№1 (217) 2021 / Соціальний захист

Соціальні відпустки: зміни до законодавства

На початку травня, а саме 09.05.2021 р., набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька у догляді за дитиною» від 15.04.2021 р. № 1401-IX (далі — Закон № 1401). Ним внесено зміни до КЗпП, зокрема, його доповнено ст. 77-3, та до Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки), який, зокрема, доповнено ст. 19-1.

Законом № 1401 передбачено новий вид соціальної відпустки — одноразова відпустка при народженні дитини. Вона є оплачуваною, її тривалість становить до 14 календарних днів (без урахування святкових і неробочих днів) і надається вона не пізніше трьох місяців з дня народження дитини таким працівникам:
  • чоловіку, дружина якого народила дитину;
  • батьку дитини, який не перебуває в зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, за умови що вони спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки;
  • бабі або діду, або іншому повнолітньому родичу дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною, мати чи батько якої є одинокою матір’ю (одиноким батьком).

Відпустка при народженні дитини надається лише одній із зазначених категорій осіб на підставі її заяви. Тривалість цієї відпустки визначається працівником у заяві про її надання, але не може перевищувати 14 календарних днів.  

Хотілося б відразу звернути увагу на таке. Відпустка при народженні дитини надається, зокрема, батьку дитини, який не перебуває в зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини. У зв’язку з цим постає питання: який документ підтверджуватиме такий статус батька? Наразі єдиний спосіб це підтвердити — звернутися до суду, але навряд чи хтось так діятиме. Також зауважимо, що жінки, які народжують дітей у незареєстрованому шлюбі, користуються пільгами, передбаченими для одинокої матері, тож у цьому разі може виникнути не лише неузгодженість, а й порушуватиметься закон.

Що стосується інших осіб, які фактично здійснюють догляд за дитиною, то право на цю відпустку вони отримують, якщо мати (батько) дитини матимуть статус одиноких. Нагадаємо, що чіткого визначення понять «одинока матір» і «одинокий батько» законодавство не містить, як і переліку документів, що його підтверджують.

Витрати, пов’язані з оплатою відпустки при народженні дитини, здійснюються за кошти підприємств, призначених на оплату праці, або за кошти фізособи, в якої працюють за трудовим договором працівники.

Особа, яка отримала відпустку при народженні дитини, зобов’язана надати роботодавцю копії документа, необхідного для державної реєстрації народження дитини, або свідоцтва про народження дитини протягом 30 календарних днів з дня виходу в таку відпустку. Тобто, зважаючи на цю норму, для надання відпустки достатньо лише заяви працівника (додаток 1), а роботодавець має повірити йому, що в нього народилася дитина, адже строк надання підтвердних документів довший, ніж сама відпустка. Як це здійснюватиметься на практиці? На думку автора, на підставі заяви працівника видаватиметься наказ (додаток 2), а документ, що підтверджуватиме народження дитини, працівник надаватиме пізніше — радимо зобов’язати особу це зробити в цьому ж наказі.

На думку автора, одноразова оплачувана відпустка при народженні дитини може вже надаватися працівникам, діти яких народилися після 09.05.2021 р. (включно). Але зауважимо, що детальніше про особливості надання таких відпусток ми дізнаємося лише після затвердження КМУ відповідного порядку. Наразі такого документа немає, але КМУ повинен затвердити його в місячний строк з дня набрання чинності Законом № 1401.

Зверніть увагу, що у зв’язку з внесеними змінами право на додаткову відпустку працівникам, які мають дітей, згідно зі ст. 19 Закону про відпустки та на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного (шестирічного) віку відповідно до ст. 18 Закону про відпустки матиме один із батьків дитини, а не лише матір.

 

Додаток 1. Зразок заяви про надання відпустки при народженні дитини

Директору ТОВ «Сонячне»
Кошелю О. М.
провідного економіста відділу
адміністрування розрахунків
Сильченка Л. І.

Заява

Прошу надати мені відпустку при народженні дитини як батьку новононародженої дитини тривалістю 14 календарних днів з 13.05.2021 р.

11.05.2021 р.                                                                        Сильченко

 

Додаток 2. Зразок наказу про надання відпустки при народженні дитини

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОНЯЧНЕ»

 

Код ЄДРПОУ 12345678

НАКАЗ

12.05.2021                                        м. Полтава                                             № 47-В

Про надання відпустки
при народженні дитини
Сильченку Л. І.

Відповідно до ст. 77-3 КЗпП та ст. 19-1 Закону України «Про відпустки»

НАДАТИ:

СИЛЬЧЕНКУ Леоніду Івановичу, провідному економісту відділу адміністрування розрахунків, відпустку при народженні дитини тривалістю 14 календарних днів з 13.05.2021 р. по 26.05.2021 р. включно. До роботи приступити 27.05.2021 р. Протягом 30 днів з моменту настання відпустки надати до відділу кадрів копію свідоцтва про народження дитини

Підстава: заява Сильченко Л. І. від 11.05.2021 р.

 

Директор                                               Кошель                                       О. М. Кошель

З наказом ознайомлений

Сильченко     Л. І. Сильченко

12.05.2021

 

Скорочена тривалість робочого часу

Законом № 1401 внесено також зміни до ст. 51 КЗпП, згідно з якими скорочена тривалість робочого часу може встановлюватися за рахунок власних коштів підприємств, установ, організацій для працівників, які мають дітей віком до 14 років або дитину з інвалідністю, а також для одиноких матерів та батьків, які виховують дитину без батька (матері), у тому числі в разі тривалого перебування матері в лікарняному закладі.

Нагадаємо, що скорочена тривалість робочого часу передбачає, що час, протягом якого працівник повинен виконувати трудові обов’язки, скорочується, однак працівник має право на оплату праці в розмірі повної тарифної ставки (повного окладу). Категорії осіб, яким встановлюється скорочена тривалість робочого часу, визначені ст. 51 КЗпП. Цією ж нормою передбачена кількість годин на тиждень за скороченої тривалості робочого часу.

Але змінами, внесеними Законом № 1401 до ст. 51 КЗпП, не передбачено конкретної скороченої тривалості робочого часу для працівників, які мають дітей. Ця норма є незрозумілою також з огляду на те, що чітко не визначено, які особи належать до категорії працівників, які мають дітей. Тобто Законом № 1401 не передбачено, хто саме з батьків (чи обоє, чи, можливо, інші повнолітні родичі, які фактично доглядатимуть за дитиною) має право на скорочену тривалість робочого часу.

 


 

 

ПРИДБАТИ СПЕЦВИПУСК