Важливі дати серпня

 • 4 ― День Повітряних Сил Збройних Сил України (встановлено Указом Президента України від 27 червня 2007 р. № 579/2007).
 • 6 — Міжнародний день «Лікарі миру за мир» (відзначається за пропозицією орга- нізації «Лікарі світу за запобігання ядерній загрозі» в річницю дня бомбардування в 1945 році японського м. Хіросіми).
 • 7 — останній день подання до органу держстатистики звіту з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за липень 2019 року (за формою, затвердже- ною наказом Держ- стату від 10 червня 2016 р. № 90).
 • 8 ― День військ зв’язку (встановлено Указом Президента України від 1 лютого 2000 р. № 154/2000).
 • 11 — День буді- вельника (встано- влено Указом Пре- зидента України від 22 липня 1993 р. № 273/93);

​ День працівників ветеринарної медици- ни (встановлено Ука- зом Президента Украї- ни від 1 листопада 2001 р. № 1035/2001).

 • 12 — Міжнародний день молоді (вста- новлено Генераль- ною Асамблеєю ООН у 1999 році).
 • 13 Всесвітній день лівші.
 • 15 — День археолога (встановлено Указом Президента України від 6 серпня 2008 р. № 694/2008).
 • 19 — День пасічника (встановлено Указом Президента України від 15 серпня 1997 р. № 815/97).
 • 23 передсвятко- вий день (тривалість роботи працівників зменшується на одну годину (крім праців- ників, яким встанов- лено скорочену три- валість робочого часу)); 

― День Державного Прапора України (встановлено Указом Президента України від 23 серпня 2004 р. № 987/2004).

 • 24 День неза- лежності України (святковий день).
 • 25 ― День шахтаря (встановлено Указом Президента України від 16 серпня 1993 р. № 304/93).
 • 31 — День авіації України (щорічно від- значається в остан- ню суботу серпня згідно з Указом Президента України від 16 серпня 1993 р. № 305/93).