Прийняття на роботу та звільнення

Форуми: 

Доброго дня, підскажіть будь ласка, які дії Кадровика, якщо вчора був зареєстрований наказ про прийняття на роботу, повідомлена фіскальна служба, а сьогодні зранку працівник приніс заяву про звільнення, так і не вийшовши на роботу.

Скасувати наказ про прийняття на роботу.

За таких обставин особі (у разі її небажання розпочати роботу за укладеним трудовим договором), не треба звільнятися з роботи у відповідності до норм КЗпП, тобто писати заяву про звільнення за власним бажанням, а слід написати заяву про скасування своєї попередньої заяви про прийняття на роботу. При цьому така заява має подаватися керівнику підприємства не від імені працівника підприємства (наприклад, бухгалтера Іванова), а від певного «громадянина» (як і попередня заява про прийняття на роботу). ЇЇ зміст може бути, наприклад, таким: "Прошу скасувати мою заяву про прийняття на роботу від 02.12.2016 у зв'язку із сімейними обставинами". Після цього видається наказ про скасування попереднього наказу про прийняття на роботу (як підстава вказується вищезгадана заява), а до ДФСУ надсилається скасовуюче повідомлення.

Прийняття на роботу на період тимчасової непрацездатності

Доброго дня! Підскажіть, будь ласка, на підприємстві сторож йде на тривалий лікарняний, замість нього необхідно прийняти на період лікарняного іншу особу. Чи достатньо буде заяви про прийняття на роботу й наказу про прийнття на роботу " .... Карпенка, сторожем, на період тимчасової непрацездатності основного працівника Сидоренка, з 3 лютого 2017 р. і до відновлення працездатності, з оплатою ..."?
Чи обовязково укладати при цьому трудовий договір на час виконання певної роботи письмово тобто "фізично" (хоча під перелік ст.24 не підпадає, але цей перелік не є вичерпним)?
А потім цього "нового" сторожа звільняємо у звязку з закінченням строку трудового договору (п.2 ст.36)?
Дякую!

Майже все правильно.

Єдине, на що слід звернути увагу, що у наказі про прийняття на роботу за строковим трудовим договором слід написати не "до відновлення працездатності основного працівника", а до "фактичного виходу на роботу основного працівника" (хто зна, може цей сторож після лікарняного ще схоче узяти щорічну відпустку або ж відпустку без збереження з/п - навіщо Вам потім знову видавати наказ). У письмовому вигляді такий строковий договір укладати не обо`язково - головне, аби був наказ, а сам договір може бути укладений як в письмовій, так і в усній формі. Так, потім звільните працівника за п. 2 ст. 36 КЗпП.

Не сплата податку - ЄСВ

Після незаконного звільнення, при поновленні на роботі, за мене не був сплачений єдиний соціальний внесок. Які повинні бути мої дії? Адже стаж роботи теж не зарахований.

Саме Вам робити нічого не потрібно.

У разі поновлення на роботі, вважається, що такого звільнення взагалі не було - тому до Вашої трудової книжки вносяться відповідні записи, а бухгалтер підприємства відображає це у звіті про ЄСВ (формує таблицю із записом "скасовуюча" за той місяць, в якому було проведено неправомірне звільнення, відображає факт поновлення, а також нараховує ЄСВ за весь період вимушеного прогулу).

Звільнення працівника

Доброго дня, підскажіть будь ласка, які дії Кадровика, якщо вчора був зареєстрований наказ про прийняття на роботу, повідомлена фіскальна служба, а сьогодні працівник відпрацював 3 год.і написав заяву про звільнення.Як зробити запис у трудову книжку.І як правильно розрахувати працівника?

Найпростіше - скасувати наказ про прийняття на роботу.

За таких обставин слід оформити скасування відповідного наказу про прийняття на роботу, а також надіслати ДФСУ скасовуюче повідомлення про прийняття на роботу, яке подається у pазі допущення помилки роботодавцем та необхідності внесення змін до повідомлення про прийняття працівника на роботу (у такому повідомленні вказується рядок, в якому зазначено відомості про працівника, з яким так і не відбулися трудові відносини). У трудовій нічого писати не потрібно.
Якщо працівник буде незгоден чи вимагатиме ще якоїсь оплати - можна пригорозити звільненням за прогул (навіть якщо він написав заяву про звільнення за власним бажанням, він мав відпрацювати ще два тижні (звісно, якщо роботодавець не погодився звільнити його раніше), а він же, як зрозуміло, пішов з роботи лише через 3 години - тобто був відсутній на роботі понад 3 години без поважних причин).

Ні, не можна.

Переведення, як постійне, так і тимчасове, допускається лише за згодою працівника (є декілька винятків для тимчасових переведень, які вказані у ч. 2 ст. 3 КЗпП, але це не Ваш випадок - там маються на увазі відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій тощо).

Доброго дня. Скажіть будь

Доброго дня. Скажіть будь ласка, чи потрібно при звільненні працівника, скорочувати посаду. Наприклад:
1. Звільнити 18 січня 2019 р. начальника технічного управління відділу технічного управління ______________ за власним бажанням (ст. 38 КЗпП України).
Підстава: заява ______________ від 15.01.2019 р.
2. Виплатити ______________ компенсацію за 14 (чотирнадцять) календарних днів невикористаної щорічної основної оплачуваної відпустки.
3. Бухгалтерії здійснити всі передбачені законодавством розрахунки.
4. Внести зміни до штатного розкладу з 21.01.2019р. скоротивши посаду начальника технічного управління на 1 (одну) штатну одиницю

Навіщо скорочувати?

Якщо людина звільняється за власним бажанням, але Ви плануєте згодом узяти іншу людину на цю посаду, то навіщо її виводити зі штатного розпису? Вона просто буде перебувати певний час (до прийняття на цю посаду іншої людину) вакантною.

призначення на посаду директора колишнього вчителя

Підскажіть, будь ласка, як правильно скласти наказ про прийняття на роботу директора школи, з яким засновником закладу освіти, а саме: органом місцевого самоврядування, укладено контракт , якщо ця особа раніше працювала вчителем в цьому ж закладі освіти? Потрібно звільняти-приймати, чи переводити?