Важливі дати жовтня

 • 1 ― Міжнародний день людей похилого віку;

― Міжнародний день музики;

 • 2 ― Всесвітній день архітектури.
 • 4 ― День працівників освіти (відзначається щорічно у першу не- ділю жовтня (вста- новлено Указом Пре- зидента України від 11 вересня 1994 р. № 513/94)).
 • 5останній день подання до військкомату:
  — повідомлення про зміну облікових даних призовників і військовозобов’язаних за вересень 2020 р. (додаток 2 до Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою КМУ від 07.12.2016 р. № 921)
 • 7останній день подання до органу державної статисти- ки:

— звіту з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за вересень 2020 року (за формою, затвердженою нака- зом Держстату від 10 червня 2016 р. № 90);
— звіту з праці за формою № 1-ПВ (квар- тальна) за III квартал 2020 року (за формою, затвердженою нака- зом Держстату від 31 липня 2019 р. № 259).

 • 8 ― День юриста (встановлено Указом Президента України від 16 вересня 1997 р. № 1022/97).

 • 9 ― Всесвітній день пошти.

 • 10 — День праців- ників стандартизації та метрології (вста- новлено Указом Пре- зидента України від 8 жовтня 2002 р. № 910/2002). 

 • 11День художника (відзначається щоріч- но у другу неділю жовтня (встановлено Указом Президента України від 9 жовтня 1998 р. № 1132/98)). 

 • 14День захисника України (святковий день);

― День Українського козацтва (встановлено Указом Президента України від 7 серпня 1999 р. № 966/99).

 • 16 — Міжнародний день шефа. 
 • 24 — День Організації Об’єдна- них Націй.

 • 25День автомобіліста і дорожника (щорічно відзначається в остан- ню неділю жовтня (встановлено Указом Президента України від 13 жовтня 1993 р. № 452/93)).

 • 28 ― День виз- волення України від фашистських загарб- ників (встановлено Указом Президента України від 20 жовтня 2009 р. № 836/2009).