Важливі дати лютого

 • 265
  • 35
  • 150
   • 48
   • 49
   • 1
   • 25
   • 23
  • 51
   • 1
   • 2
   • 26
   • 15
  • 8
   • 4
   • 3
   • 0
   • 1
  • 4
  • 3
  • 7
  • 7
 • 1останній день подання до органу держслужби зайня- тості інформації про зайнятість і праце- влаштування грома- дян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевла- штуванню, за 2017 рік (за формою, затвердженою нака- зом Мінсоцполітики від 16 травня 2013 р. № 271).
 • — Міжнародний день бармена.

 • останній день подання до органу держстатистики звіту з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за січень 2018 року (за формою, затвердже- ною наказом Держ- стату від 10 червня 2016 р. № 90).

 • — Міжнародний день стоматолога.

 • 13 — Всесвітній день радіо.

 • 14 — День Святого Валентина та усіх закоханих.

 • 15 — День вша- нування учасників бойових дій на тери- торії інших держав (встановлено Указом Президента України від 11 лютого 2004 р. № 180/2004).

 • 17 — День спонтан- ного прояву доброти.

 • 20 — День Героїв Небесної Сотні (вста- новлено Указом Пре- зидента України від 11 лютого 2015 р. № 69/2015);

― День соціальної справедливості (вста- новлено Указом Пре- зидента України від 4 листопада 2011 р. № 1021/2011).

 • 21 — Міжнародний день рідної мови.

 • 28 останній день подання до органу держстатистики:

— звіту про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці за формою № 1-ПВ (умови праці) за 2017 рік (за новою формою, затвердже- ною наказом Держ- стату від 26 червня 2017 р. № 150);

— звіту про травма- тизм на виробництві за формою 7-тнв (річна) у 2017 році (за формою, затвердженою наказом Держстату від 18 серпня 2014 р. № 242).