№5 (65) 2014 / Професійна класифікація

«Розмовні» назви професій (посад): може й зручно, але неправильно!

«Директор з людських ресурсів», «Продавець-вантажник», «Інженер-електрик» тощо ― чимало кадровиків, не маючи у своєму розпорядженні відповідних нормативних документів або трактуючи їх на власний розсуд, вносять записи до трудових книжок працівників саме у такому вигляді. Звісно, це не відповідає ані положенням Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі ― КП), ані Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом  Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58 (далі ― Інструкція № 58). Тож наразі з’ясуємо, яких поширених на підприємствах, але невірних назв професій (посад) слід уникати та якими офіційними назвами їх можна замінити. 

Типові помилки

Насамперед, наведемо у Таблиці перелік типових помилок у записах до трудових книжок, які відносяться до найменування професій (посад), узявши для прикладу такі види діяльності як сільське господарство та тваринництво.

Таблиця

Неправильний запис у трудовій книжці Назва професії (посади) згідно з КП Код КП

Керівник господарства

Голова колективного господарства

1210.1

Агроном-насіннєвод

Агроном з насінництва

2213.2

Ветлікар

Лікар ветеринарної медицини

2223.2

Ветфельдшер

Фельдшер ветеринарної медицини

3227

Обліковець тракторної

бригади

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

або

Рахівник

4121

 

4121

Скотар

або

Телятниця

Тваринник

6121

Технік штучного 

запліднення тварин

Оператор із штучного осіменіння тварин та птиці

6121

Оператор інкубатора

Оператор птахофабрик та механізованих ферм

6122

Кормач

Готувач кормів

6121

Слюсар з ремонту сільгосптехніки

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

7233

Коваль

Коваль ручного кування

7221

Комбайнер

Тракторист-машиніст сільскогосподарського виробництва

8331

 

Робоча

Робітник плодоовочевого сховища

9211

Наведені хибні найменування посад (професій) можна укрупнено розділити на такі групи:

Побутові назви професій (посад) ― не мають ніякого відношення до нормативної бази, містять суто «розмовні» терміни професійної діяльності, що подекуди застосовуються як найменування професії (посади) при внесенні до трудових книжок як-от: «Ветлікар», «Комбайнер», професії з «русизмами» (в записах українською мовою) тощо.

«Жіночі» назви професій ― містять гендерну професійну ознаку, що також порушує методологію професійної класифікації, наприклад, «Телятниця», «Робоча». Слід зауважити, що згідно з нормами КП усі професійні назви робіт визначаються тільки у чоловічому роді. Такий підхід несе суто технічний характер, який традиційно використовується класифікаторами професій багатьох країн. Винятком є лише декілька професій, яким притаманне використання тільки у жіночому роді, зокрема, «Швачка», «Нянька», «Покоївка», «Сестра-господиня», «Економка», «Друкарка». Таку редакцію назв професій було офіційно визначено Інститутом української мови НАН України й застосовано у КП. Надання ж гендерної ознаки іншим наявним у КП професійним назвам робіт (наприклад, у вигляді «Завідувачка лабораторії», «Секретарка керівника», «Паспортистка») є неправильним й не тільки в штатних розписах, трудових договорах, трудових книжках та інших офіційних документах, а й у рекламі.

ЗАБОРОНЕНО: в оголошеннях (рекламі) про вакансії пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі, а також висувати вимоги, що надають перевагу одній із статей (ч. 3 ст. 11 Закону України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 р. № 5067-VI).

Слід визнати, що інколи «гендерні» проблеми у КП виникають та не вирішуються роками завдяки бездіяльності профільних міністерств та відомств. Наприклад, Міністерство охорони здоров’я України до сьогодні не ініціювало внесення до КП професійних назв робіт для чоловіків, що працюють у складі середнього та молодшого медичного персоналу, виконуючи завдання та обов’язки, що притаманні посадам: «Сестри медичної» (та її спеціалізаціям), «Молодшої медичної сестри з догляду за хворими» тощо.

Подвійні назви професій (посад) це назви професій, виписані через дефіс. Бажання окремих роботодавців та кадровиків зафіксувати у трудовій книжці працівника суміщення посад у завданнях та обов’язках конкретного працівника (коли він фактично виконує, наприклад, роботи продавця та вантажника) призводить до появи таких професійних назв робіт як-от: «Тесляр-бетоняр», «Продавець-вантажник», «Касир-бухгалтер» та подібних.

Зазначимо, що «Основні положення» до КП не містять ніяких рекомендацій щодо створення подвійних (таких, що виписуються через дефіс) професійних назв робіт (посад), окрім тих, що вже внесені до КП. Не торкаючись інших аспектів суміщення (про них ви можете прочитати у № 4 (64) за 2014 рік газети «Консультант Кадровика»), зазначимо, що у роботодавця завжди є можливість (за згодою працівника) включити до посадової інструкції за основною посадою додаткові завдання і обов’язки. Наприклад, «Оператор комп’ютерного набору» виконує роботу з комп’ютерного набору текстів протягом 6 годин, а 2 години, що залишилися ― роботу архіваріуса. У цьому випадку професійна назва роботи для виконавця визначається як: «Оператор комп’ютерного набору», а до його посадової інструкції включаються додатково обов’язки архіваріуса.

Такий підхід може позбавити роботодавця певних юридичних зобов’язань, як у випадку оформлення суміщення.

Учні та стажисти. «Стажист» та «Учень» ― не є посадами. Згідно з положеннями Додатку В (обов’язкового) «Похідні слова до професій (професійних назв робіт)» у практиці кадрової роботи застосовуються похідні слова, серед них: «Стажист» ― це похідне слово застосовується до професійних назв робіт розділів КП 2 «Професіонали» та 3 «Фахівці» на час проходження стажування зі збреженням коду базової професійної назви роботи, «Учень» ― це похідне слово застосовується до професійних назв робіт робітників середньої кваліфікації на час проходження первинної професійної підготовки особами, яких прийнято на роботу.

Трудові книжки ведуться на студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, які проходять стажування на підприємстві, в установі, організації усіх форм власності (п.1.1. Інструкції № 58).

Відповідальність роботодавця

За порушення вимог законодавства щодо оформлення трудової книжки та інших вимог, що визначають юридичні відносини між підприємством та працівником, передбачаються як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Так, порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплата їх не в повному обсязі, а також інші порушення вимог законодавства про працю (зокрема, невідповідність найменувань робіт, професій або посад КП) тягнуть за собою згідно з ч. 1 ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення накладення штрафу на посадових осіб підприємств незалежно від форми власності та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності у розмірі від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Крім того, у ч. 1 ст. 173 Кримінального кодексу України передбачено, що грубе порушення угоди про працю службовою особою підприємства незалежно від форми власності, а також окремим громадянином або уповноваженою ними особою шляхом обману чи зловживання довірою або примусу до виконання роботи, не обумовленої угодою, карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років. 

Виправлення невірних записів

У випадку виявлення неправильного або неточного запису відомостей про роботу, виправлення виконуються власником підприємства або уповноваженим ним органом, де був зроблений відповідний запис, у розділі «Відомості про роботу» (графа 3). У будь-якому випадку рекомендуємо в обов’язковому порядку видавати на підприємствах накази (розпорядження), які приводять у відповідність професійні назви робіт, затверджені штатним розписом підприємства, з професійною назвою робіт із КП. Також до штатного розпису слід вносити і відповідні зміни, якщо назва певної посади була відпочатку записана вірно, але згодом, внаслідок введення змін та доповнень до КП або з виданням нової редакції КП, зазнала змін. Якщо ж у штатному розписі помилки відсутні, але, наприклад, наказ про прийняття працівника на роботу було видано з помилкою (скажімо, зазначена у ньому посада не відповідає ні КП, ні штатному розпису), то необхідно видати наказ про внесення змін до «помилкового» наказу, а після цього ― внести відповідні записи  і до трудової книжки працівника. При цьому жодних заяв від працівника вимагати не потрібно, оскільки у даному разі це не переведення на іншу роботу (посаду), а лише зміна назви посади (роботи).

Отже, керівникам підприємств, установ і організацій, а також усім працівникам кадрових служб, які на підприємстві оформляють кадрові документи, необхідно постійно слідкувати за змінами, що періодично відбуваються у КП, щоб надалі не допускати порушень трудового законодавства і юридично грамотно застосовувати наявні професійні назви робіт, а за необхідності ― вчасно їх коригувати.

 

Олександр НОСІКОВ