Важливі дати квітня

 • 350
  • 41
  • 182
   • 54
   • 60
   • 6
   • 30
   • 28
  • 76
   • 8
   • 8
   • 33
   • 17
  • 19
   • 8
   • 3
   • 4
   • 4
  • 8
  • 4
  • 12
  • 8
 • 1 ― День сміху.
 • останній день подання до органу держстатистики:

— звіту з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за березень 2019 року (за формою, затвердженою нака- зом Держстату від 10 червня 2016 р. № 90);

— звіту з праці за формою № 1-ПВ (квар- тальна) за I квартал 2019 року (за формою, затвердженою нака- зом Держстату від 6 липня 2018 р. № 134);

— звіту про витрати на утримання робочої си- ли за формою № 1-РС за 2018 рік (за фор- мою, затвердженою наказом Держстату від 7 серпня 2014 р. № 227).

 • 7 — День геолога (встановлено Указом Президента України від 7 лютого 1995 р. № 110/95).
 • 11 — День засну- вання Міжнародної організації праці.
 • 12 — День працівни- ків ракетно-космічної галузі України (вста- новлено Указом Пре- зидента України від 13 березня 1997 р.  № 230/97).
 • 17 — День пожежної охорони (встановле- но Указом Президен- та України від 11 жовтня 2013 р. № 555/2013).
 • 18 — День пам´яток історії та культури (встановлено Указом Президента України від 23 серпня 1999 р. № 1062/99).
 • 20 — День довкілля (встановлено Указом Президента України від 6 серпня 1998 р. № 855/98).
 • 23 — Всесвітній день книг та авторського права.
 • 24 — Міжнародний день секретаря. 
 • 28 ― День охорони праці (встановлено Указом Президента України від 18 серпня № 685/2006).
 • 30 — для праців- ників, яким встанов- лено п’ятиденний ро- бочий тиждень з дво- ма вихідними днями, цей робочий день Уряд рекомендував перенести на суботу 11 травня (розпоря- дження Кабінету Мі- ністрів України від 10 січня 2019 р. № 7-р).