Важливі дати квітня

 • 265
  • 35
  • 150
   • 48
   • 49
   • 1
   • 25
   • 23
  • 51
   • 1
   • 2
   • 26
   • 15
  • 8
   • 4
   • 3
   • 0
   • 1
  • 4
  • 3
  • 7
  • 7
 • 1 ― День сміху.

— День геолога (встановлено Указом Президента України від 7 лютого 1995 р. № 110/95).

 • останній день подання до органу держстатистики:

— звіту з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за березень 2018 року (за формою, затвердженою нака- зом Держстату від 10 червня 2016 р. № 90);

— звіту з праці за формою № 1-ПВ (квар- тальна) за I квартал 2018 року (за формою, затвердженою нака- зом Держстату від 10 червня 2016 р. № 90).

 • 8 ― Пасха (Велик- день) ― релігійне свято та неробочий день.
 • — вихідний день (оскільки неро- бочий день припадає на неділю, вихідний переноситься на на- ступний після не- робочого дня).
 • 11 — День засну- вання Міжнародної організації праці.
 • 12 — День працівни- ків ракетно-космічної галузі України (вста- новлено Указом Пре- зидента України від 13 березня 1997 р.  № 230/97).
 • 17 — День пожежної охорони (встановле- но Указом Президен- та України від 11 жовтня 2013 р. № 555/2013).
 • 18 — День пам´яток історії та культури (встановлено Указом Президента України від 23 серпня 1999 р. № 1062/99).
 • 21 — День довкілля (встановлено Указом Президента України від 6 серпня 1998 р. № 855/98).
 • 23 — Всесвітній день книг та авторського права.
 • 25 — Міжнародний день секретаря. 
 • 28 ― День охорони праці (встановлено Указом Президента України від 18 серпня № 685/2006).
 • 30 — для праців- ників, яким встанов- лено п’ятиденний ро- бочий тиждень з дво- ма вихідними днями, цей робочий день Уряд рекомендував перенести на суботу 5 травня (розпоря- дження Кабінету Мі- ністрів України від 11 січня 2018 р. № 1-р.).