Важливі дати вересня

 • 1 ― День знань ― привітайте зі святом своїх дітей та їх вчителів;

 • 2 ― День нотаріату (встановлено Указом Президента України від 22 лютого 2010 р. № 211/2010).

 • 6 — День підприємця (відзначається щоріч- но у першу неділю вересня згідно з Указом Президента України від 5 жовтня 1998 р. № 1110/98).

 • 7останній день подання до органу державної статисти- ки звіту з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за серпень 2020 року (за фор- мою, затвердженою наказом Держстату від 10 червня 2016 р. № 90).

 • — Міжнародний день грамотності;

— Міжнародний день солідарності журналі- стів.

 • 12 — День українського кіно (щорічно відзна- чається у другу суботу вересня згідно з Ука- зом Президента Ук- раїни від 12 січня 1996 р. № 52/96).
 • 13 ― День танкістів (відзначається щоріч- но у другу неділю вересня згідно з Указом Президента України від 29 серпня 1997 р. № 922/97);
  ​— День працівників нафтової, газової та нафтопереробної про- мисловості (щорічно відзначається у другу неділю вересня згідно з Указом Президента України від 12 серпня 1993 р. № 302/93).

   
 • 14 — Всесвітній день надання першої ме- дичної допомоги.
 • 16 ― День HR-менеджера.
 • 17 ― День рятівника (встановлено Указом Президента України від 12 вересня 2008 р. № 830/2008).

 • 19 ― День фармацевтич- ного працівника (щорі- чно відзначається у третю суботу вересня згідно з Указом Президента України від 7 вересня 1999 р. № 1128/99);

  — День винахідника і раціоналізатора (що- річно відзначається у третю суботу вересня згідно з Указом Прези- дента України від 16 серпня 1994 р. № 443/94).

 • 20 ― День праців- ника лісу (щорічно відзначається у тре- тю неділю вересня згідно з Указом Президента України від 28 серпня 1993 р. № 356/93).

   

 • 21 ― Міжнародний день миру.  

 • 23 ― День осіннього рівнодення (трива- лість дня і ночі стають рівними, вва- жається астрономіч- ним початком осені).

 • 27 — День туризму (встановлено Указом Президента України від 21 вересня 1998 р. № 1047/98);
  — День машино- будівника (щорічно відзначається у чет- верту неділю верес- ня згідно з Указом Президента України від 8 вересня 1993 р. № 361/93).

 • 30 — Міжнародний день перекладача;

​— Всеукраїнський день бібліотек (вста- новлено Указом Прези- дента України від 14 травня 1998 р. № 471/98).