№24 (204) 2019 /

Відображення в додатку 4ДФ суми орендної плати за автомобіль

Підприємство орендує автомобіль у свого працівника. З якою ознакою доходу відображати орендну плату в додатку 4ДФ?
 

Відповідно до роз’яснень ДПСУ в Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі суми орендних платежів, які виплачуються податковим агентом на користь фізичних осіб на підставі договорів оренди рухомого майна (транспортний засіб, обладнання, устаткування та інше майно) у додатку 4ДФ Єдиного звіту слід відображати з ознакою доходу «127» як інші доходи (хоча був період, коли вони вважали, що можна застосовувати ознаку доходу «102» як виплати за договорами цивільно-правового характеру).

Нагадаємо, що питання застосування нових ознак доходів після внесення змін у Довідник ознак доходів фізичних осіб наказом Міністерства фінансів України від 26.05.2020 р. № 241 розглядалося в статті «Господарські операції з майном та їх відображення у ф. № 1ДФ» у журналі «Заробітна плата» № 10/2020.