводять певні професійні назви робіт не керівного складу із застосуванням похідного слова «Головний». На нашу думку, якщо таке використання похідного слова не суперечить нормам трудового законодавства, то звичайно ж воно є легітимним і може використовуватися. Натомість слід говорити про такі центральні органи державної виконавчої влади, що знаходяться на вищій ланці влади від Міністерства соціальної політики України, яке відповідає за соціально-трудову сферу в Україні, і зокрема за КП і ДКХП. Тоді як нижчі за рангом органи державної виконавчої влади та/або рівноцінні до Міністерства соціальної політики України мали б погоджувати назви професій, які використовують у своїх нормативно-правових актах, особливо якщо вони є похідними чи розширеними. Звичайно ж такі погодження відбуваються не завжди. Тому, на нашу думку, з приводу таких питань слід офіційно (листом) звертатися до Міністерства соціальної політики України щодо надання відповідних роз’яснень аби уникати нарікань з боку перевіряючих органів у сфері праці.

Сергій КРАВЦОВ