Важливі дати вересня

 • 1 ― День знань ― привітайте зі святом своїх дітей та їх вчителів;

— День підприємця (відзначається щоріч- но у першу неділю вересня згідно з Указом Президента України від 5 жовтня 1998 р. № 1110/98). 

 • 2 ― День нотаріату (встановлено Указом Президента України від 22 лютого 2010 р. № 211/2010).

 • 6 — останній день подання до органу державної статисти- ки звіту з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за серпень 2019 року (за фор- мою, затвердженою наказом Держстату від 10 червня 2016 р. № 90).

 • — Міжнародний день грамотності;

— Міжнародний день солідарності журналі- стів;

― День танкістів (відзначається щоріч- но у другу неділю вересня згідно з Указом Президента України від 29 серпня 1997 р. № 922/97);

​— День працівників нафтової, газової та нафтопереробної про- мисловості (щорічно відзначається у другу неділю вересня згідно з Указом Президента України від 12 серпня 1993 р. № 302/93).

 • 14 — Всесвітній день надання першої ме- дичної допомоги;

— День українського кіно (щорічно відзна- чається у другу суботу вересня згідно з Ука- зом Президента Ук- раїни від 12 січня 1996 р. № 52/96).

 • 15 ― День праців- ника лісу (щорічно відзначається у тре- тю неділю вересня згідно з Указом Президента України від 28 серпня 1993 р. № 356/93).

 • 17 ― День рятівника (встановлено Указом Президента України від 12 вересня 2008 р. № 830/2008).

 • 21 ― Міжнародний день миру;   

― День фармацевтич- ного працівника (щорі- чно відзначається у третю суботу вересня згідно з Указом Президента України від 7 вересня 1999 р. № 1128/99);

— День винахідника і раціоналізатора (що- річно відзначається у третю суботу вересня згідно з Указом Прези- дента України від 16 серпня 1994 р. № 443/94). 

 • 22 — День машино- будівника (щорічно відзначається у чет- верту неділю верес- ня згідно з Указом Президента України від 8 вересня 1993 р. № 361/93).
 • 23 ― День осіннього рівнодення (трива- лість дня і ночі стають рівними, вва- жається астрономіч- ним початком осені).

 • 27 — День туризму (встановлено Указом Президента України від 21 вересня 1998 р. № 1047/98).

 • 30 — Міжнародний день перекладача;

​— Всеукраїнський день бібліотек (вста- новлено Указом Прези- дента України від 14 травня 1998 р. № 471/98).