Важливі дати червня

 • 261
  • 35
  • 144
   • 40
   • 51
   • 1
   • 25
   • 23
  • 51
   • 1
   • 2
   • 26
   • 15
  • 9
   • 5
   • 3
   • 0
   • 1
  • 4
  • 3
  • 8
  • 7
 • 1 ― День захисту дітей (встановлено Указом Президента України від 30 травня 1998 р. № 568/98);

​— Всесвітній день батьків.

 • — День працівників водного господарст- ва (відзначається щорічно у першу неділю червня згідно з Указом Президента України від 18 березня 2003 р. № 226/2003);

— День працівників місцевої промисло- вості (відзначається щорічно у першу неділю червня згідно з Указом Президента України від 20 серпня 2002 р. № 726/2002);

 • 4 — Міжнародний день дітей – жертв агресії.  
 • — Всесвітній день навколишнього сере- довища.
 • — День журналіста України (встановлено Указом Президента України від 25 травня 1994 р. № 251/94). 
 • 7останній день подання до органу держстатистики звіту з праці за формою   № 1-ПВ (місячна) за травень 2018 р. (за формою, затвердже- ною наказом Держ- стату від 10 червня 2016 р. № 90).
 • 10 — День працівників легкої промисловості (що- річно відзначається у другу неділю червня згідно з Указом Президента України від 9 червня 1994 р. № 285/94).
 • 12 ― День працівника фондо- вого ринку (встанов- лено Указом Прези- дента України від 11 березня 2008 р. № 202/2008);

— Всесвітній день боротьби з дитячою працею, започаткова- ний Міжнародною ор- ганізацією праці (МОП) у 2002 році. 

 • 14 — Всесвітній день донора крові.
 • 17 — День медично- го працівника (від- значається щорічно у третю неділю червня згідно з Указом Президента України від 3 червня 1994 р. № 281/94). 
 • 20 — Всесвітній день біженців.
 • 21  День літнього сонцестояння.
 • 23 — День державної служби (встановлено Указом Президента України від 4 квітня 2003 р. № 291/2003).
 • 24 — День молоді (відзначається щоріч- но в останню неділю червня згідно з Указом Президента України від 22 червня 1994 р. № 323/94).
 • 25 — День моряка.
 • 27 передсвят- ковий день (трива- лість робочого дня (зміни) при 40-годин- ному робочому тижні зменшується на одну годину).
 • 28 День Конституції України (святковий день).