Важливі дати жовтня

 • 265
  • 35
  • 150
   • 48
   • 49
   • 1
   • 25
   • 23
  • 51
   • 1
   • 2
   • 26
   • 15
  • 8
   • 4
   • 3
   • 0
   • 1
  • 4
  • 3
  • 7
  • 7
 • 1 ― Міжнародний день людей похилого віку;

― День працівників освіти (щорічно відзна- чається у першу неді- лю жовтня (встановле- но Указом Президента України  від 11 вересня 1994 р. № 513/94)).

 • 6 — останній день подання до органу державної статисти- ки:

— звіту з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за вересень 2017 року (за формою, затвердженою нака- зом Держстату від 10 червня 2016 р. № 90);
— звіту з праці за формою № 1-ПВ (квар- тальна) за III квартал 2017 року (за формою, затвердженою нака- зом Держстату від 10 червня 2016 р. № 90).

 • 8 ― День юриста (встановлено Указом Президента України від 16 вересня 1997 р. № 1022/97);

― День художника (відзначається щоріч- но у другу неділю жовтня (встановлено Указом Президента України від 9 жовтня 1998 р. № 1132/98)).

 • 9 ― Всесвітній день пошти.

 • 10 — День праців- ників стандартизації та метрології (вста- новлено Указом Пре- зидента України від 8 жовтня 2002 р. № 910/2002).

 • 13передсвятко- вий день ― трива- лість робочого дня зменшується на одну годину як при п’яти- денному, так і при шестиденному робо- чому тижні (крім працівників, яким встановлено скоро- чену тривалість ро- бочого часу).            

 • 14День захисника України (святковий день).

 • 16вихідний день (оскільки святковий день, 14 жовтня, припав на суботу, вихідний перено- ситься на перший робочий день після вихідних — таке перенесення відбу- вається автоматично і не потребує видан- ня наказу роботодав- ця);

  — Міжнародний день шефа. 

 • 24 — День Організації Об’єдна- них Націй.

 • 28 ― День виз- волення України від фашистських загарб- ників (встановлено Указом Президента України від 20 жовтня 2009 р. № 836/2009).

 • 29 ― День автомобіліста і доро- жника (відзначається щорічно в останню неділю жовтня (вста- новлено Указом Пре- зидента України від 13 жовтня 1993 р. № 452/93)).