№12 (12) 2011 / Соціальний захист

Соціальні послуги за державним соціальним страхуванням (у запитаннях та відповідях)

 • 267
  • 35
  • 152
   • 48
   • 51
   • 1
   • 25
   • 23
  • 51
   • 1
   • 2
   • 26
   • 15
  • 8
   • 4
   • 3
   • 0
   • 1
  • 4
  • 3
  • 7
  • 7

У Законі України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18 січня 2001 р. № 2240-ІІІ передбачено комплекс заходів, спрямованих на санаторно-курортне лікування та оздоровлення застрахованих осіб і членів їхніх сімей. Це забезпечується шляхом фінансування санаторно-курортного лікування, оздоровлення в санаторіях-профілакторіях, пансіонатах, дитячих оздоровчих таборах, утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Також наближення Нового року робить актуальним питання щодо надання дитячих новорічних подарунків дітям застрахованих осіб. Порядок придбання та забезпечення дитячими новорічними подарунками дітей застрахованих осіб за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд соцстрахування) затверджено постановою правління цього Фонду від 25 жовтня 2007 р. № 48 (далі — Порядок № 48).

Новорічні подарунки

Діти якого віку забезпечуються новорічними подарунками за рахунок коштів Фонду соцстрахування та кому ці подарунки можуть бути видані?

Згідно з п. 1.5. Порядку № 48 застрахована особа (батько, мати, усиновлювач, опікун чи піклувальник) має право отримати в поточному році лише один новорічний подарунок за рахунок коштів Фонду соцстрахування на дитину, якій станом на 1 січня наступного календарного року не виповнилося 14 років.

Видача новорічних подарунків застрахованим особам – найманим працівникам здійснюється за їх основним місцем роботи страхувальником (тобто роботодавцем). Дані про отримання ними новорічних подарунків завіряються підписами застрахованих осіб у відомості про видачу новорічних подарунків (п. 3.4. Порядку № 48).

Чи мають право на отримання дитячих новорічних подарунків застраховані особи, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком?

Особи, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та отримують допомогу по догляду за дитиною, відповідно до п. 13 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 р. № 2464-VI є платниками єдиного внеску. До того ж, ці особи вважаються застрахованими особами на підставі ч. 2 ст. 4 цього Закону. Тому вони мають право на отримання соціальних послуг застрахованим особам за рахунок коштів Фонду соцстрахування, у тому числі отримання дитячих новорічних подарунків (постанова Фонду соцстрахування «Про надання соціальних послуг особам, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку» від 16 червня 2011 р. № 41, далі — Постанова № 41).

А особи, які перебувають у відпустці без збереження заробітної плати для догляду за дитиною від трьох до шести років за медичним висновком, не мають права на отримання соціальних послуг за рахунок коштів Фонду соцстрахування, оскільки вони не є платниками єдиного внеску, а тому не є застрахованими особами (лист Фонду соцстрахування від 29 жовтня 2007 р. № 01-16-2583).

Хто приймає рішення про виділення дитячого новорічного подарунку? А якщо підприємство самостійно придбало подарунки для дітей своїх працівників, чи можна такі витрати віднести за рахунок Фонду соцстрахування?

Рішення про виділення новорічного подарунка приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування підприємства на підставі складеної відомості на видачу новорічних подарунків, де зазначаються прізвище, ініціали застрахованих осіб та їхніх дітей, число, місяць та рік народження дітей.

Комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства має зберігати документи, які підтверджують правомірність видачі дитячих новорічних подарунків, оскільки вони підлягають перевірці органами Фонду соцстрахування. До таких документів належать: протокол засідання комісії з рішенням про видачу дитячих новорічних подарунків працівникам; копії свідоцтв про народження дітей; відомість на видачу подарунків з підписами застрахованих осіб підприємства; накладна на отримання новорічних подарунків.

Слід мати на увазі, що новорічний подарунок, придбаний самостійно підприємством або застрахованою особою, за рахунок коштів Фонду соцстрахування не оплачується.

Санаторно-курортне лікування

Чим регулюється порядок отримання застрахованими особами послуг із санаторно-курортного лікування за рахунок коштів Фонду соцстрахування? Хто приймає рішення про виділення путівок на санаторно-курортне лікування і на якій підставі?

У ст. 47 Закону № 2240 передбачено, що для забезпечення відновлення здоров’я застрахована особа та члени її сім’ї мають право на отримання санаторно-курортного лікування, оздоровлення в спеціалізованих оздоровчих закладах у межах асигнувань, установлених бюджетом Фонду соцстрахування на зазначені цілі, та в порядку і на умовах, визначених правлінням Фонду соцстрахування.

Тож надання путівок за кошти Фонду соцстрахування регламентується Порядком отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соцстрахування, затвердженим постановою правління цього Фонду від 25 лютого 2009 р. № 12 (далі — Порядок № 12).

Отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортних послуг передбачає комплексне лікування, медичну реабілітацію та профілактику захворювань на базі санаторно-курортних закладів за пред’явленням путівки і санаторно-курортної картки (форма № 072/о — для дорослого, форма № 076/о — для дітей та підлітків, що затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 р. № 302).

Путівка передбачає отримання відповідних послуг у зазначеному в ній санаторно-курортному закладі протягом вказаного терміну — 18, 21, 24 або 45 діб.

Рішення про виділення путівки застрахованій особі приймає комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства на підставі особистої заяви цієї особи та медичної довідки про потребу в санаторно-курортному лікуванні (форма № 070/о).

Відповідно до п. 4.2. Порядку № 12 на підставі рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємство, яке є основним місцем роботи працівника, видає путівку до санаторію в період відпустки, а до санаторію-профілакторію — в період відпустки, без відриву від виробництва, за умови часткового фінансування санаторію-профілакторію за рахунок коштів Фонду соцстрахування.

Особам, які навчаються у вищому навчальному закладі з денною формою навчання та учням професійно-технічного навчального закладу путівки до санаторію-профілакторію за рішенням комісії (уповноваженого) із соціального страхування видаються в період навчання або канікул.

Скільки путівок протягом року може бути виділено одній і тій самій застрахованій особі і як здійснюється їх оплата?

Протягом календарного року застрахована особа може отримати лише одну путівку для санаторно-курортного лікування з урахуванням путівки до санаторію-профілакторію (за умови часткового фінансування за рахунок коштів Фонду соцстрахування) або до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу, за винятком отриманої путівки для самостійного лікування дитини без дорослого (п. 4.4. Порядку № 12).

За рішенням комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства застрахованій особі виділяється путівка у двомісний номер санаторно-курортного закладу із частковою оплатою в розмірі 30% її вартості, а одномісний номер — 50 % її вартості.

Часткова оплата вартості путівки до санаторію вноситься до каси підприємства за основним місцем роботи застрахованої особи, а за відсутності каси — через установу банку на транзитний рахунок органу Фонду соцстрахування за місцем обліку підприємства як страхувальника. Часткова оплата вартості путівки до санаторію-профілакторію вноситься до каси підприємства, на утриманні якого перебуває цей санаторій-профілакторій.

Застрахованій особі путівка видається за умови пред’явлення квитанції до прибуткового касового ордера або квитанції про часткову оплату вартості путівки (п. 4.14. Порядку № 12).

На путівці зазначаються профіль лікування та відповідний перелік послуг, що входять до вартості путівки, умови проживання та в обов’язковому порядку ставиться відмітка «Оплачено за кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності».

Чи може дружина за місцем своєї основної роботи отримати путівку за рахунок коштів Фонду соцстрахування на санаторно-курортне лікування чоловіка?

Згідно з п. 4.9. Порядку № 12 комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства за основним місцем роботи застрахованої особи може прийняти рішення про виділення путівки (путівок) відповідно до медичних показань для спільного санаторно-курортного лікування працюючих на підприємстві чоловіка, дружини (якщо вони перебувають у шлюбі) або їхніх дітей віком від 4 до 18 років, у тому числі для члена сім’ї (дружини або чоловіка), який працює на іншому підприємстві, та члена сім’ї, який навчається у вищому навчальному закладі з денною формою навчання. У разі надання путівки члену сім’ї, який працює на іншому підприємстві (або навчається у вищому навчальному закладі з денною формою навчання), він повинен надати довідку з місця його основної роботи (навчання) про те, що він не користувався цією соціальною послугою протягом календарного року.

За умови отримання попереднього письмового дозволу адміністрації санаторно-курортного закладу, а також у разі, якщо термін лікування кожної особи становитиме не менше як 12 діб, комісія із соціального страхування підприємства може прийняти рішення про поділ путівки для спільного санаторно-курортного лікування вищезазначених осіб (п. 4.11. Порядку № 12).

З огляду на зазначене, дружина за основним місцем своєї роботи може отримати путівку на санаторно-курортне лікування тільки для спільного лікування разом з чоловіком, який є застрахованою особою, у період відпустки.

Чи потрібна довідка лікувального закладу для матері дитини, якщо мати отримала за місцем своєї роботи путівку на санаторно-курортне лікування дитини у супроводі дорослого?

Комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства може прийняти рішення про виділення путівки одному із застрахованих батьків (матері або батькові) або застрахованій особі, що їх замінює (опікунові, піклувальнику) для лікування дитини в супроводі дорослого за наявності у дитини медичних показань на санаторно-курортне лікування з частковою оплатою у розмірі 20% вартості путівки, а для лікування двох дітей у супроводі дорослого — 10% її вартості. При цьому путівка видається лише за наявності медичних довідок і дорослого, і дитини (п. 4.7. Порядку № 12).

Враховуючи те, що путівка на санаторно-курортне лікування, як у разі спільного санаторно-курортного лікування разом із дитиною, так і в разі супроводження дитини до дитячого санаторно-курортного закладу, є грошовим документом, що гарантує його власнику отримання послуг у санаторно-курортних закладах, вона має видаватися одному із застрахованих батьків за умови надання довідки медичного закладу за формою № 070/о. Перелік таких медичних послуг зазначається у путівці до санаторно-курортного закладу.

Путівки для лікування дитини або двох дітей у супроводі дорослого не підлягають поділу для спільного санаторно-курортного лікування відповідно двох дорослих або двох дорослих та дитини.

Крім зазначеного, комісія (уповноважений) із соціального страхування приймає рішення про виділення путівки одному із застрахованих батьків дитини або застрахованій особі, що їх замінює для самостійного лікування дитини, яка є членом сім’ї застрахованої особи у санаторно-курортному закладі для дітей за наявності у дитини медичних показань на санаторно-курортне лікування, що підтверджується довідкою медичного закладу, з частковою оплатою в розмірі 10% вартості путівки.

Чи має право комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства ухвалити рішення про виділення путівки для санаторно-курортного лікування особи, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку?

Так, має. У Постанові № 41 підтверджено право осіб, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на отримання соціальних послуг за рахунок коштів Фонду соцстрахування, у тому числі й на санаторно-курортне лікування.

Рішення про надання таких послуг застрахованим особам приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування підприємства.

Чи може бути поділено путівку на санаторно-курортне лікування, видану працівниці за рахунок коштів Фонду соцстрахування, між нею та її заміжньою донькою, яка проживає окремо?

Пунктом 4.11. Порядку № 12 передбачено право комісії із соціального страхування підприємства в окремих випадках приймати рішення про поділ путівки для спільного санаторно-курортного лікування застрахованої особи та працюючого члена сім’ї (дружини, чоловіка, які перебувають у шлюбі) або їхніх дітей віком від 4 до 18 років, застрахованої особи та члена її сім’ї, який навчається у вищому навчальному закладі з денною формою навчання, за умови попереднього отримання письмового дозволу адміністрації санаторно-курортного закладу і терміну лікування кожної особи не менш як 12 діб.

Оскільки дочка застрахованої особи вже має свою сім’ю і проживає окремо, вона не є членом сім’ї застрахованої особи, якій виділено путівку, а тому поділити путівку між нею та матір’ю неможливо.

Який порядок видачі путівок за рахунок коштів Фонду соцстрахування до реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів?

Порядок видачі путівок до реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів відрізняється від порядку видачі путівок застрахованим особам за основним місцем роботи. Це пов’язано з тим, що путівка до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу видається лікувально-профілактичним закладом, у стаціонарі якого перебуває застрахована особа, для її доліковування після перенесеної важкої хвороби чи травми. Питання щодо надання таких путівок розглядає спеціальна відбіркова комісія лікувального закладу з направлення хворих до реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів (далі — відбіркова комісія).

Путівка до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу видається безкоштовно лікувально-профілактичним закладом застрахованій особі, дитині або двом дітям у супроводі одного із застрахованих батьків або застрахованої особи, яка їх замінює, згідно з висновком відбіркової комісії за наявності довідки підприємства, на якому працює застрахована особа, підписаної керівником, головним бухгалтером і головою комісії із соціального страхування підприємства, скріпленої печаткою підприємства та завіреної районною (міжрайонною) міською виконавчою дирекцією обласного (міського) відділення Фонду соцстрахування за місцем реєстрації підприємства. У довідці підприємства вказується прізвище, ім’я, по батькові, рік народження застрахованої особи, назва підприємства, код ЄДРПОУ, назва районної (міжрайонної), міської виконавчої дирекції відділення Фонду соцстрахування за місцем обліку підприємства як страхувальника, його реєстраційний номер. Довідка заповнюється за основним місцем роботи застрахованої особи та дійсна протягом місяця.

Відповідно до п. 5.2. Порядку № 12 застрахована особа, яка отримала путівку в реабілітаційне відділення санаторно-курортного закладу, зобов’язана повернути до лікувально-профілактичного закладу, який видав путівку, заповнений зворотний талон путівки або довідку про факт перебування в санаторно-курортному закладі, засвідчений підписом керівника та скріплений печаткою даного закладу, про що робиться відмітка в журналі обліку путівок до санаторно-курортних закладів.

Дитячі заклади оздоровлення

Працівник зареєстрував шлюб із жінкою, яка має дитину від першого шлюбу (усиновлення дитини не оформлено). Чи має право комісія із соціального страхування підприємства, на якому працює цей працівник, виділити йому путівку до дитячого закладу оздоровлення за рахунок коштів Фонду соцстрахування для такої дитини?

Постановою правління Фонду соцстрахування від 25 лютого 2009 р. № 17 затверджено Порядок фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Порядок № 17).

Згідно з п. 3.3. Порядку № 17 рішення про виділення путівки до дитячого закладу оздоровлення ухвалюється комісією (уповноваженим) із соціального страхування підприємства за основним місцем роботи застрахованої особи на підставі письмової заяви цієї особи (батька, матері, усиновлювача, опікуна, піклувальника) щодо оздоровлення дитини, в якій зазначається вік дитини.

Згідно зі ст. 3 Сімейного кодексу України дитина належить до сім’ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає. Сім’я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення.

Враховуючи викладене, комісія із соцстрахування не має підстав для виділення працівникові путівки до дитячого закладу оздоровлення за рахунок коштів Фонду соцстрахування для дитини, яка ним не усиновлена. Путівку для такої дитини має право взяти батько (мати) дитини за основним місцем роботи.

Пунктом 4.6. Порядку № 17 передбачено, що застрахована особа за незаконне отримання путівки несе відповідальність відповідно до законодавства. А страхувальники в особі власника (засновника) або уповноваженого ним органу, голови комісій (уповноважені) із соціального страхування підприємств відповідають за виконання вимог цього Порядку (п. 4.7. Порядку № 17).

Ірина ЄРЕМЕНКО