№21 (129) 2016 / Професійна класифікація

Працівники житлово-комунального господарства

Усі вже звикли до того, що житлово-комунальне господарство (далі — ЖКГ) існує саме по собі. Власники квартир сплачують певні нарахування, місцеві бюджети надають певні кошти, власне самі ЖКГ можуть укладати деякі договори про надання кредитів з фінансовими установами тощо, — тобто якось існують. Але кадровикам, які працюють у ЖКГ, необхідно знати, які професійні назви робіт використовуються у цій сфері та якими мають бути завдання і обов’язки відповідних працівників.

Види діяльності ЖКГ

Якщо запитати, які саме сфери діяльності знаходяться в межах компетенції ЖКГ, то більшість з пересічних громадян відповість, що це — обслуговування житлових будинків, а дехто додасть також ― і прилеглих територій. Насправді цей перелік є більшим й ті напрями діяльності, про існування яких майже кожен знає, але якщо не має безпосереднього відношення до цього питання, вважає їх чимось інакшим, також належать до сфери ЖКГ. З таких напрямів слід відзначити ті , що містяться в Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП), випуск 87 «Житлове та комунальне господарство населених пунктів», зокрема:

― забирання, очищення та розподілення води по мережах, а також збирання, відведення по мережах та оброблення рідких відходів (див. Таблицю 1);

― вироблення та розподіл теплової енергії по мережах для обігрівання житла і побутових та технологічних потреб (див. Таблицю 2);

― декоративне садівництво, закладання і утримання зелених насаджень населених пунктів (див. Таблицю 3);

― прибирання та очищення територій населених пунктів (див. Таблицю 4).

Слід зауважити, що зазначеними напрямами діяльності займаються працівники, назви посад яких містяться у випуску 87 ДКХП в дещо розширеному вигляді, аніж у Національному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП). Звісно, можливість розширення назв посад передбачена Приміткою 2 Додатку В до КП й тому застосування професійних назв робіт, вказаних у випуску 87 ДКХП, є цілком правомірним, але для запобігання плутанині та уникнення сумнівів нижче наведемо в Таблицях обидва варіанта відповідних назв посад (нумерація Таблиць відповідає вищезгаданим поряд з напрямами діяльності).

Таблиця 1

Назви посад за випуском 87 ДКХП

Професійні назви робіт за КП

 

Код КП

Керівники

«Начальник відділу збуту (маркетингу послуг водопровідного та каналізаційного господарства)»

«Начальник відділу збуту (маркетингу)»

1233

«Начальник водоводу»

1222.2

«Начальник водосховища»

1222.2

«Начальник диспетчерської служби водопровідного та каналізаційного господарства»

«Начальник диспетчерської (виробничо-диспетчерської) служби»

1222.2

«Начальник (завідувач) лабораторії хіміко-бактеріологічної»

«Начальник (завідувач) хімічної лабораторії»

1222.2

«Начальник очисних споруд (очисної каналізаційної станції)»

«Начальник очисних споруд»

1222.2

«Начальник району з експлуатації водопровідних та каналізаційних мереж»

«Начальник району (нафтоналивного, мережевого та ін.)»

1222.2

«Начальник станції насосної»

1221.2

Професіонали

«Інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідно-каналізаційного господарства»

2145.2

Фахівці

«Диспетчер аварійно-відновлювальної служби»

«Диспетчер»

3119

«Технік з експлуатації мереж і споруд водопровідно-каналізаційного господарства»

3115

Робітники

«Водороздавальник»

8163

«Коагулянник»

8163

«Контролер водопровідного господарства»

7136

«Обхідник водопровідно-каналізаційної мережі»

7136

«Озонаторник»

8163

«Оператор водозапірних споруд»

8163

«Оператор дистанційного пульта керування у водопровідно-каналізаційному господарстві»

8163

«Оператор на аеротенках»

8163

«Оператор на біофільтрах»

8163

«Оператор на відстійниках»

8163

«Оператор на емшерах»

8163

«Оператор на метантенках»

8163

«Оператор на мулових майданчиках»

8163

«Оператор на пісколовках та жироловках»

8163

«Оператор на решітці»

8163

«Оператор на фільтрах»

8163

«Оператор очисних споруд»

8163

«Оператор полів зрошування та фільтрації»

8163

«Оператор споруд для видалення осаду»

8163

«Оператор установок для зневоднення осаду»

8163

«Оператор установки для сушіння осаду»

8163

«Оператор хлораторної установки»

8163

«Слюсар аварійно-відновлювальних робіт»

Спеціалізації базової професії:

— «Слюсар аварійно-відновлювальних робіт (водопровідні мережі)»;

— «Слюсар аварійно-відновлювальних робіт (каналізаційні мережі)»;

— «Слюсар аварійно-відновлювальних робіт (устаткування хлорного оброблення води)».

«Слюсар аварійно-відновлювальних робіт»

7233

 

Таблиця 2

Назви посад за випуском 87 ДКХП

Професійні назви робіт за КП

 

Код КП

Керівники

«Майстер дільниці (котельні)»

«Майстер дільниці»

1222.2

«Майстер з ремонту та експлуатації енергетичного устаткування»

«Майстер»

1222.2

«Начальник відділу паливно-енергетичних ресурсів»

 

«Начальник відділу»

 

1229.7

«Начальник відділу договірного»

«Начальник енергоінспекції»

1222.2

«Начальник котельні»

1222.2

Професіонали

«Інженер з розрахунків та режимів»

 

2149.2

«Інженер-енергетик (комунальна теплоенергетика)»

Спеціалізації до базової професійної назви роботи:

— «Інженер-енергетик (теплотехніка житлового та комунального господарства)»;

— «Інженер-енергетик (теплопостачання населених пунктів)».

«Інженер-енергетик»

2143.2

 

Фахівці

«Інженер-інспектор теплової інспекції»

«Інженер-інспектор»

3152

«Технік з налагоджування та випробувань електротехнічного устаткування»

«Технік з налагоджування та випробувань»

3119

«Технік з обліку»

3119

«Технік з планування (комунальна теплоенергетика)»

«Технік з планування»

3119

«Технік-інспектор (комунальна теплоенергетика)»

«Технік-інспектор»

3152

«Технік-теплотехнік»

3119

«Фахівець із збуту теплової енергії»

«Фахівець»

3439

Робітники

«Оператор котельні»

8162

 

Таблиця 3

Назви посад за випуском 87 ДКХП

Професійні назви робіт за КП

 

Код КП

Керівники

«Завідувач оранжереї»

1221.2

«Майстер зеленого господарства»

1221.2

Професіонали

«Архітектор ландшафтний»

«Архітектор»

2141.2

«Інженер садово-паркового господарства»

2149.2

Робітники

«Озеленювач»

6113

«Оператор технологічного устаткування в спорудах захищеного ґрунту»

6113

 

Таблиця 4

Назви посад за випуском 87 ДКХП

Професійні назви робіт за КП

 

Код КП

Керівники

«Завідувач звалища (полігону)»

«Завідувач звалища»

1228

«Завідувач станції зливної»

1226.2

«Майстер дільниці (району) з видалення побутових відходів»

 

«Майстер дільниці»

1222.2

«Майстер дільниці з прибирання міських доріг»

«Майстер з ремонту спецмашин і механізмів»

«Майстер з ремонту»

1222.2

«Майстер звалища (полігону) побутових відходів»

«Майстер»

1222.2

«Майстер цеху з ремонту обладнання»

«Майстер цеху»

1222.2

«Начальник відділу безпеки руху (автотранспорт)»

 

«Начальник відділу»

1229.7

«Начальник відділу з експлуатації автотракторної техніки»

«Начальник колони спецмашин для видалення побутових відходів»

 

«Начальник колони (автомобільної, механізованої)»

1226.2

«Начальник колони спецмашин для прибирання територій населених пунктів»

Професіонали

«Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку (спецмашин)»

«Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку»

2145.2

Фахівці

«Інженер з безпеки руху»

3152

«Механік колони машин для прибирання територій населених пунктів»

«Механік»

3115

Робітники

«Водій електро- та автовізка»

8334

«Заправник поливально-мийних машин»

7136

«Ловець бездоглядних тварин»

9213

       

Оскільки, як вже було зазначено, будь-яка професійна назва роботи може бути розширена уточнюючими словами, якщо інше не передбачено КП, то у більшості випадків, за потреби, можна використовувати саме ті назви посад, що вказані у ДКХП. Але разом з цим необхідно пам’ятати, що не можна змінювати певні назви, прибираючи з них одні слова та вносячи замість них інші, а також використовувати при розширенні назв дужки, лапки, абревіатури тощо (наприклад, у випуску 87 ДКХП є назва посади «Завідувач звалища (полігону)» — так розширювати професійну назву роботи не можна й у даному випадку слід використати відповідну назву з КП «Завідувач звалища»).

Також до сфери ЖКГ належать:

― трамвайний та тролейбусний транспорт;

— послуги підприємств житлового господарства;

― ритуальні послуги;

― бюро технічної інвентаризації;

― інші професії працівників житлового та комунального господарства.

Завдання та обов’язки працівників

Оскільки, як бачимо, вищенаведений перелік напрямів діяльності працівників ЖКГ та відповідних назв посад налічує значну кількість професій, наразі зосередимося на найбільш уживаних на сьогодні назвах та ознайомимося з функціональними обов’язками працівників, які так чи інакше обслуговують житловий фонд багатоповерхівок і прилеглі до них території (див. Таблицю 5).

Таблиця 5

«Диспетчер аварійно-відновлювальної служби» (код КП — 3119)

Оперативно керує системою водопостачання (водовідведення), забезпечуючи найбільш надійний та економний режим роботи насосного обладнання і мереж. Контролює заданий режим роботи насосних станцій та необхідний рівень тиску в мережі за відповідними параметрами. Коригує режим роботи систем водопостачання (водовідведення) відповідно до водоспоживання населеного пункту. Приймає та аналізує відомості щодо стану устаткування і режимних параметрів споруд. Здійснює оперативне коригування виконання аварійно-відновлювальних робіт на мережах. Вживає заходів щодо запобігання та ліквідації порушень технологічного процесу водопостачання і водовідведення.

«Інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідно-каналізаційного господарства» (код КП — 2145.2) 

Виконує роботи із забезпечення безперебійного функціонування водопровідних і каналізаційних мереж, споруд та їх устаткування. Складає необхідну документацію щодо капітального та поточного ремонтів основних фондів і контролює списання матеріалів. Складає заявки та специфікації на матеріали, інструмент, запасні частини для устаткування, контролює правильність їх використання. Бере участь у перевірці технічного стану споруд, якості ремонтних робіт.

«Інженер садово-паркового господарства» (код КП — 2149.2)

Здійснює безпосереднє керівництво зеленим будівництвом, формуванням зелених насаджень різного функціонального призначення. Контролює виконання робіт з утримання озеленювальних об’єктів, готує необхідну документацію для виконання цих робіт. Здійснює приймання площ під озеленення від замовника, розробляє ескізні проекти композицій зелених насаджень, квітково-декоративного оформлення. Бере участь у розробленні заходів щодо наукової організації праці, підвищення продуктивності та якості робіт, культури виробництва.

«Контролер водопровідного господарства» (код КП — 7136) 

Контролює роботу і знімає показання водомірних лічильників усіх систем і калібрів, установлених на водопровідній мережі. Здійснює розрахунки за використану воду згідно з чинними тарифами й оформляє рахунки за установленою формою. Регулює напірні засувки вручну на водопровідних вводах, а також у колодязях. Пломбує обвідні засувки на водомірних вузлах. Визначає наявність води через несправні сантехнічні прилади у абонентів, на вводах і на внутрішньодворових мережах. Виявляє неоформлених абонентів. Контролює додержання абонентами правил і норм користування водопроводом.

«Ловець бездоглядних тварин» (код КП — 9213)

Здійснює відловлювання бездоглядних тварин гуманними методами. Відшукує місця ночівлі та денні схованки бездоглядних тварин. Використовує для відловлювання спеціальні механічні пристрої та хімічні препарати. Розміщує відловлених тварин у транспортні засоби і доставляє в спеціальні ветеринарні служби для обстеження. Додержується правил виробничої санітарії.

«Майстер дільниці (котельні)» (код КП — 1222.2)

Здійснює технічне керівництво роботою експлуатаційного персоналу з безперебійного виробітку теплової енергії згідно з температурою зовнішнього повітря. Забезпечує раціональне використання котельного устаткування, правильну експлуатацію обладнання. Здійснює організацію робіт з виконання поточного і капітального ремонтів. Розробляє заходи щодо зменшення питомих норм витрати природного газу, електроенергії та води, доводить їх до виконавців і слідкує за виконанням. Наглядає за справністю і правильною експлуатацією устаткування, обладнання, захисних пристроїв, огорож, а також засобів сигналізації та автоматизації. Наглядає за справністю вентиляційних установок та пристроїв, нормальною освітленістю робочих місць. Контролює стан побутових приміщень, наявність мийних засобів, пристроїв для сушіння одягу.

«Майстер дільниці з експлуатації та ремонту житлового фонду» (код КП — 1222.2)

Забезпечує виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту конструктивних елементів будинків, внутрішньобудинкових інженерних мереж та обладнання; безперебійну роботу сантехнічного, електротехнічного й іншого обладнання домоволодінь. Оглядає покрівлі, карнизи, балкони, територію домоволодіння, перевіряє справність вхідних дверей під’їздів, горищних приміщень, шибки на сходових майданчиках, технічний стан електрощитових, насосного господарства, теплопунктів та вживає заходів щодо усунення помічених недоліків. Забезпечує належний санітарний стан домоволодінь і прилеглої території, їх прибирання від сміття та снігу, своєчасне прибирання сходових майданчиків й інших місць загального користування, очищення підвалів і горищ від сміття, посипання піском тротуарів та проходів у зимовий період, негайне встановлення огорож у небезпечних зонах. Веде прийом громадян.

«Майстер зеленого господарства» (код КП — 1221.2)

Здійснює керівництво виробничою діяльністю на закріпленій ділянці з озеленення території та формування зелених насаджень, догляду за ними. Веде облік виконаних обсягів озеленювальних та доглядальних робіт, часу роботи машин і механізмів. Систематично обстежує стан зелених насаджень і вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків у догляді за ними. Забезпечує робітників дільниці інвентарем, інструментом, матеріалами, спецодягом та індивідуальними засобами захисту згідно з чинними нормами.

«Начальник енергоінспекції» (код КП — 1222.2)

Організовує роботу з опрацювання плану відпуску енергії підприємствам та за джерелами теплопостачання об’єктів згідно з укладеними договорами. Організовує і здійснює первинний облік тепла, що відпускається та купується, зведення балансів й підготовку документів для розрахунків з постачальниками теплової енергії. Організовує і здійснює контроль за правильним використанням теплової енергії споживачами та раціональним транспортуванням теплоносія працівниками теплових районів (дільниць) з метою недопущення понаднормативних витрат під час транспортування.

«Начальник котельні» (код КП — 1222.2)

Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю котельні з виробництва та розподілення теплової енергії для обігріву житла і побутової потреби населення та на комунально-побутові й технологічні потреби підприємств, організацій, установ. Забезпечує безперебійне виробництво теплової енергії згідно з температурою зовнішнього повітря, раціональне використання котельного устаткування і теплових мереж. Контролює дотримання установлених лімітів та питомих норм витрат палива (твердого, рідкого, газоподібного), електроенергії і води, своєчасну оплату використаної теплової енергії споживачами. Організовує будівництво нових об’єктів і реконструкцію діючих, своєчасну та якісну підготовку котельні й теплових мереж до експлуатації в осінньо-зимовий період.

«Обхідник водопровідно-каналізаційної мережі (2 – 4 розряди)» (код КП — 7136)

Обходить магістральні водопроводи, колектори та напірні каналізаційні й водопровідні трубопроводи, вуличні дворові мережі й оглядові колодязі. Оглядає споруди: естакади, мости, вантузні колодязі з вантузами, аварійні випуски із засувками в спеціальних колодязях. Веде журнал обходу споруд, фіксує в ньому всі виявлені недоліки. Усуває витікання та інші несправності в мережі, які не потребують виклику спеціальних бригад.Здійснює технічний огляд мереж, колекторів, водоводів, напірних трубопроводів, естакад камер перемикання та інших споруд. Робить висновки про їх технічний стан.

«Озеленювач (1 – 5 розряди)» (код КП — 6113)

Виконує роботи, пов’язані з прибиранням і очищенням садових доріжок, квітників та інших озеленених площ від листя, сучків, сміття і снігу. Забезпечує робочі місця садивними матеріалами, добривами та інвентарем. Бере участь у сортуванні різноманітних вантажів і складанні їх у відведених місцях. Ущільнює й розвантажує сніг. Доглядає за малими архітектурними формами. Відколює лід. Посипає доріжки піском вручну. Готує печі для випалювання горщиків ручним способом. Викопує садильні ями й канави у розталому ґрунті для садіння деревно-чагарникових рослин. Здійснює снігозатримання. Очищає насіння декоративних рослин. Прополює деревно-чагарникові рослини. Виконує горизонтальне планування площ, грядок і доріжок. Поливає дерева, кущі й газонні трави. Улаштовує клумби, рабатки, партери й бордюри. Здійснює обдернування поверхні. Сіє газонні трави на горизонтальних поверхнях. Виконує механізоване поливання дерев, чагарникових рослин та газонних трав. Розпилює стовбури дерев ручною пилкою. Ремонтує ґрунтові, гравійні та щебеневі доріжки в парках, садах і скверах. Притінює оранжереї. Доглядає за зеленими насадженнями за допомогою простих інструментів і пристроїв. Готує розчин глини. Закріплює дерева за допомогою розтяжок. Улаштовує кювети, зрізує ґрунт із плануванням поверхні. Викопує квіткові рослини. Складає букети квітів.

«Оператор котельні (2 – 6 розряди)» (код КП — 8162) 

Обслуговує водогрійні та парові котли, а також котли, що працюють на рідкому і газовому паливі або електронагрівні. Здійснює розпалювання, запуск і зупинку котлів, живлення їх водою. Регулює процес горіння палива. Стежить за контрольно-вимірювальними приладами, за рівнем води в котлі, тиском пари й температурою води, яка подається в опалювальну систему. Здійснює запуск, регулювання і нагляд за роботою економайзерів, повітропідігрівачів, пароперегрівачів і живильних насосів. Забезпечує безперебійну роботу обладнання котельні. Здійснює запуск, зупинку і перемикання агрегатів, які обслуговує в схемах теплопроводів. Веде облік тепла, що відпускається споживачам. Бере участь у планово-запобіжному ремонті котлоагрегатів. Приймає котли та їх допоміжні механізми з ремонту і готує їх до роботи.

«Слюсар аварійно-відновлювальних робіт (2 – 6 розряди)» (код КП — 7233)

Виконує роботи з ремонту водопровідних мереж, прочищає каналізаційні мережі та усуває засмічення в них, розкопує канали і котловани, укріплює їх. Конопатить і забиває стики, заливає та зачеканює свинцем, сіркосплавом або цементом розтруби труб. Виконує слюсарні ремонтні роботи. Навантажує, розвантажує, підносить і укладає труби та фасонні частини. Виконує роботи за допомогою ручних водовідливних механізмів і пневматичного інструменту. Прочищає каналізаційні мережі гідравлічним методом, усуває засмічення у трубах гнучким валом. Здійснює технічне обслуговування, ревізію і ремонт трубопроводів рідкого й газоподібного хлору, повітря, дозаторів хлору, запірної арматури усіх типів та іншого обладнання хлорного господарства. Вимикає і пускає магістральні трубопроводи. Виконує переключання на основних колекторах та каналах. Визначає стан мереж і трубопроводів діагностичними приладами. Керує каналоочисною машиною під час усунення засмічень каналізаційної мережі. Здійснює керівництво роботами з ліквідації аварій, налагодження і пуску складного обладнання.

Отже, у сфері житлового господарства, як бачимо, працює безліч різних працівників. Також не слід забувати, що деякі працівники можуть і не належати безпосередньо до ЖКГ, наприклад, працівники ліфтового господарства: «Ліфтери», «Оператори з диспетчерського обслуговування ліфтів», «Електромеханіки з ліфтів» та інші. Як правило, вони працюють в окремих юридичних суб’єктах як комунальної, так і приватної власності. Крім того, якщо кваліфікаційні характеристики перших двох з вказаних професії містяться у випуску 87 ДКХП, то остання — у випуску 1 ДКХП. Отож, під час пошуку відповідних кваліфікаційних характеристик слід користуватися, з-поміж іншого, і КП також.

Сергій КРАВЦОВ,

фахівець з кадрового діловодства