Важливі дати липня

 • 524
  • 50
  • 250
   • 72
   • 75
   • 13
   • 42
   • 42
  • 125
   • 19
   • 24
   • 41
   • 30
  • 62
   • 22
   • 10
   • 16
   • 14
  • 10
  • 4
  • 13
  • 10
 • 1 — День архітектури України (встановлено Указом Президента України від 17 червня 1995 р. № 456/95).

 • — Міжнародний день спортивного журналіста.

 • 4 — День судового експерта (встановле- но Указом Президен- та України від 10 червня 2009 р. № 424/2009);

— День Національної поліції України (вста- новлено Указом Пре- зидента України від 9 грудня 2015 р. № 693/2015).

 • 5останній день подання до органу держстатистики: 

— звіту з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за червень 2019 року (за формою, затвердженою нака- зом Держстату від 10 червня 2016 р. № 90);

— звіту з праці за формою № 1-ПВ (квар- тальна) за II квартал 2019 року (за формою, затвердженою нака- зом Держстату від 6 липня 2018 р. № 134).

 • — День Військово-Морських Сил Зброй- них Сил України (відзначається щоріч- но у першу неділю липня згідно з Указом Президента України від 12 червня 2015 р. № 331/2015);

— День працівників морського та річкового флоту (щорічно відзна- чається у першу неділю липня згідно з Указом Президента України від 12 червня 2015 р. № 332/2015);

— День працівника природно - заповідної справи (встановлено Указом Президента України від 18 серпня 2009 р. № 629/2009).

 • 8 ― День родини (встановлено Указом Президента України від 30 грудня 2011 р. № 1209/2011).
 • 11 ― Всесвітній день народонаселення.
 • 14 — День рибалки (відзначається щоріч- но у другу неділю липня згідно з Указом Президента України від 22 червня 1995 р. № 464/95).
 • 15 — День україн- ських миротворців (встановлено поста- новою Верховної Ради України від 21 травня 2013 р. № 292-VII).  
 • 16 ― День бухгалте- ра та аудитора (встановлено Указом Президента України від 18 червня 2004 р. № 662/2004).

 • 20 — День шахів (встановлено поста- новою Верховної Ра- ди України від 1 листопада 2011 р. № 3985-VI).

 • 21  День праців- ників металургійної та гірничодобувної промисловості (що- річно відзначається у третю неділю липня згідно з Указом Президента України від 3 червня 1993 р. № 187/93).

 • 26 — День системного адміні- стратора (це свято офіційно ще не вста- новлено, але безліч компаній його тради- ційно відзначають в останню п’ятницю липня вже понад 15 років).

 • 28 ― День хрещення Київської Русі – України (встановлено Указом Президента України від 25 липня 2008 р. № 668/2008);

— День працівників торгівлі (відзначається щорічно в останню неділю липня згідно з Указом Президента України від 5 червня 1995 р. № 427/95).

 • 29 — День Сил спеціальних опера- цій Збройних Сил України (встановлено Указом Президента України від 26 липня 2016 р. № 311/2016).

 • 30 — Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми (проголо- шено Генеральною Асамблеєю ООН у 2013 році).