№7 (187) 2019 / Складні питання для профі

Структура, вимірювання та використання робочого часу для цілей нормування праці

Залежно від конкретної професійної спеціалізації працівника, його дії (операції, маніпуляції тощо) в межах виконання ним своїх трудових обов’язків можуть бути найрізноманітнішими, як можуть бути і різними витрати робочого часу на виконання певних видів таких дій. Також робочий час багатьох працівників складається не лише з часу основної безпосередньої роботи, але і додаткової (приміром, підготовка до роботи робочого місця). Такі окремі елементи робочого часу не регулюються Кодексом законів про працю України, але вони враховуються на практиці для розробки норм праці, про які йдеться у главі VІ цього Кодексу, тому необхідно знати складові елементи робочого часу та класифікацію часу за його витратами.