№5 (185) 2019 / «Сторонні» обов’язки кадровика

Відділ кадрів і бухгалтерія: як налагодити зв’язок*

*Закінчення. Початок у № 4 (184).

У попередньому номері ми розглянули основні питання організації взаємодії бухгалтерської і кадрової служби, а також способи їх документального оформлення у відповідних Положеннях про структурні підрозділи. Наразі з’ясуємо, як можуть допомогти налагодити ефективні відносини між відділом кадрів і бухгалтерією правильно розроблені посадові інструкції та графіки документообігу.