Важливі дати травня

 • 265
  • 35
  • 150
   • 48
   • 49
   • 1
   • 25
   • 23
  • 51
   • 1
   • 2
   • 26
   • 15
  • 8
   • 4
   • 3
   • 0
   • 1
  • 4
  • 3
  • 7
  • 7
 • 1 День пра- ці (святковий день).

 • 3 ― Всесвітній день свободи преси.

 • 7 — останній день подання до органу державної статисти- ки звіту з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за квітень 2018 року (за фор- мою, затвердженою наказом Держстату від 10 червня 2016 р. № 90).

 • 8 — передсвятко- вий день (тривалість роботи працівників зменшується на одну годину як при п’яти- денному, так і при шестиденному робо- чому тижні (крім пра- цівників, яким вста- новлено скорочену тривалість робочого часу));

― День пам’яті та примирення (встанов- лено Указом Прези- дента України від 24 березня 2015 р. № 169/2015);

— Всесвітній день Червоного Хреста та Червоного півмісяця.

 • 9День Перемоги над нацизмом у Другій світовій вій- ні (святковий день).

 • 12 — Всесвітній день медичних сестер.

 • 13 ― День матері (відзначається щоріч- но у другу неділю травня згідно з Ука- зом Президента Ук- раїни від 10 травня 1999 р. № 489/99).

 • 15 ― Міжнародний день сім’ї.

 • 18 ― День боротьби за права кримсько- татарського народу (встановлено Указом Президента України від 16 травня 2014 р. № 472/2014).

 • 19 ― День Європи (відзначається щоріч- но у третю суботу травня згідно з Ука- зом Президента Ук- раїни від 19 квітня 2003р.  № 339/2003).

 • 20 ― День банківських праців- ників (встановлено Указом Президента України від 6 березня 2004 р. № 316/2004);

— День пам’яті жертв політичних репресій (відзначається щоріч- но у третю неділю травня згідно з Указом Президента України від 21 травня 2007 р. № 431/2007).

 • 21 — Міжнародний день космосу;

— Міжнародний день ЮНЕСКО за культур- ний розвиток.

 • 24 ― День слов’ян- ської писемності і культури (встановле- но Указом Прези- дента України від 17 вересня 2004 р. № 1096/2004).
 • 26 — День праців- ників видавництв, по- ліграфії і книгороз- повсюдження (щоріч- но відзначається в останню суботу тра- вня згідно з Указом Президента України від 25 травня 1999 р. № 563/99).
 • 27 Трійця (релігій- не свято і неробочий день, закріплений на законодавчому рівні);

— День хіміка (щорічно відзначається в остан- ню неділю травня згід- но з Указом Президен- та України від 7 травня 1994 р. № 219/94).

 • 28вихідний день (оскільки неробочий день припадає на неділю, вихідний пе- реноситься на насту- пний після неробо- чого дня);

― День прикордонни- ка (встановлено Ука- зом Президента Украї- ни від 25 травня 1992 р. № 308).

 • 29 ― Міжнародний день миротворців Організації Об’єдна- них Націй (в Україні встановлено згідно з Указом Президента України від 30 квітня 2003 р. № 374/2003).

 • 31 — Всесвітній день без тютюну.