Важливі дати травня

 • 1 День пра- ці (святковий день).

 • 3 ― Всесвітній день свободи преси.

 • 6 — День піхоти (встановлено Указом Президента України від 19 квітня 2019 р. № 152/2019).

 • 7 — останній день подання до органу державної статисти- ки звіту з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за квітень 2020 року (за фор- мою, затвердженою наказом Держстату від 10 червня 2016 р. № 90).

 • 8 — передсвятко- вий день (тривалість роботи працівників зменшується на одну годину як при п’яти- денному, так і при шестиденному робо- чому тижні (крім пра- цівників, яким вста- новлено скорочену тривалість робочого часу));

― День пам’яті та примирення (встанов- лено Указом Прези- дента України від 24 березня 2015 р. № 169/2015);

— Всесвітній день Червоного Хреста та Червоного півмісяця.

 • 9День Перемоги над нацизмом у Другій світовій вій- ні (святковий день).

 • 10 ― День матері (відзначається щоріч- но у другу неділю травня згідно з Ука- зом Президента Ук- раїни від 10 травня 1999 р. № 489/99)

 • 11 — вихідний день, адже 9 травня (святковий день) збігся із суботою.

 • 12 — Всесвітній день медичних сестер.

 • 15 ― Міжнародний день сім’ї.
 • 18 ― День боротьби за права кримсько- татарського народу (встановлено Указом Президента України від 16 травня 2014 р. № 472/2014);

― День Європи (відзначається щоріч- но у третю суботу травня згідно з Ука- зом Президента Ук- раїни від 19 квітня 2003р.  № 339/2003);

— День резервіста України (встановлено Указом Президента України від 19 квітня 2019 р. № 154/2019).

 • 19 — День пам’яті жертв політичних ре- пресій (щорічно від- значається у третю неділю травня згідно з Указом Президента України від 21 травня 2007 р. № 431/2007).
 • 20 ― День банківських праців- ників (встановлено Указом Президента України від 6 березня 2004 р. № 316/2004);

 • 21 — Міжнародний день космосу;

— Міжнародний день ЮНЕСКО за культур- ний розвиток.

 • 23 — День морської піхоти України (вста- новлено Указом Пре- зидента України від 23 травня 2018 р. № 145/2018).
 • 24 ― День слов’ян- ської писемності і культури (встановле- но Указом Прези- дента України від 17 вересня 2004 р. № 1096/2004).
 • 29 ― Міжнародний день миротворців Організації Об’єдна- них Націй (в Україні встановлено згідно з Указом Президента України від 30 квітня 2003 р. № 374/2003).
 • 30 — День праців- ників видавництв, по- ліграфії і книгороз- повсюдження (щоріч- но відзначається в останню суботу тра- вня згідно з Указом Президента України від 25 травня 1999 р. № 563/99).​
 • 31 — Всесвітній день без тютюну.
  — День хіміка (відзначається що- річно в останню неділю травня згідно з Указом Президента України від 7 травня 1994 р. № 219/94).