Важливі дати липня

 • 267
  • 35
  • 152
   • 48
   • 51
   • 1
   • 25
   • 23
  • 51
   • 1
   • 2
   • 26
   • 15
  • 8
   • 4
   • 3
   • 0
   • 1
  • 4
  • 3
  • 7
  • 7
 • 1 — День архітектури України (встановлено Указом Президента України від 17 червня 1995 р. № 456/95);

— День Військово-Морських Сил Зброй- них Сил України і День працівників морського та річкового флоту (відзначаються щоріч- но у першу неділю липня згідно з Указами Президента України від 12 червня 2015 р. № 331/2015 і № 332/ 2015).

 • 4 — День судового експерта (встановле- но Указом Президен- та України від 10 червня 2009 р. № 424/2009);

— День Національної поліції України (вста- новлено Указом Пре- зидента України від 9 грудня 2015 р. № 693/2015).

 • 6останній день подання до органу держстатистики: 

— звіту з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за червень 2018 року (за формою, затвердженою нака- зом Держстату від 10 червня 2016 р. № 90);

— звіту з праці за формою № 1-ПВ (квар- тальна) за II квартал 2018 року (за формою, затвердженою нака- зом Держстату від 10 червня 2016 р. № 90).

 • 8 ― День родини (встановлено Указом Президента України від 30 грудня 2011 р. № 1209/2011);

— День рибалки (відзначається щоріч- но у другу неділю липня згідно з Указом Президента України від 22 червня 1995 р. № 464/95).

 • 11 ― Всесвітній день народонаселення (запроваджено Орга- нізацією Об’єднаних Націй).
 • 15 — День україн- ських миротворців (встановлено пос- тановою Верховної Ради України від 21 травня 2013 р. № 292-VII);

  — День працівників металургійної та гір- ничодобувної проми- словості (щорічно від- значається у третю неділю липня згідно з Указом Президента України від 3 червня 1993 р. № 187/93).

 • 16 ― День бухгалте- ра та аудитора (встановлено Указом Президента України від 18 червня 2004 р. № 662/2004).

 • 20 — День шахів (встановлено поста- новою Верховної Ра- ди України від 1 листопада 2011 р. № 3985-VI). 

 • 27 — День системного адміні- стратора (це свято офіційно ще не вста- новлено, але безліч компаній його тради- ційно відзначають в останню п’ятницю липня вже понад 15 років).
 • 28 ― День хрещення Київської Русі – України (встановлено Указом Президента України від 25 липня 2008 р. № 668/2008).

 • 29 — День Сил спеціальних опера- цій Збройних Сил України (встановлено Указом Президента України від 26 липня 2016 р. № 311/2016);

— День працівників торгівлі (відзначається щорічно в останню неділю липня згідно з Указом Президента України від 5 червня 1995 р. № 427/95).